Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Opłaty sądowe – europejski nakaz zapłaty - Niderlandy

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


WPROWADZENIE

Jakie są stosowane stawki?

Ile będę musiał zapłacić?

Co się stanie, jeśli przeprowadzę uregulować opłaty sądowe w terminie?

Jak należy uiścić opłaty sądowe?

Po co mam zrobić?

WPROWADZENIE

Europejski nakaz zapłaty (rozporządzenie (WE) nr 1896/2006, które weszło w życie w dniu 12 grudnia 2008 r.), transgraniczne dochodzenie bezspornych roszczeń cywilnych i handlowych poprzez jednolitą procedurą, która opiera się na zastosowaniu standardowych formularzy.Link otworzy się w nowym okniehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 Postępowanie nie wymaga stawienia się przed sądem. Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Rada Sądownictwa do sądu okręgowego w Hadze europejskiego nakazu sądów wyznaczonych jako siedzibę we wschodnich Niderlandach Noord Holland, Amsterdam, Północna Brabancja zeeland-west Holandii, w Rotterdamie, Limburgia, Brabancja na wschód, środkowymi Niderlandami W przypadku obrony, można wszcząć postępowanie zgodnie z normalnymi zasadami jurysdykcji terytorialnej.

Do złożenia wniosku w ramach procedury europejskiego nakazu zapłaty należy korzystać z formularza A. Formularz ten jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.contentPresentation.do?clang=nl&idTaxonomy=156

Formularz

Przed sądem rejonowym w Hadze tylko wnioski są składane w języku niderlandzkim.

Wnioski składane w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, mogą być składane przez:

Sądzie Okręgowym w Hadze
Prawa obywatelskie
Sprawy ogólne
Box 20302
2500 EH Den Haag

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią ogólnych Trybunału, tel.: +31 (0)70-381 22 64.

Jakie są stosowane stawki?

Stawki zależą od wysokości wierzytelności głównej. Zob. również: Ile będę musiał zapłacić.

Ile będę musiał zapłacić?

Poniżej zamieszczono przegląd istniejącej taryfy za 2016 r.

Charakter lub ilość pozwu lub wniosku

Trybunał opłata rejestracyjna osób niebędących osobami fizycznymi

Trybunał opłata rejestracyjna dla osób fizycznych

Opłata za onvermogenden Kancelarii

Opłaty sądowe w Trybunale kantonzaken dla

Przypadki dotyczące należności lub wniosek:

Wartości nieokreślonej lub

Do kwoty nie mniejszej niż 500 EUR

117 EUR

79 EUR

79 EUR

Przypadki dotyczące należności lub wniosek towarzyszy beloopvan ponad 500) i nie może przekraczać 12.500

471 EUR

223 EUR

79 EUR

Przypadki dotyczące należności lub wniosek towarzyszy beloopvan ponad 12.500

941 EUR

471 EUR

79 EUR

Charakter lub ilość pozwu lub wniosku

Trybunał opłata rejestracyjna osób niebędących osobami fizycznymi

Trybunał opłata rejestracyjna dla osób fizycznych

Opłata za onvermogenden Kancelarii

Opłaty sądowe w sądzie do celów innych niż kantonzaken

Przypadki dotyczące należności lub wniosek:

— wartości nieokreślonej lub

619 EUR

288 EUR

79 EUR

Przypadki dotyczące należności lub wniosek towarzyszy beloopvan nie powinna przekraczać 100.000

1 929 EUR

885 EUR

79 EUR

Przypadki dotyczące należności lub wniosek towarzyszy beloopvan ponad 100.000

3 903 EUR

1 548 EUR

79 EUR

Więcej informacji: Link otworzy się w nowym oknieRechtspraak.nl i Rada Pomocy PrawnejLink otworzy się w nowym okniehttp://www.rvr.org/

Co się stanie, jeśli przeprowadzę uregulować opłaty sądowe w terminie?

Jeżeli opłaty sądowe nie zostanie wpłacona w terminie wniosek nie będzie dalej rozpatrywany i Sprawa jest wykreślana.

Jak należy uiścić opłaty sądowe?

Strona wzywająca powinna otrzymać notę do uiszczania opłat sądowych. Opłaty można dokonać za pomocą przekazu bankowego.

Po co mam zrobić?

Po uiszczeniu opłaty sądowe, musi zostać poinformowany o decyzji sądu okręgowego w Hadze nie uniemożliwiają dalszych działań.

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego europejskie postępowanie, sąd, tak szybko jak to możliwe, zwykle w okresie 30 dni od wniesienia pozwu, wydaje europejski nakaz zapłaty.

Link otworzy się w nowym oknieLink do taryfy z 2016 r.;


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 28/04/2016