Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Polonja

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: aceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Introduzzjoni

X’tariffi huma intaxxati?

Kif għandek tħallas?

X’jiġri jekk ma tkunx għandi nħallas fil-ħin?

Taxxa tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Il-kwistjoni tat-tariffi fi proċedimenti ċivili hija rregolata permezz tal-liġi tat- 28 ta’ Lulju 2005 fuq l-ispejjeż ġudizzjarji fil-kawżi ċivili (Gazzetta Uffiċjali 2014, 1025). Fil-prinċipju, l-imposta għandha titħallas fuq kull applikazzjoni u għalhekk għandha titressaq taħt il-proċedura regolatorja stabbilita bir- Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 12 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (minn hawn’ il quddiem: Enz). Fil-liġi Pollakka, hemm il-possibilità li jitolbu eżenzjoni minn dawn l-ispejjeż skont id-dispożizzjonijiet tal-imsemmija liġi (Titolu IV — eżenzjoni mill-ispejjeż tal-proċedimenti).

X’tariffi huma intaxxati?

Fir-rigward l-EOP, l-hekk imsejħa tariffa relattivi.

Kif għandek tħallas?

Għandha tiġi imposta miżata relattiva f’każijiet li jikkonċernaw id-drittijiet tal-proprjetà u 5 % tal-valur tat-talba (jiġifieri l-ammont tal-pretensjoni imniżżla fil-formola tal-applikazzjoni), iżda mhux anqas minn 30 PLN u mhux iktar minn 100.000 PLN. Dwar it-talba għat-tneħħija tal-ordni ta’ ħlas Ewropea għandha tkun nofs il-miżata.

X’jiġri jekk ma tkunx għandi nħallas fil-ħin?

Skont l- Artikolu 1262 § 1 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili tas- 17 ta’ Novembru 1964 (Ġurnal tal-Liġijiet Nru 43, partita 269, kif emendata), K. P. c., il-Qorti tal-Prim’ Istanza ma ħadet l-ebda azzjoni wara l-ittra li l-imposta dovuta ma tħallsitx. Għaldaqstant, it-tariffa għandha titħallas meta tiġi ppreżentata ittra ġudizzjarja (applikazzjoni) li huwa, jew jitolbu eżenzjoni mill-ispejjeż tal-proċedimenti.

Fuq il-konsegwenzi proċedurali ta’ ħlas jirregola inter alia l- Artikolu 130 1302 ccpIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130&full=1Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1283788:part=a130(2)&full=1

F’konformità mal- Artikolu 130k punt c. — jekk in-nota (inkluża d-difiża) ma tistax tkun korretta minħabba n-nuqqas ta’ ħlas tat-taxxa dovuta, President (Imħallef) jitlob li qed tressaq it-talba, taħt piena li jintbagħtu lura l-atti proċedurali, sabiex iħallas l-ispejjeż f’terminu ta’ ġimgħa. Jekk persuna residenti barra mill-pajjiż u li ma għandha l-ebda rappreżentanza fil-Polonja, President (Imħallef) jistabbilixxi l-iskadenza għall-ħlas, li ma jistax ikun anqas minn xahar. Wara l-iskadenza ta’ dak il-perjodu jiġi rimborżat tal-ġenb. Ittra imħallsa fi żmien l-iskadenza stabbilita għandu effett mid-data tas-sottomissjoni.

Fid-dawl tal- Artikolu 1302k. — Ittra mingħand is-Sinjura C ressqet minn avukat jew l-aġent tal-privattivi li ma kinitx imħallsa kif xieraq għandhom jiġu rilaxxati mingħajr il-ħlas ta’ tariffi, fejn dritt fiss huwa kkalkulat fuq il-bażi ta’ valur relattiv jew indikata mis-suġġett tat-tilwima. Madankollu, jekk fi żmien ġimgħa mid-data ta’ notifika tad-Digriet dwar ir-rimborż ta’ din l-ittra se jitħallsu kif dovut, li tipproduċi l-effetti tagħha mid-data tal-ewwel preżentata ta’ atti tal-proċedura.

Taxxa tal-qorti?

Kif ser tħallas id-drittijiet tal-qorti f’materji ċivili huma rregolati permezz tar-Regolament tal-Ministru tal-Ġustizzja, tat- 31 ta’ Jannar 2006, dwar il-mod ta’ ħlas tal-miżati tal-qorti f’każijiet ċivili (Dz. U. Nru 27, punt 199) li tikkostitwixxi att ta’ implimentazzjoni li l-imsemmija liġi dwar l-ispejjeż ġudizzjarji.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.475138&full=1

It-tariffi tal-qorti fi kwistjonijiet ċivili għandha tiġi mħallsa fuq bażi mhux bi flus kontanti fil-kont kurrenti tal-Qorti kompetenti (informazzjoni dwar kont bħal dan tista’ tinkiseb direttament fil-qorti jew fuq il-websajt tagħha jew fuq il-websajt tal-Ministeru tal-Ġustizzja), direttament lill-kaxxier tal-Qorti tal-Prim’ Istanza jew fil-forma ta’ tariffa timbri li jista’ jinxtara bi l-kaxxier tat-Tribunal.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Wara l-ħlas ta’ miżati u ta’ nuqqasijiet possibbli, il-qorti toħroġ ordni ta’ ħlas Ewropea.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016