Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Puola

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Kuinka saan maksaa?

Mitä tapahtuu, jos et voi maksaa ajoissa?

Oikeudenkäyntimaksu?

Mitä teen suorittamisen jälkeen?

Johdanto

Maksuja koskevaa kysymystä siviilioikeudellisissa menettelyissä säädetään oikeudenkäyntimaksuista 28. heinäkuuta 2005 annetun lain (virallinen lehti 2014, 1025). Periaatteena on, että lisämaksu peritään kustakin hakemuksesta ja toimittaa näin vahvistetun sääntelymenettelyn mukaisesti Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) N:o 1896/2006, annettu 12. joulukuuta 2006, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä (jäljempänä: Enz). Puolan lainsäädännössä, mahdollisuus hakea vapautusta tällaista mukaisesti edellä mainitun lain säännökset (IV osasto – vapautus oikeudenkäynnin kustannuksista).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen osalta, niin kutsuttua maksua.

Kuinka saan maksaa?

Suhteellinen maksu peritään asioissa, jotka koskevat tekijänoikeuksia ja 5 % arvosta (eli saatavan määrä esitetään hakulomakkeessa), kuitenkin vähintään 30 zlotya ja enintään 100.000: een Puolan zlotyyn. Pidättämistä koskeva eurooppalainen maksusuoritusmääräys on annettava puolet maksusta.

Mitä tapahtuu, jos et voi maksaa ajoissa?

1262 artiklan 1 §: n mukaan), 17. marraskuuta 1964 (virallinen lehti N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna), K. P. C., ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ryhdy mihinkään toimiin sen jälkeen, joista maksua ei ole maksettu. Näin ollen maksu on maksettava jättäessään hakemuksen (tuomioistuin), joka on, tai pyytää vapautusta oikeudenkäyntikuluista.

Menettelylliset seuraamukset, maksamatta 1302 ccp ja 130 artiklan määrätään muun muassaLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

130 k artiklan C kohdan mukaisesti. Jos asiakirja (puolustus mukaan lukien) ei voi olla oikea, sillä maksusta, puheenjohtaja (tuomari) pyytää kantajaa, sillä uhalla, että asiakirja palautetaan maksaa siitä yhden viikon kuluessa. Jos etsitty henkilö asuu ulkomailla, jolla ei ole Puolassa edustaja, puheenjohtaja (tuomari) vahvistetaan määräaika, joka ei saa olla yhtä kuukautta lyhyempi. Tämän määräajan päättymisen jälkeen palautetaan puolella. Kirje on maksettu asetetussa määräajassa, joka alkaa hakemuksen jättämisestä.

1302 k artiklan valossa. – C, jonka asianajaja tai patenttiasiamies, joka ei ollut asianmukaisesti maksetut määrät on vapautettava ilman maksujen maksamista, jos kiinteä maksu on laskettu suhteellinen tai ilmoitetaan riidan kohdetta. Jos viikon kuluessa siitä, kun maksamismääräys on annettu korvaus on maksettu asianmukaisesti, se tuottaa vaikutuksensa alkuperäisestä päivästä kirjelmät.

Oikeudenkäyntimaksu?

Miten haluatte maksaa oikeudenkäyntimaksut yksityisoikeudellisissa asioissa asetuksella säännellään 31. tammikuuta 2006 annetulla oikeusministerin asetuksella siitä, miten oikeudenkäyntimaksujen maksamista varten riita-asioissa (Dz.U nro 27, 199 kohta) muodostaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla edellä mainittu laki oikeudenkäynnin kustannukset.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Tuomioistuinmaksut on maksettava käteistä vaihtotaseen perusteella toimivaltainen tuomioistuin (tiedot tilistä voidaan saada suoraan tai sen verkkosivustolla tai oikeusministeriön verkkosivut), suoraan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa tai fee:llä leimoja, jotka voivat ostaa virkamiestuomioistuimen kassa.

Mitä teen suorittamisen jälkeen?

Maksujen suorittamisen jälkeen ja mahdollisista puutteista, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2016