Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Rumunjska

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Uvod

Što porezi su plativi?

Koliko dugo će moram obratiti?

Što se događa ako ne platiti sudske pristojbe na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što se događa nakon plaćenih?

Uvod

Europski postupak platnog naloga, uređena je Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog.

O sudskim pečat dužnosti želio bih istaknuti da je to uređuje Hitna vladina uredba br. 80/2013, na snazi od 26.06.2013. Taj zakon donesen je nakon izmjene pravnog okvira građanski postupak zakonik o parničnom postupku kroz donošenje i provedbu novih institucija koje je donijela građanskog zakonika.

Sudske pristojbe plaćaju sve fizičke i pravne osobe, i plaćanje usluga koje pružaju sudova i Ministarstvu pravosuđa i tužitelja priložen Visokog kasacijskog suda.

Sudske pristojbe mogu se isplatiti u Rumunjskoj u elektronički sustav, ali sustav elektroničkog plaćanja nije funkcionalna.

Što porezi su plativi?

Sud se naplaćuju naknade kako u prvostupanjskom postupku tako i žalbeni postupci, pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Pojedinci mogu, na zahtjev, izuzeća i smanjenja, sukcesivne plaćanje za pravosudnu pečat dužnosti, vlada hitne redni br. 51/2008 o javnom pravnoj pomoći u građanskim stvarima, odobren uz izmjene i dopune pomoću Zakona br. 193/2008, s naknadnim izmjenama i prehrani. Pravne osobe mogu koristiti oslobođenje pravosudne pečat dužnosti u smislu čl. 42 stavkom 2. vlada hitne redni br. 80/2013.

Koliko dugo će moram obratiti?

U sadašnjem stanju sudske pristojbe u odnosu na zahtjev za izdavanje europskog platnog naloga određuje se prema čl. 3 (1) od vlada hitne redni br. 80/2013 kako slijedi:

A) za iznos ron 500, 8 %, ali ne manje od 20 LEI;

B) između RON 501 i RON 5.000 RON 40 + 7 % za veće od 500 RON;

C) između RON 5.001 i RON 25.000 RON 355 + 5 % za veće od 5.000 RON;

D) između RON 25.001 i RON 50.000 RON 1.355 + 3 % za veće od 25.000 RON;

E) između RON 50.001 i RON 250.000 RON 2.105 + 2 % za veće od 50.000 RON;

F) više od 250.000 RON RON 6.105 + 1 % za veće od RON 250.000.

Što se događa ako ne platiti sudske pristojbe na vrijeme?

U skladu s odredbama hitne vlada Pravilnik br. 80/2013 sudske pristojbe se plaćaju unaprijed. Ako u utvrđenom roku zakonom ili utvrdio Sud podnositelj zahtjeva ne ispunjava obvezu plaćanja poreza, zahtjev će biti otkazana kao netimbrată ili, prema potrebi, će se rješavati u okviru sudske pristojbe plaćena zakonito. Nadalje, ako se dodjela postrojenjima za plaćanje sudskih pečat pristojba odbačena, a podnositelj zahtjeva nije platiti u roku koje je dao sud pečat carinu i ne predoči dokaz o plaćanju, Sud ukida zahtjev kao netimbrată.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Sudske pristojbe se plaćaju porez u gotovini, prijenosom ili na internetu u posebnom računu, proračunske prihode lokalnih pravosudne biljegovina i biljegovina”, upravna jedinica u kojoj fizička osoba ima boravište ili privremeno boravište ili, ovisno o slučaju, u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište. Troškovi prijenos iznosa u sudske pristojbe snosi dužnik pristojbe.

Ako osoba odgovorna platiti sudske pristojbe nema domicil ili boravište ili, prema potrebi, s poslovnim nastanom u Rumunjskoj, sudske pristojbe treba platiti lokalni proračun administrativne jedinice u kojoj je sud pred kojim je uložena žalba ili zahtjev.

Sudske pristojbe mogu se isplatiti u novcu poreza upravnoj jedinici u kojoj fizička osoba ima boravište ili privremeno boravište ili u kojoj pravna osoba ima registrirano sjedište.

Nadalje, sudske pristojbe mogu plaćati bankovni prijenos i putem interneta.

U Rumunjskoj ne postoji sustav elektroničkog plaćanja sudskih pečat dužnosti, iako je to propisano zakonom.

Što se događa nakon plaćenih?

Potvrde za plaćanje sudskih pečat dužnosti, otpustiti u slučaju gotovinskih plaćanja ili nalog za plaćanje podnose se na registraciju zahtjeva.

Prema potrebi, potvrda ili naloga za plaćanje na pravosudnu pečat pristojbe nisu izdane standardni format, što su prihvatile ustanovu za koju se vrši plaćanje.

Ako sud pristojbe plaća nakon zahtjeva primio priopćenje od Suda o tom pitanju, on dostavlja spis dokaz o plaćanju naknada u roku od 10 dana od primitka obavijesti.

Podnošenje dokaza o plaćanju pristojbe može se izvršiti osobno ili poštom na sud navodeći broj spisa (broj predmeta) izvršenog plaćanja, broj spisa u Komunikaciji slanja stranci.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2016