Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure - Rumænien

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Indledning

Hvad afgifter skal betales?

Hvor længe skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Hvad sker der, når bøden er betalt?

Indledning

Den europæiske betalingspåkravsprocedure er reguleret ved forordning (EF) nr. 1896/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure.

Domstolenes stempelafgift vil jeg påpege, at dette er reguleret ved krisedekret nr. 80/2013, i kraft siden den 26.06.2013. Denne lov blev vedtaget efter ændringen af den retlige ramme for den civile retssager retsplejelov gennem vedtagelse og gennemførelse af nye institutioner, der blev vedtaget af den civile retsplejelov.

Retsafgifter skal betales af alle fysiske og juridiske personer samt betaling for tjenester, domstolene og Justitsministeriet og anklagemyndigheden, der er tilknyttet den øverste kassationsret.

Retsgebyrer kan betales i Rumænien i onlinesystemet, men et system til elektronisk betaling ikke er funktionelle.

Hvad afgifter skal betales?

Retsafgifter skal betales, både i sagen i første instans og appelprocedurer, på de betingelser, der er fastsat ved lov.

Enkeltpersoner kan efter anmodning, fritagelser og lempelser, forskudt betaling for domstolenes stempelafgift, regeringens hastedekret nr. 51/2008 om offentlig retshjælp i civilretlige sager, godkendt med ændringer og tillæg ved lov nr. 193/2008, med senere ændringer og tilføjelser. Juridiske personer kan opnå fritagelse retslige stempelafgifter på grundlag af artikel 42, stk. 2, i regeringens hastedekret nr. 80/2013.

Hvor længe skal jeg betale?

I den nuværende retstilstand domstolenes stempelafgift for så vidt angår anmodningen om et europæisk betalingspåkrav bestemmes i henhold til art. 3 (1) i regeringens hastedekret nr. 80/2013 som følger:

A) med et beløb på 500 rumænske lei (RON), 8 %, men ikke mindre end 20 lei;

B) mellem RON 501 og 5.000 RON 40 + 7 % for over 500 RON;

C) mellem RON 5.001 og 25.000 RON 355 + 5 % for over 5.000 RON;

D) mellem RON 25.001 og 50.000 RON 1.355 + 3 % for over 25.000 RON;

E) mellem RON 50.001 og 250.000 RON 2.105 + 2 % for over 50.000 RON;

F) mere end 250.000 RON 6.105 + 1 % for over 250.000 RON.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne rettidigt?

I overensstemmelse med bestemmelserne i Hastebekendtgørelse (O.U.G.) nr. 80/2013 domstolenes stempelafgift betales forud. Hvis der inden for den frist, der er fastsat ved lov eller af domstolen ansøgeren ikke opfylder forpligtelsen til at betale skat, vil forespørgslen blive annulleret som netimbrată eller, hvor det er relevant, vil blive behandlet inden for rammerne af domstolenes stempelafgift er blevet udbetalt lovligt. Endvidere, når tildelingen af faciliteter til betaling af de retslige stempel gebyr blev afvist, og sagsøgeren har ikke inden for den af Retten fastsatte frist stempelafgift og ikke fremlagt bevis for betaling, skal Retten annullere anmodningen som netimbrată.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifterne betales afgiften kontant, ved elektronisk overførsel eller på en særskilt konto, indtægter for de lokale judicielle stempelafgifter og stempelafgifter", den administrative enhed, hvor den fysiske person har sin bopæl eller opholdssted eller, alt efter tilfældet, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Udgifterne til overførsel af det skyldige beløb i domstolenes stempelafgift betales af debitor om tolden.

Hvis den person, der hæfter for betaling af stempelafgift for domstole ikke har bopæl eller opholdssted eller, hvor det er relevant, etableret i Rumænien, ret stempelafgift betales til det lokale budget for den administrative enhed, hvor den ret, der behandler en appel eller anmodning.

Retsgebyrer kan betales kontant skatter for den administrative enhed, hvor den fysiske person har sin bopæl eller opholdssted eller, hvor den juridiske person har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Desuden Retsgebyrer kan betales ved bankoverførsel eller online.

I Rumænien er der ingen elektroniske betalingssystem for den retslige stempelafgifter, selv om dette er påkrævet ved lov.

Hvad sker der, når bøden er betalt?

Kvittering for betaling af stempelafgift, der blev udsendt som kontant betaling eller betalingsordre forelægges ved registrering af ansøgningen.

I givet fald, kvitteringer eller betalingsordrer på retslige indregistreringsafgifter ikke har udstedt et standardformat, som accepteres af den virksomhed, som betalingen er baseret på.

Hvis Domstolen stempelafgift betales, når ansøgeren har modtaget meddelelse fra Retten herom, forelægger han sagen gebyr bevis for betaling inden for 10 dage efter modtagelsen af meddelelsen.

Fremlæggelse af dokumentation for betaling af stempelafgift kan gøres personligt eller pr. post til Domstolen med angivelse af sagsnummer (antal tilfælde) at betalingen har fundet sted, sagsnummeret i den meddelelse, som den sendte til den part.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 03/02/2016