Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής - Πολωνία

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι εισπράττονται τέλη;

Πώς μπορώ να πληρώσει;

Τι συμβαίνει εάν δεν θα πληρώσουν εγκαίρως;

Δικαστικό τέλος;

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ζήτημα των τελών για αστικές υποθέσεις διέπεται από τον νόμο της 28 Ιουλίου 2005, περί των δικαστικών εξόδων στις αστικές υποθέσεις (Επίσημη Εφημερίδα 2014, 1025). Κατ’ αρχήν, η εισφορά οφείλεται για κάθε αίτηση και, ως εκ τούτου, πρέπει να υποβληθεί στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας που προβλέπεται από τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (στο εξής: Enz). Στο πολωνικό δίκαιο, υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουν απαλλαγή από τα έξοδα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου (Τίτλος IV — απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα).

Τι εισπράττονται τέλη;

Όσον αφορά την ΕΔΠ, το λεγόμενο τέλος σχετική.

Πώς μπορώ να πληρώσει;

Το σχετικό τέλος επιβάλλεται σε περιπτώσεις που αφορούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το 5 % της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς (δηλαδή το ποσό της απαίτησης που ορίζεται στο έντυπο της αίτησης), όχι όμως λιγότερα από 30 PLN και μεγαλύτερο από 100.000 PLN. Σχετικά με την αίτηση άρσης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το μισό τέλος.

Τι συμβαίνει εάν δεν θα πληρώσουν εγκαίρως;

Σύμφωνα με το άρθρο 1262 παράγρ. 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας της 17 Νοεμβρίου 1964 (Εφημερίδα νομοθεσίας αριθ. 43, σημείο 269, όπως τροποποιήθηκε), K. P. C., το Πρωτοδικείο δεν προέβη στη λήψη μέτρων μετά την επιστολή την οποία η οφειλόμενη εισφορά δεν έχει καταβληθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβληθεί το τέλος κατά την κατάθεση στο Δικαστήριο επιστολή (αίτηση) που είναι, ή να ζητήσουν την απαλλαγή από τα έξοδα της διαδικασίας.

Επί των δικονομικών συνεπειών της μη καταβολής 1302 ccp διέπει μεταξύ άλλων το άρθρο 130 καιΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

Σύμφωνα με το άρθρο 130ια σημείο γ. — εάν το υπόμνημα (συμπεριλαμβανομένης της άμυνας) δεν μπορεί να είναι ορθή λόγω της μη καταβολής του οφειλόμενου τέλους, ο Πρόεδρος (δικαστής) ζητεί από τον αιτούντα, επί ποινή επιστροφής του δικογράφου, να πληρώσει εντός μίας εβδομάδας. Εάν ο εκζητούμενος διαμένει στο εξωτερικό, ο οποίος δεν έχει αντιπρόσωπο στην Πολωνία, ο Πρόεδρος (δικαστής) ορίζει την προθεσμία πληρωμής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, επιστρέφεται πλευρά. Επιστολή που καταβάλλεται εντός της προθεσμίας που έχει ισχύ από την ημερομηνία της υποβολής της.

Υπό το πρίσμα του άρθρο 1302ια. — Επιστολή της κ. C άσκησε δικηγόρου ή του συμβούλου σε θέματα ευρεσιτεχνίας ο οποίος δεν ήταν δεόντως καταβληθεί αποδεσμεύεται χωρίς την καταβολή τελών, όταν ένα πάγιο τέλος υπολογίζεται με βάση τη σχετική ή με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Ωστόσο, εάν εντός μιας εβδομάδας από την ημερομηνία επιδόσεως της διατάξεως σχετικά με την απόδοση της επιστολής θα πληρωθεί, αυτή παράγει τα αποτελέσματά της από την ημερομηνία της αρχικής υποβολής υπομνημάτων.

Δικαστικό τέλος;

Πώς θα καταβάλετε τα δικαστικά έξοδα σε αστικές υποθέσεις διέπεται από τον κανονισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης της 31 Ιανουαρίου 2006, για τον τρόπο πληρωμής των δικαστικών τελών για αστικές υποθέσεις (Dz.U. αριθ. 27, θέση 199) συνιστά εκτελεστική πράξη για τον προαναφερθέντα νόμο περί δικαστικών εξόδων.Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Τα δικαστικά τέλη σε αστικές υποθέσεις είναι με βάση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών χωρίς μετρητά από το αρμόδιο δικαστήριο (πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό αυτό μπορούν να ληφθούν απευθείας στο δικαστήριο ή στον δικτυακό της τόπο ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης), απευθείας στο ταμείο του Πρωτοδικείου είτε υπό τη μορφή παράβολο που μπορούν να αγοραστούν στο ταμείο του Δικαστηρίου ΔΔ.

Τι πρέπει να κάνω μετά την πληρωμή;

Μετά την καταβολή των τελών και των πιθανών ελλείψεων, το δικαστήριο θα εκδώσει ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2016