Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Alankomaat

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


JOHDANTO

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos minun maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Miten minun on maksettava tuomioistuinmaksuja?

Mitä minun on sen jälkeen tehdä?

JOHDANTO

Eurooppalaisen maksamismääräyksen (asetuksen (EY) N:o 1896/2006, joka tuli voimaan 12. joulukuuta 2008), riitauttamattomien saatavien jäsenvaltioiden rajojen yli tapahtuvaa perintää siviili- ja kauppaoikeudellisia vaateita ottamalla käyttöön yhtenäinen menettely, joka perustuu vakiolomakkeiden käyttöön.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 Menettely ei edellytä läsnäoloa tuomioistuimessa. Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Oikeusneuvosto varten Haagin piirituomioistuin Euroopan unionin tuomioistuimissa, jotka Alankomaiden itäosan alueella, Noord Hollandissa, Amsterdam, Alankomaat, zeeland-west Brabant, Rotterdam, East Brabant, Limburgissa, Alankomaat Jos vastine, menettely voi jatkua tavanomaisten sääntöjen mukaan toimivaltainen.

Vaatimuksen esittämiselle, eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn olisi käytettävä lomake A. Tämän lomakkeen on oltava saatavilla kaikilla Euroopan unionin kielillä on saatavilla Euroopan komission Internet-sivustolla.contentPresentation.do?clang=nl&idTaxonomy=156

Lomake

Ennen kuin Haagin piirituomioistuin voi ainoastaan pyynnöt on tehtävä hollannin kielellä.

Hakemukset eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä voi tehdä:

Haagin piirituomioistuin
Yksityisoikeuden alalla
Yleiset asiat
Box 20302
2500 EH Den Haag

Lisätietoja saa kansliayksiköltä yleisten asioiden, puh. + 31 (0)70–381 22 64.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Verokannat riippuvat pääasiallisen vaatimuksen määrä. Ks. myös: Miten paljon joudun maksamaan itse.

Paljonko käsittely maksaa?

Seuraavassa esitetään yleiskatsaus voimassa olevia tariffeja vuodeksi 2016.

Toimen luonne tai määrä, tai

Tuomioistuimen rekisteröintimaksu oikeushenkilöiden

Luonnollisten henkilöiden osalta tuomioistuimen rekisteröintimaksu

Tuomioistuimen kirjaamoon onvermogenden maksu

Tuomioistuinmaksujen kantonzaken tuomioistuimessa

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai pyytää:

Tai arvo on määrittelemätön

Summa on vähintään 500 euroa

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai hakemus, johon on liitetty yli beloopvan є 500) eikä se saisi ylittää є 12.500

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai hakemus, johon on liitetty yli beloopvan є 12.500

941 EUR

471 EUR

79 EUR

Toimen luonne tai määrä, tai

Tuomioistuimen rekisteröintimaksu oikeushenkilöiden

Luonnollisten henkilöiden osalta tuomioistuimen rekisteröintimaksu

Tuomioistuimen kirjaamoon onvermogenden maksu

Tuomioistuinmaksujen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen muihin tarkoituksiin kuin kantonzaken

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai pyytää:

— arvo on määrittelemätön tai

619 EUR

288 EUR

79 EUR

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai hakemus, johon on liitetty ei saisi ylittää beloopvan є 100.000

1 929 EUR

885 EUR

79 EUR

Tapauksissa, jotka liittyvät saamisen tai hakemus, johon on liitetty yli beloopvan є 100.000

3 903 EUR

1 548 EUR

79 EUR

Lisätietoja: Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston rechtspraak.nl ja oikeusapuLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rvr.org/

Mitä tapahtuu, jos minun maksaa oikeudenkäyntimaksut ajoissa?

Jos oikeudenkäyntimaksuista ei makseta ajoissa pyyntö ei enää oteta huomioon, ja asia on poistettava.

Miten minun on maksettava tuomioistuinmaksuja?

Pyynnön esittänyt sopimuspuoli saa ilmoituksen oikeudenkäyntimaksujen maksamista varten. Maksu voidaan suorittaa tilisiirtona pankin kautta.

Mitä minun on sen jälkeen tehdä?

Oikeudenkäyntimaksujen suorittamisesta on kulunut, sinun on ilmoitettava päätöksestä Haagin piirituomioistuin ei estä lisätoimia.

Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 12. joulukuuta 2006 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa, määrätään, että menettely on mahdollisimman pian ja pääsääntöisesti 30 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä eurooppalaisen maksamismääräyksen.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanYhteys vuoden 2016 tariffit.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 28/04/2016