Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Skotlanti

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Skotlannissa eurooppalaisia maksamismääräyksiä koskevista oikeudenkäyntimaksuista säädetään seuraavissa säädöksissä:

  • Sheriff Courtin maksumääräys 2018, sellaisena kuin se on muutettuna ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (Sheriff Court) maksumääräyksellä (Amendment Order) 2018.

Liitteessä olevan II osan II luvun 2 kohtaa sovelletaan eurooppalaisiin maksumääräyksiin 1. huhtikuuta 2019 alkaen.

Liitteessä olevan II osan II luvun 3 kohtaa sovelletaan eurooppalaisiin maksumääräyksiin 1. huhtikuuta 2020 alkaen.

Maksujen sähköinen maksaminen ei ole mahdollista.

Mitä kuluja peritään?

EU-asetuksen (EY) N:o 1896/2006 A mukaisen eurooppalaisen maksamismääräyksen antaminen edellyttää yhden maksun suorittamista, joka kattaa kaikki tuomioistuinmenettelyt.

Asianajajan käyttämistä ei yleensä vaadita ja oikeudenkäyntimaksu ei sisällä asianajajien palkkioita tai asiakirjojen tiedoksiantokuluja.

Vastineen antamisesta lomakkeessa F ei peritä maksua.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen antamisesta tuomioistuimelle perittävä maksu on 129 Englannin puntaa.

Siviiliprosessilain 2018/481, sellaisena kuin se on muutettuna, 8 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaan asianosaisella voi olla oikeus saada vapautus maksusta, jos hän on oikeutettu tiettyihin valtion etuuksiin tai jos hän on oikeutettu saamaan oikeusapua.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Tuomioistuin ei hyväksy hakemusta eikä sitä vaadita tekemään mitään ilman maksua Sheriff Court Fees Order 3 -säädöksen (Scottish Statutory Instrument) 2018 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, kohdan mukaisesti.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinmaksut voidaan maksaa seuraavasti:

  • Sekit – ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Pankkikortti & Luottokortti – tarkista, mitkä korttityypit ovat hyväksyttävissä asianmukaisessa tuomioistuimessa ja jos maksu voidaan suorittaa puhelimitse.
  • Postisäädös – ”The Scottish Courts and Tribunals Service”
  • Käteismaksut – jos maksua ei suoriteta jälkikäteen, ei ole suositeltavaa suorittaa käteismaksuja.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Tuomioistuin hyväksyy EU:n asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisten hakuasiakirjojen antamisen maksun yhteydessä. Asiakirjat ja maksut olisi saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi tai lähetettävä samaan aikaan. Tuomioistuin antaa tai lähettää lomakkeen B, C, D tai E seuraavaan vaiheeseen. Mitään maksutodisteita ei vaadita.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019