Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s európskym platobným rozkazom - Škótsko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko mám zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

V Škótsku sú súdne poplatky za európske platobné príkazy regulované:

  • Zákon o súdnych poplatkoch šerifského súdu z roku 2018 v znení zmien a doplnení z nariadenia o súdnych poplatkoch Sheriff Court z roku 2018.

Bod 2, časť II, odsek 6 sa uplatňuje na európske platobné príkazy od 1. apríla 2019.

Bod 3, časť II, odsek 6 sa uplatňuje na európske platobné príkazy od 1. apríla 2020.

Elektronické platenie poplatkov nie je možné.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Na podanie európskeho platobného rozkazu vo formulári A nariadenia č. 1896/2006 na súde sa vyžaduje úhrada jedného poplatku, ktorý sa vzťahuje na všetky súdne konania.

Zastúpenie advokátom sa zvyčajne nevyžaduje a súdny poplatok nezahŕňa odmeny právnych zástupcov, ani náklady na doručenie písomností o obhajcovi.

Vo formulári F nie je žiadny poplatok za podanie odporu.

Koľko mám zaplatiť?

Poplatok za podanie európskeho platobného rozkazu na súde je 129 GBP.

Pokiaľ ide o článok 8 nariadenia o súdnych poplatkoch Sheriff Court z roku 2018, škótsky štatutárny nástroj 2018/481 v znení zmien a doplnení, strana môže mať nárok na oslobodenie od poplatku, napríklad ak má nárok na určité štátne dávky alebo má nárok na štátnu právnu pomoc.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súd návrh neprijíma a nevyžaduje sa, aby urobil všetko bez zaplatenia poplatku, pokiaľ ide o odsek 3 nariadenia o súdnych poplatkoch Sheriff Court z roku 2018, škótsky právny akt č. 2018/481 v znení zmien a doplnení.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Súdne poplatky môžu platiť:

  • Šeky – platené do „Scottish Courts and Tribunals Service“
  • Debetná karta & – overte, ktoré typy kariet sú prijateľné na príslušnom súde a v prípade, že sa platba môže uskutočniť telefonicky.
  • Poštovou poukážkou, ktorá sa platí za službu „The Scottish Courts and Tribunals Service“
  • Peňažné prostriedky – ak platba poštou nie je vhodná na zabezpečenie platieb v hotovosti

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súd akceptuje podanie žiadosti o platbu vo formulári A nariadenia EÚ č. 1896/2006 spolu s platbou. Dokumenty a platby by sa mali predkladať alebo zasielať na súd v rovnakom čase. Súd následne vydá alebo zašle formulár B, C, D alebo E ako ďalší krok v procese. Nevyžadujú sa žiadne platobné dôkazy.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 02/09/2019