Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане - Холандия

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


ВЪВЕДЕНИЕ

Какви са приложимите ставки?

Колко ще трябва да платя?

Какво се случва, ако платя съдебните такси навреме?

Как да заплатя съдебни такси?

Какво следва да направят след плащане?

ВЪВЕДЕНИЕ

Европейската заповед за плащане (Регламент (ЕО) № 1896/2006, влязъл в сила на 12 декември 2008 г.), трансграничното събиране на безспорни граждански и търговски вземания чрез единна процедура, която действа въз основа на стандартни формуляри.Връзката отваря нов прозорецhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 Процедурата не изисква присъствие пред съда. Регламентът се прилага между всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Съветът за съдебната система за третиране на Хагския окръжен съд заповед от съдилищата, определени за заседание в Източна Нидерландия, Noord Holland, Amsterdam, Нидерландия, Северен Брабант zeeland-west, Ротердам, на изток, Централна Нидерландия Limburg Brabant, В случай на отбрана, производството може да продължи съгласно обичайните правила за териториалната компетентност.

За подаване на искане, в контекста на процедурата за европейска заповед за плащане следва да се използва формуляр А. Този формуляр трябва да бъде достъпен на всички езици на Европейския съюз, достъпни на уебсайта на Европейската комисия.contentPresentation.do?clang=nl&idTaxonomy=156

Формуляр

Пред районния съд в Хага, могат да се представят само искания на нидерландски език.

Молбите, подадени по европейската процедура за заповед за плащане, могат да бъдат подавани от:

Районен съд на Хага
Гражданско право“
Общи въпроси
Box 20302
2500 EH Den Haag

За повече информация, моля, свържете се с отдел „Административно обслужване“, общи въпроси на Съда, тел. + 31 (0)70—381 22 64.

Какви са приложимите ставки?

Ставките зависят от сумата по основния иск. Вж. също въпрос: Колко ще трябва да плати.

Колко ще трябва да платя?

По-долу ще намерите общ преглед на действащите тарифи за 2016 г.

Естеството или размера на действието или прилагането

Съдебната такса за юридически лица

Съд регистрационна такса за физически лица

Такси за деловодството onvermogenden

Съдебните такси в съда за kantonzaken

Случаи, свързани с вземане или искане:

Или с неопределена стойност

До сума не по-малка от EUR 500

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Случаи, свързани с вземане или заявление, придружено от повече от beloopvan є 500) и не следва да надвишава 12.500

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Случаи, свързани с вземане или заявление, придружено от повече от beloopvan є 12.500

941 EUR

471 EUR

79 EUR

Естеството или размера на действието или прилагането

Съдебната такса за юридически лица

Съд регистрационна такса за физически лица

Такси за деловодството onvermogenden

Съдебните такси в съда за цели, различни от kantonzaken

Случаи, свързани с вземане или искане:

— с неопределена стойност или

619 EUR

288 EUR

79 EUR

Случаи, свързани с вземане или заявление, придружено от А не трябва да надвишава beloopvan є 100.000

1 929 EUR

885 EUR

79 EUR

Случаи, свързани с вземане или заявление, придружено от повече от beloopvan є 100.000

3 903 EUR

1 548 EUR

79 EUR

За повече информация, вижте: Връзката отваря нов прозорецRechtspraak.nl и център за правна помощВръзката отваря нов прозорецhttp://www.rvr.org/

Какво се случва, ако платя съдебните такси навреме?

Когато съдебните такси не бъдат изплатени в срок на искането няма да се счита и делото се заличава.

Как да заплатя съдебни такси?

Молещата страна се бележка за плащането на съдебните такси. Плащането може да се извърши чрез прехвърляне чрез банката.

Какво следва да направят след плащане?

След плащането на съдебните такси, трябва да ви бъде съобщено решението на районния съд в Хага не е пречка за предприемане на по-нататъшни действия.

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на Европейски правилник предвижда, че Общият съд е възможно най-рано и обикновено в 30-дневен срок от подаването на молбата европейска заповед за плащане.

Връзката отваря нов прозорецВръзка към тарифите за 2016 г.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 28/04/2016