Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Holland

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


SISSEJUHATUS

Millised on kohaldatavad määrad?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kas ma pean tasuma riigilõivu?

Pärast seda, mida ma peaksin tegema?

SISSEJUHATUS

Euroopa maksekäsumenetlus (määruse (EÜ) nr 1896/2006, mis jõustus 12. detsember 2008), piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades vaidlustamata nõudeid, kasutades ühtne menetlus toimib standardblankettide alusel.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 Kohtu ette ilmumine ei ole kõnealuse määrusega nõutav. Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

Kohtute nõukogu käsitluse Haagi ringkonnakohtu Euroopa kohtu määratud Madalmaade idaosas asuvad Noord Holland, Amsterdami, Hollandi põhjaosa, zeeland-west Brabant, Rotterdam, ida Kesk-Hollandi Limburgi, Noord-Brabanti, Kaitse korral kohtumenetlust võib jätkata, tavapäraste eeskirjade kohaselt territoriaalne pädevus.

Taotluse esitamise raames Euroopa maksekäsu menetlust tuleks kasutada vormi A. Kõnealune vorm on kättesaadav kõikides Euroopa Liidu keeltes kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil.contentPresentation.do?clang=nl&idTaxonomy=156

Vorm

Enne Haagi ringkonnakohtu taotlused esitatakse ainult hollandi keeles.

Taotlused Euroopa maksekäsumenetluses võib esitada:

Haagi piirkonnakohus
Tsiviilõiguse sektor
Üldasjad
Box 20302
2500 EH Den Haag

Täiendava teabe saamiseks pöörduge registri üldasjade, tel. + 31 (0)70-381 22 64.

Millised on kohaldatavad määrad?

Määr sõltub nõude põhisumma. Vt ka: Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma.

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Allpool leiate ülevaate olemasolevatest tariifid 2016.

Meetme laadi või suurust või

Kohtulõiv juriidilised isikud

Kohtulõiv füüsiliste isikute puhul

Onvermogenden kohtulõiv jaoks

Hüppeliselt kõnealuste riigilõivude kantonzaken kontrollikojas

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse:

Väärtus või määramata

Summa, mis ei ole väiksem kui 500 eurot

117 EUROT

79 EUROT

79 EUROT

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse üle beloopvan є 500) ja ei tohiks ületada є 12.500

471 EUROT

223 EUROT

79 EUROT

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse üle beloopvan є 12.500

941 EUROT

471 EUROT

79 EUROT

Meetme laadi või suurust või

Kohtulõiv juriidilised isikud

Kohtulõiv füüsiliste isikute puhul

Onvermogenden kohtulõiv jaoks

Riigilõivude küsimus Euroopa Kohtu muul eesmärgil kui kantonzaken

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse:

Määramata või —

619 EUROT

288 EUROT

79 EUROT

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse ei tohiks ületada beloopvan є 100.000

1929 EUROT

885 EUROT

79 EUROT

Juhtudel, mis on seotud nõude või taotluse üle beloopvan є 100.000

3903 EUROT

1548 EUROT

79 EUROT

Lisateabe saamiseks vt: Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu rechtspraak.nl ja tasuta õigusabiLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rvr.org/

Mis juhtub, kui ma kohtulõivu tasuda õigel ajal?

Kui kohtulõivud ei maksta õigeaegselt, saadetakse taotlus edasi pidada ja Kohtuasi kustutatakse.

Kas ma pean tasuma riigilõivu?

Taotluse esitanud isikutele esitatakse teave kohtulõivude tasumiseks. Ülekandega makse panga kaudu.

Pärast seda, mida ma peaksin tegema?

Pärast lõivude tasumiseks, tuleb teile teatavaks otsuse Haagi ringkonnakohtu ei takista edasisi meetmeid.

Määruse (EÜ) nr 1896/2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsember 2006. aasta, millega luuakse Euroopa menetlus ette, et Üldkohus on nii kiiresti kui võimalik ja tavaliselt 30 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast välja Euroopa maksekäsu.

Lingil klikates avaneb uus akenLink 2016. aasta tariifid.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 28/04/2016