Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Λεττονία

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Εισαγωγή

Ποιες είναι οι δαπάνες;

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής των δικαστικών εξόδων;

Πώς μπορώ να πληρώσω δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο άρθρο 33 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι δαπάνες του Δικαστηρίου είναι:

  • Του κράτους,
  • τέλη γραφείου·
  • έξοδα σχετικά με την ακρόαση.

Για κάθε αίτηση, αρχική αγωγή ή ανταγωγή, αίτηση τρίτου με απαίτηση σχετική με το αντικείμενο διαφοράς που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο εκκρεμούς διαδικασίας, η αίτηση σε περίπτωση ειδικής αγωγής, καθώς και οι λοιπές Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες υποβάλλονται στα δικαστήρια, καταβάλλεται το κρατικό τέλος. Το άρθροΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο 43 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας απαριθμεί τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών τελών).

Το δικαστήριο που καταδικάζει τον διάδικο στον οποίο εκδόθηκε η απόφαση διατάσσει, αντιθέτως, όλα τα δικαστικά έξοδα που έχει καταβάλει. Εάν η αγωγή γίνει δεκτή εν μέρει, τα αναφερόμενα ποσά διαβιβάζονται στον ενάγοντα ανάλογα με το ύψος των απαιτήσεων που έχουν διακανονιστεί από το δικαστήριο και αναλογικά προς το μέρος του εναγόμενου στο οποίο απορρίφθηκε ο ισχυρισμός. Δεν επιστρέφεται η αμοιβή του κράτους για την παρεπόμενη καταγγελία κατά δικαστικής απόφασης, η αίτηση για την ανανέωση της διαδικασίας και η νέα επεξεργασία της υπόθεσης στην οποία δίδεται η ερήμην εκδοθείσα απόφαση.

Εάν παραιτείται από την απαίτηση, επιστρέφει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο εναγόμενος. Τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλει ο ενάγων στην παρούσα υπόθεση δεν επιστρέφονται από τον εναγόμενο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο ενάγων δεν συντηρήσει τις απαιτήσεις του με την αιτιολογία ότι ο εναγόμενος ικανοποιήθηκε οικειοθελώς από την κατάθεσή του, το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του ενάγοντος, πρέπει να καταβάλει τα δικαστικά τέλη που κατέβαλε ο εναγόμενος.

Εάν η αγωγή εκκρεμεί χωρίς εξέταση, το δικαστήριο διατάσσει τον ενάγοντα να καταβάλει τα δικαστικά τέλη από το αίτημα του εναγομένου κατόπιν αιτήματος του εναγομένου.

Το κόστος του δικαστηρίου, σε περίπτωση απαλλαγής του ενάγοντος από την πληρωμή του, καταλογίζεται στο εισόδημα του κράτους κατ’ αναλογία του αιτήματός του.

Ποιες είναι οι δαπάνες;

Η αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δυνάμει Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτου κανονισμού αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υπόκειται σε κρατικό δασμό.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το κόμμα μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να καταβάλει άλλα δικαστικά τέλη στο εισόδημα του κράτους υπό μορφή δικαστικών τελών (για παράδειγμα, το κόστος έκδοσης διαδικαστικών εγγράφων και αντιγράφων) και τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση της υπόθεσης (π.χ. αναζήτηση του εναγομένου που ζητήθηκε από τον ενάγοντα, σχετικές δαπάνες, την επίδοση των δικαστικών εντολών και άλλων δικαστικών εγγράφων, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την επίδοση και τη μετάφραση).

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Όταν υποβάλλει αίτηση για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, το κράτος επιστρέφει το 2 % του οφειλόμενου ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 498,01 EUR. Το τέλος της Υπηρεσίας καταβάλλεται εντός των ορίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες που σχετίζονται με την επεξεργασία μιας υπόθεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες (για παράδειγμα, ανάλογα με το είδος της διαβίβασης των εγγράφων — την αποστολή απλού ταχυδρομείου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τι θα συμβεί σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής των δικαστικών εξόδων;

Εάν η αίτηση δεν συνοδεύεται από έγγραφα που επιβεβαιώνουν την καταβολή κρατικών τελών και άλλων δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τις διαδικασίες και το ποσό που ορίζει ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμος, το δικαστήριο, βάσει του άρθρο 133 του αστικού δικονομικού δικαίου, εγκαταλείπει την αίτηση χωρίς να καθορίσει προθεσμία για την αποκατάσταση των ελλείψεων.

Εάν ο αιτών αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός της προθεσμίας, η αίτηση θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Εάν ο καταθέτης δεν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση εμπρόθεσμα, η αίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και επιστρέφεται στον αιτούντα.

