Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Rumānija

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Ievads

Kādi ir produktam piemērojamie nodokļi?

Cik ilgi man būs jāmaksā pašam?

Kas notiek, ja nevaru samaksāt tiesas nodevas par laiku?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kas notiek, kad ir apmaksāts?

Ievads

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ir noteikta Regula (EK) Nr. 1896/2006 Eiropas Parlamenta un Padomes (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Par tiesas zīmognodevu atgādināšu, ka šī ir reglamentēta ar Ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013, spēkā no 26.06.2013. Šis likums tika pieņemts pēc grozījumiem attiecīgajā tiesiskajā regulējumā Civilprocesa kodeksa (retsplejeloven pieņemot un īstenojot jaunas iestādes pieņēma Civilprocesa kodeksu.

Tiesas nodevas ir jāmaksā visām fiziskām un juridiskām personām un sniegti pakalpojumi, ko veic tiesas un Tieslietu ministrijas un prokuratūrai, kas darbojas pie Augstākās kasācijas instances un tiesas.

Tiesas nodevas var samaksāt Rumānijā tiešsaistes sistēmu, taču elektronisko maksājumu sistēma nedarbojas.

Kādi ir produktam piemērojamie nodokļi?

Tiesas nodevas ir jāmaksā gan tiesvedībā pirmajā instancē un pārsūdzības procedūras, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti likumā.

Indivīdi var pēc pieprasījuma, kā arī atbrīvojumiem un samazinājumiem, pa daļām veicamu maksājumu par tiesas zīmognodevu, Valdības ārkārtas rīkojums Nr. 51/2008 par juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem un papildinājumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008, ar turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem. Juridiskās personas var izmantot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, gan zīmognodevu tiesu ziņā 42.pants 2. punktu valdības ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013.

Cik ilgi man būs jāmaksā pašam?

Atbilstoši pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesas zīmognodevu par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam nosaka saskaņā ar ART. 3 (1) valdības ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013 šādi:

A) summu RON 500, 8 %, bet ne mazāka kā 20 Lei;

B) starp RON 501 līdz RON 5.000 RON 40 + 7 % pārsniedz RON 500;

C) starp RON 5.001 līdz RON 25.000 RON 355 + 5 % pārsniedz RON 5.000;

D) starp RON 25.001 līdz RON 50.000 RON 1.355 + 3 % pārsniedz RON 25.000;

E) starp RON 50.001 līdz RON 250.000 RON 2.105 + 2 % pārsniedz RON 50.000;

F) vairāk nekā POS 250.000 benzīns POS 6.105 + 1 % pārsniedz RON 250.000.

Kas notiek, ja nevaru samaksāt tiesas nodevas par laiku?

Saskaņā ar valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 tiesas zīmognodevu izmaksā avansā. Ja termiņā, kas noteikts tiesību aktos vai noteikta tiesas pieteikuma iesniedzējs neizpilda pienākumu maksāt nodokli, pieprasījums tiks anulēta netimbrată vai, attiecīgā gadījumā, tiks risinātas saskaņā ar tiesas zīmognodevu ir izmaksātas likumīgi. Turklāt, ja atvieglojumu piešķiršana par tiesu iestāžu zīmogu maksa tika noraidīts, un pieteikuma iesniedzējs nav samaksājis tiesas noteiktajā termiņā zīmognodevu un nav iesniegusi pierādījumus, Tiesa atceļ netimbrată pieprasījumu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu maksu veic nodokļu skaidrā naudā, ar pārskaitījumu vai tiešsaistē atsevišķā kontā, budžeta ieņēmumu vietējo tiesu zīmoga nodevas un zīmoga nodevām”, tajā administratīvajā vienībā, kurā fiziskas personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai, attiecīgā gadījumā, kad juridiskā persona ir reģistrēta juridiskā adrese. Nodošanas izmaksas ar maksājamās summas tiesas zīmognodevu sedz parādnieks maksājumu.

Ja persona, kurai ir jāmaksā tiesas zīmognodevu nav domicila vai pastāvīgas mītnesvietas vai, attiecīgā gadījumā, kuri reģistrēti Rumānijā, tiesas zīmognodevu ir jāmaksā vietējā budžeta administratīvajā vienībā, kurā Tiesa, kurā ir iesniegta apelācijas prasība vai pieprasījumu.

Tiesas nodevas var samaksāt nodevas skaidrā naudā administratīvo vienību, kurā fiziskas personas dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai juridiskai personai ir juridiskā adrese.

Turklāt tiesas nodevas var samaksāt ar bankas pārskaitījumu vai tiešsaistē.

Rumānijā nav elektronisko maksājumu sistēmu tiesas zīmognodevu, kaut arī tas ir prasīts tiesību aktos.

Kas notiek, kad ir apmaksāts?

Maksājuma kvīts par tiesas zīmognodevu, naudas maksājumu vai maksājuma rīkojumu iesniedz pēc pieteikuma reģistrācijas.

Vajadzības gadījumā ieņēmumu vai maksājumu rīkojumiem par tiesas zīmognodevu nav emitējušas standartizētā veidā, kā to ir apstiprinājusi Iestāde, kurai veikts maksājums.

Ja tiesas zīmognodevu izmaksā pēc tam, kad prasītājs ir saņēmis paziņojumu par šo jautājumu, viņš iesniedz lietas materiāliem nodevu maksājuma apliecinājums 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Samaksas pierādījumu iesniegšanas zīmognodevu var veikt personīgi vai pa pastu tiesā norādot lietas numuru (numuru) maksājums ir veikts, lietas numurs paziņojumā nekā nosūtīja uz pusi.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 03/02/2016