Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Nederland


Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese betalingsbevelprocedure (verordening (EG) nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.1896/2006, in werking getreden op 12 december 2008) maakt de invordering mogelijk van grensoverschrijdende niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen via een uniforme procedure op basis van formulieren. Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

De Raad voor de rechtspraak heeft voor de behandeling van Europese betalingsbevelzaken de rechtbank 's-Gravenhage aangewezen als nevenzittingsplaats van de rechtbanken Noord-Holland, Oost-Nederland, Amsterdam, Noord-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Oost-Brabant, Limburg, Midden-Nederland. In geval er verweer wordt gevoerd, kan de procedure worden voortgezet volgens de gewone regels van relatieve bevoegdheid.

Voor het indienen van een verzoek in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure moet gebruikt gemaakt worden van formulier A. Dit formulier is in alle talen van de Europese Unie beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

Het formulier

Bij de rechtbank Den Haag kunnen uitsluitend verzoeken worden ingediend in de Nederlandse taal.

De verzoeken in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend bij:

Rechtbank Den Haag
Sector civiel recht
Algemene Zaken
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie Algemene Zaken van de rechtbank, tel. +31 (0)70-381 22 64.

Wat zijn de geldende tarieven?

De tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de hoofdvordering. Zie ook de vraag: Hoeveel moet ik betalen.

Hoeveel moet ik betalen?

Onderstaand treft u een overzicht van de geldende tarieven voor 2016.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

Van onbepaalde waarde of

Met een beloop van niet meer dan € 500

€ 117

€ 79

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 500, en niet mee dan Є 12.500

€ 471

€ 223

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 12.500

€ 941

€ 471

€ 79

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierecht bij de rechtbank voor andere dan kantonzaken
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel verzoek:

- Van onbepaalde waarde of

€ 619

€ 288

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan niet mee dan Є 100.000

€ 1929

€ 885

€ 79

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloopvan meer dan Є 100.000

€ 3903

€ 1548

€ 79

Voor nadere informatie wordt verwezen naar: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechtspraak.nl en De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad voor rechtsbijstand

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer de gerechtskosten niet op tijd worden betaald zal het verzoek niet verder in behandeling worden genomen en wordt het desbetreffende dossier afgevoerd.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De verzoekende partij ontvangt een nota voor de betaling van de gerechtskosten. Betaling kan plaatsvinden door overboeking via de bank.

Wat moet ik na de betaling doen?

Na betaling van de gerechtskosten dient u nader bericht van de rechtbank Den Haag af te wachten.

In de Verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsprocedure, is bepaald dat het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel uitvaardigt.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Link naar de tarieven van 2016.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/09/2019