Η επιστροφή της απαίτησης στον αιτούντα δεν εμποδίζει την προσαγωγή του ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τη γενική διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

Αντίθετα, στην περίπτωση δικαστικών εξόδων, το δικαστήριο δεν εκδίδει τα εν λόγω τέλη πριν από την καταβολή του εν λόγω τέλους. Ωστόσο, εάν τα σχετικά με τη διαδικασία έξοδα δεν καταβάλλονται ελεύθερα στο κράτος κατά τον χρόνο εκκαθάρισης της υπόθεσης, τότε εφαρμόζεται μετά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Πώς μπορώ να πληρώσω δικαστικά τέλη;

Το δημόσιο τέλος μπορεί να καταβληθεί για την πληρωμή στο λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Το παράβολο (άρθροΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο 34 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πλην του έκτου εδαφίου) οφείλεται:

Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV55TREL1060190911200

Τράπεζα δικαιούχου: Υπουργείο Οικονομικών

Κωδικός BIC: TRELLLV22

Μήνυμα: στοιχεία ταυτότητας του προσώπου ή της υπόθεσης: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου. Όταν καταβάλλεται το κρατικό τέλος για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η πληρωμή: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου.

Η υποβολή της κρατικής αμοιβής για την εκτέλεση εκτελεστικού διατάγματος ή άλλου εκτελεστού τίτλου μπορεί να καταβληθεί υπό τη μορφή πληρωμής που πραγματοποιείται στο λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Η καταβολή του κρατικού τέλους για την εκτέλεση του σχεδίου εκτέλεσης ή άλλου εκτελεστούΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο τίτλου (άρθρο 34 παράγραφος 6 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας) πρέπει να καταβάλλεται για:

Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Αριθ. λογαριασμού: LV71TREL1060190911300

Τράπεζα δικαιούχου: Υπουργείο Οικονομικών

Κωδικός BIC: TRELLLV22

Μήνυμα: στοιχεία ταυτότητας του προσώπου ή της υπόθεσης: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου. Όταν καταβάλλεται το κρατικό τέλος για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η πληρωμή: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου.

Το τέλος της γραμματείας μπορεί να καταβάλλεται στον λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου. Το τέλος γραμματείας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο άρθρο 38 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) πρέπει να καταβληθεί:

Δικαιούχος: Υπουργείο Οικονομικών

Αριθ. καταχώρισης: 90000050138

Λογαριασμός LV39TREL1060190911100

Τράπεζα δικαιούχου: Υπουργείο Οικονομικών

Κωδικός BIC: TRELLLV22

Μήνυμα: στοιχεία ταυτότητας του προσώπου ή της υπόθεσης: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου. Όταν η υπηρεσία υποβάλλεται προς όφελος τρίτου, τα αναγνωριστικά στοιχεία των προσώπων στα οποία καταβάλλεται το τέλος γραφείου είναι: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία και την αναγκαστική εκτέλεση της ανάληψης υποχρέωσης μπορούν να καταβάλλονται λόγω της πληρωμής που πραγματοποιείται στον λογαριασμό από το Δικαστήριο. Δαπάνες που σχετίζονται με την ακρόαση (άρθροΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο 39 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) και δαπάνες που σχετίζονται με την υποχρεωτική εκτέλεση των υποχρεώσεων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρο 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ( του νόμου περί πολιτικής δικονομίας):

Τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια και τα πρωτοδικεία:

Δικαιούχος: Δικαστικός διακανονισμός

Αριθ. καταχώρισης: 90001672316

Αριθ. λογαριασμού: LV51TREL2190458019000

Τράπεζα δικαιούχου: Υπουργείο Οικονομικών

Κωδικός BIC: TRELLLV22

Μήνυμα: 21499, καθώς και δεδομένα για την ταυτοποίηση του προσώπου ή της υπόθεσης: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου. Όταν οι σχετικές με την ακρόαση δαπάνες καταβάλλονται υπέρ τρίτου, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου για το οποίο καταβάλλονται οι σχετικές δαπάνες: αριθμός υπόθεσης (εφόσον είναι γνωστός) και για τα φυσικά πρόσωπα — όνομα, επώνυμο, προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός· για τα νομικά πρόσωπα — ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου.

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Στην αίτηση ενώπιον δικαστηρίου επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά για την καταβολή των κρατικών και λοιπών δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τις διαδικασίες και το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό. Το τέλος γραφείου καταβάλλεται επίσης πριν από την εν λόγω υπηρεσία. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση της υπόθεσης πρέπει να καταβάλλονται εν αναμονή της διαδικασίας.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/09/2019