Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Šotimaa

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju ma maksan?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida teha pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Šotimaal reguleerivad Euroopa maksekorralduste tasud järgmist:

  • Šerifikohtu tasude määrus nr 2018, muudetud šerifikohtu otsusega nr 2018.

Lisa 2 II osa punkti 6 kohaldatakse Euroopa maksekäsumenetluste suhtes alates 1. aprillist 2019.

Lisa 3 II osa punkti 6 kohaldatakse Euroopa maksekäsumenetluste suhtes alates 1. aprillist 2020.

Tasude elektrooniline maksmine ei ole võimalik.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa maksekäsu esitamine kohtu poolt ELi määruse nr 1896/2006 vormis A nõuab ühe tasu maksmist, mis katab kõik kohtumenetlused.

Advokaadi poolne esindamine ei ole tavaliselt vajalik ja kohtukulud ei hõlma õigusnõustajate tasusid ega dokumentide kättetoimetamise kulusid kaitsja juures.

Vormis F esitatud vastuväite esitamise eest tasu ei maksta.

Kui palju ma maksan?

Euroopa maksekäsu hagi esitamise lõiv kohtus on 129 naela.

Šerifikohtu määruse nr 2018 (mida on muudetud Scottish Statutory Instrument 2018/481 muudetud kujul) artikli 8 kohaselt võib poolel olla õigus tasust vabastada, näiteks kui neil on õigus teatavatele riigihüvitistele või neil on õigus saada tsiviilõigusabi.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kohus ei aktsepteeri taotlust ega pea tegema midagi, ilma et lõivu makstaks, šerifikohtu määruse nr 3 (Scottish Statutory Instrument 2018/481, muudetud kujul) punkti 2018 tähenduses.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Kohtulõivu võib maksta:

  • Tšekid — makstakse” Scottish Courts and Tribunals Service” („Scottish Courts and Tribunals Service
  • Deebetkaardi (deebetkaart) — palun kontrollige, millist liiki kaart on asjaomase kohtuga nõus ja kui makse saab teha telefoni teel.
  • Kiri „Scottish Courts and Tribunals Service” („Scottish Courts and Tribunals Service”)
  • Raha — kui posti teel maksmine ei ole soovitatav, teha sularahamakseid

Mida teha pärast makse tegemist?

Kohus nõustub ELi määruse (EÜ) nr 1896/2006 vormis A esitatud taotluse dokumentide esitamisega. Need dokumendid tuleks esitada või saata kohtusse samal ajal. Seejärel annab või saadab kohus vormi B, C, D või E menetluse järgmise sammuna. Maksetõendeid ei nõuta.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 02/09/2019