Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Poola

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid nõutakse?

Kuidas ma selle eest maksma?

Mis juhtub, kui te ei ole ma pean maksma õigeaegselt?

Riigilõivu?

Mida peaksin tegema pärast?

Sissejuhatus

Tasude küsimuse tsiviilmenetluses reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtukulude kohta tsiviilasjades (ametlik väljaanne nr 2014, 1025). Põhimõtteliselt makstakse tasu iga taotluse kohta ja seega tuleb esitada vastavalt regulatiivkomitee menetlusele, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1896/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsember 2006. aasta määrus, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus (edaspidi: Enzi valgla). Poola õiguses on võimalus taotleda vabastust sellised kulud vastavalt kõnealuse seaduse (IV jaotis — vabastus menetluskulude).

Milliseid tasusid nõutakse?

Seoses Euroopa maksekäsu suhtes, nn teenustasu.

Kuidas ma selle eest maksma?

Kui tasu võetakse kohtuasju, mis käsitlevad omandiõigusi ja 5 % nõude väärtusest (st nõude summa taotlusvormis määratud), kuid mitte vähem kui 30 Poola zlotti ja 100.000 Poola zlotti. Erandi taotluse kohta Euroopa maksekäsk antakse poolele tasu.

Mis juhtub, kui te ei ole ma pean maksma õigeaegselt?

artikkel 1262 lõike 1 kohaselt 17. november 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Ametlik väljaanne nr 43, punkt 269, muudetud), K. P. C., Esimese Astme Kohus ei võtnud mingeid meetmeid pärast kirja, mis ei ole tasutud. Seetõttu tuleb tasu maksta siis, kui esitatakse taotlus (Euroopa Kohus) või taotleda vabastust menetluskulusid.

Menetluslikud tagajärjed tasumata 1302 ccp reguleeritakse muu hulgas artikkel 130 jaLingil klikates avaneb uus akenhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Lingil klikates avaneb uus akenhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

Vastavalt artikkel 130k punkt c — Kui menetlusdokumendi (sealhulgas kaitse), ei saa olla õige, sest maksu tasumata (kohtunik) esimees kutsub taotleja tema märkuste kohta, selle eest maksma tagasi ühe nädala jooksul. Kui tagaotsitav isik, kes elavad välisriigis, kuid kellel puudub esindus Poolas, eesistuja (kohtunik) kehtestatakse tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Pärast nimetatud ajavahemiku lõppu, makstakse pool. Kirjas on määratud tähtaja jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

artikkel 1302k. — Pr punkti c ning advokaadi või esitanud patendivolinik, kes ei olnud nõuetekohaselt makstud tasude avalikustada, kui fikseeritud tasu on arvutatud, võttes aluseks suhteline või esitatud vaidluse eseme väärtus. Kui ühe nädala jooksul alates korralduse kätteandmisest kirja tagasi makstud, tuleb see mõju alates märkuste esitamise esialgne kuupäev.

Riigilõivu?

Kuidas tasute kohtukulud tsiviilasjades reguleerib Justiitsministri määrus, 31. jaanuar 2006, kohtukulude tasumise viis (Dz.U. nr 27, rubriik 199), mis kujutab endast eespool nimetatud õigusaktide rakendusakt kohtukulude kohta.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Tsiviilasjades Kohtulõivu tuleb maksta seoses jooksevkonto alusel pädev kohus (teavet sellise konto võib saada otse või oma veebilehel või justiitsministeeriumi veebisaidil otse kassa), esimese astme kohtu või tasu, mida võib osta templite Avaliku Teenistuse Kohtu kassast.

Mida peaksin tegema pärast?

Pärast tasude maksmist ja võimalikke puudusi, väljastab kohus Euroopa maksekäsu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 03/02/2016