Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Polija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Ievads

Kāda maksa tiek iekasēta?

Kā darba samaksu?

Kas notiek, ja man būs jāmaksā par laiku?

Tiesas nodeva?

Ko darīt pēc tam?

Ievads

Jautājumu par maksām, civilprocesā regulē 2005. gada 28. jūlijs Likuma par tiesāšanās izdevumiem civillietās (Oficiālais Vēstnesis 2014, 1025.). Principā maksājumu maksā par katru pieteikumu un tādēļ iesniedz saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (turpmāk: Enz). Polijas tiesību aktos, ir iespēja pieprasīt atbrīvojumu no šādas izmaksas saskaņā ar iepriekš minēto (IV sadaļa — Atbrīvojums no tiesvedības izmaksas).

Kāda maksa tiek iekasēta?

Attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu, tā saukto maksa attiecas.

Kā darba samaksu?

Relatīvo maksu iekasē attiecībā uz lietām, īpašuma tiesības un 5 % no prasības apmēra (t. i., prasījuma summa pieteikuma veidlapā iekļauto), bet ne mazāk kā 30 PLN, bet ne vairāk kā PLN 100.000. Par pieprasījumu atcelt Eiropas maksājuma rīkojums ir puse maksas.

Kas notiek, ja man būs jāmaksā par laiku?

Saskaņā ar 1262. pants 1. punktu 1964. gada 17. novembris Civilprocesa kodeksa (tiesību aktu krājums Nr. 43, 269. pozīcija ar grozījumiem), K. P. C., Pirmās instances tiesa neveica nekādas darbības pēc tam, kad vēstule, kurā papildnodeva nav samaksāta. Tādēļ šī nodeva jāmaksā, iesniedzot Tiesai vēstuli (piemērošana), kas ir, vai pieprasīt atbrīvojumu no tiesāšanās izdevumu segšanas.

Par procesuālajām sekām, kas izriet no nemaksāšanas, inter alia, reglamentē 130. pants un 1302 ccpSaite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

Saskaņā ar 130.k pants, ja procesuālā raksta (ieskaitot aizsardzību), nevar būt pareiza, jo nav samaksāta attiecīgā maksājuma samaksai, ņemot vērā priekšsēdētāja (prasītājam), paredzot, ka pierādījumu nesniegšanas gadījumā tā trūkstošajām ziņām par to samaksātu vienas nedēļas laikā. Ja pieprasītajai personai, kas dzīvo ārvalstīs, kas nav nevienas pārstāvniecības Polijā (tiesnesis), priekšsēdētājs nosaka termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par vienu mēnesi. Pēc minētā laikposma beigām, atlīdzina pusi. Vēstulē noteiktajā termiņā ir samaksāta no pieteikuma iesniegšanas dienas.

1302.k pants. — P. C.lūdza advokāts vai patentu pilnvarotais, kurš nebija pienācīgi izsniedz bez maksas, ja fiksēta atlīdzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz radinieka vai norādījis strīda priekšmeta vērtība. Tomēr, ja vienas nedēļas laikā no dienas, kad rīkojums atmaksāt vēstule tiks samaksāti, tas rada sekas no sākotnējā procesuālo dokumentu iesniegšana.

Tiesas nodeva?

Kā jūs apmaksāsiet tiesas izdevumus civillietās regulē tieslietu ministra 2006. gada 31. janvāris par to tiesas nodevu apmaksas civillietās (Dz.U. Nr. 27, 199. pozīcija), kas ar īstenošanas aktu, minētā Likuma par tiesāšanās izdevumiem.Saite atveras jaunā logāhttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

Tiesas nodevas civillietās maksā par bezskaidras naudas norēķinu kontā, pamatojoties uz kompetentas tiesas (informācija par šādu kontu var iegūt tieši tiesā vai savā tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), tieši uz kontu, Pirmās instances tiesa vai maksu markas, ko var iegādāties par Civildienesta tiesas kasei.

Ko darīt pēc tam?

Pēc maksu un iespējamo trūkumu, tiesa izdos Eiropas maksājuma rīkojumu.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/02/2016