Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Malta

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Inleiding

Welke tarieven zijn van toepassing?

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik niet op tijd alle griffierechten te betalen?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik doen na de betaling?

Inleiding

Vergoedingen voor deze procedure zijn art. 1, lid 2 Art. 2 en Art. 13(1) van het douanetarief B van hoofdstuk 12 van de wetten van Malta, het Wetboek van Organisatie en burgerlijke rechtsvordering.

Betaling van het register kan langs elektronische weg geschieden.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Betaling is nodig in verband met de volgende modellen:

Formulier A — Verzoek om een Europees betalingsbevel

Formulier D — Besluit tot afwijzing van een verzoek om een Europees betalingsbevel

E-formulier — Europees betalingsbevel

Formulier F oppozizzjoni — Europees betalingsbevel

Formulier G — Verklaring van handhaving

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Formulier A — Verzoek om een Europees betalingsbevel: Een griffierecht van 30,00 EUR en 7,20 EUR per betekening aan de verweerder en de eiser (s) formulier D of E

F-formulier — oppozizzjoni Europees betalingsbevel: Een griffierecht van 30,00 EUR en 7,20 EUR voor elke kennisgeving aan de aanvrager

Formulier G — Handhaving: Een griffierecht van 20,00 EUR

Wat gebeurt er als ik niet op tijd alle griffierechten te betalen?

De vorm niet wordt verwerkt tot de betaling

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Vermogen om een heffing (griffierechten) betalen op de volgende bankrekening:

Naam van de rekeninghouder

MALTA REGERING KAS

IBAN (International Bank Account

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Nationale Bank Key

SOORT CODE 01100

Rekeningnummer

EUR 40 001-CMG5-001-H

BIC/SWIFT-code

MALTMTMT

Naam van de bank

CENTRALE BANK VAN MALTA

Adres van de bank

CASTILLA Y PLAATS IN VALLETTA, MALTA

Valuta van de rekening

EURO

Wat moet ik doen na de betaling?

Verstrekt door de Bank ontvangen over te leggen waaruit de transactie plaatsvond


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 09/02/2017