Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Malta

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betala några domstolsavgifter i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

Avgifter för detta förfarande är Art. 1 2, 2 och 13(1) i Tariff B i kapitel 12 i Laws of Malta (Code of Organization and Civil Procedure).

Betalning av kansliet inte kan göras elektroniskt.

Vilka avgifter gäller?

Betalning är nödvändig i samband med hjälp av följande mallar:

Formulär A – Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande

Formulär D – Beslut att avslå en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande

Formulär E – europeiskt betalningsföreläggande

Formulär F – oppozizzjoni europeiskt betalningsföreläggande

Formulär G – Försäkran om verkställighet

Hur mycket ska jag betala?

Formulär A – Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande: En avgift på 30,00 EUR och 7,20 EUR per delgivning till svaranden eller käranden formulär D eller E

Formulär F – oppozizzjoni europeiskt betalningsföreläggande: En avgift på 30,00 EUR och 7,20 EUR för varje underrättelse till sökanden

Formulär G – Försäkran om verkställighet: En avgift på 20,00 EUR

Vad händer om jag inte betala några domstolsavgifter i tid?

Formuläret är inte behandlas förrän betalningen

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Förmåga att betala en domstolsavgift på följande bankkonto:

Kontohavarens namn

MALTAS OFFENTLIGA KASSA

IBAN (International Bank Account

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Finlands Bank Key

SORTERA KOD 01100

Kontonummer

40 001-CMG5–001-H EUR

BIC/SWIFT-kod

MALTMTMT

Bankens namn

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankens adress

I REGIONEN RUM I VALLETTA, MALTA

Kontots valuta

EURO

Vad ska jag göra efter betalningen?

Producera fick från banken via transaktionen ägde rum


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 09/02/2017