Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • Az európai fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Nederländerna

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


INLEDNING

Vilken momssats tillämpas?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag betala domstolsavgifter i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

INLEDNING

Det europeiska betalningsföreläggandet (förordning (EG) nr 1896/2006, som trädde i kraft den 12 december 2008), indrivning av obestridda civilrättsliga fordringar genom ett enhetligt förfarande som fungerar med hjälp av standardformulär.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 Det förfarande som inte kräver närvaro vid domstolen. Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark.

Domstolarnas allmänna råd för behandling av distriktsdomstolen i Haag Europeiska beslut av de domstolar som utsetts vara belägen i östra Nederländerna, Noord Holland, Amsterdam, Nederländerna, norra Brabant, Rotterdam, östra zeeland-west Brabant, Limburg, Nederländerna Vid försvar får det rättsliga förfarandet fortsätta enligt de normala reglerna om territoriell behörighet.

För inlämnande av en ansökan inom ramen för det europeiska betalningsföreläggandet bör användas av formulär A. Detta formulär ska vara tillgänglig på Europeiska unionens alla språk tillgängliga på webbplatsen för Europeiska kommissionen.contentPresentation.do?clang=nl&idTaxonomy=156

Formulär

Vid underrätten i Haag kan endast framställningarna ska vara avfattade på nederländska.

Ansökningar enligt det europeiska betalningsföreläggandet kan lämnas av:

Distriktsdomstolen i Haag
Civilrättsliga sektorn
Allmänna frågor
Box 20302
2500 EH Den Haag

För mer information, kontakta kansliet på allmänna frågor, tfn + 31 (0)70–381 22 64.

Vilken momssats tillämpas?

Skattesatserna är baserade på det belopp som den huvudsakliga fordran. Se även följande fråga: Hur mycket ska jag betala.

Hur mycket ska jag betala?

Nedan finns en översikt över de gällande tarifferna för 2016.

Åtgärdens art eller omfattning eller tillämpning

Domstolen registreringsavgift fysisk person

Domstolen registreringsavgift för fysiska personer

Kansliet onvermogenden avgift för

Domstolsavgifterna med höjningar vid kantonzaken domstolen

Ärenden som rör en fordran eller begära:

Eller vars värde

Med ett belopp på minst 500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Ärenden som rör en fordran eller en ansökan tillsammans med en mer än beloopvan є 500) och bör inte överstiga є 12.500

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Ärenden som rör en fordran eller en ansökan tillsammans med en mer än beloopvan є 12.500

941 EUR

471 EUR

79 EUR

Åtgärdens art eller omfattning eller tillämpning

Domstolen registreringsavgift fysisk person

Domstolen registreringsavgift för fysiska personer

Kansliet onvermogenden avgift för

Domstolsavgifterna med höjningar vid domstolen kantonzaken för andra ändamål än

Ärenden som rör en fordran eller begära:

— med obestämt värde eller

619 EUR

288 EUR

79 EUR

Ärenden som rör en fordran eller en ansökan åtföljd av en beloopvan є 100.000 bör inte överstiga

1 929 EUR

885 EUR

79 EUR

Ärenden som rör en fordran eller en ansökan tillsammans med en mer än beloopvan є 100.000

3 903 EUR

1 548 EUR

79 EUR

För mer information, se: Länken öppnas i ett nytt fönsterRådet rechtspraak.nl och rättshjälpLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rvr.org/

Vad händer om jag betala domstolsavgifter i tid?

Om domstolsavgiften inte betalas i tid begäran kommer inte att vidare beaktas och ärendet ska avlägsnas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Den begärande parten ska invänta ett meddelande för att betala domstolsavgifter. Betalning kan ske genom en överföring via bank.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Efter betalning av domstolsavgifter, du måste underrättas om ett beslut av underrätten i Haag inte hindra ytterligare åtgärder.

Förordning (EG) nr 1896/2006 av Europaparlamentet och rådet av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt förfarande föreskrivas att tribunalen ska, så snart som möjligt och normalt inom 30 dagar från inlämnandet av ansökan, ett europeiskt betalningsföreläggande.

Länken öppnas i ett nytt fönsterLänk till 2016 års tariffer.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 28/04/2016