Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Gerechtskosten bij de Europese betalingsbevelprocedure - Slovenië

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?


Inleiding

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat als ik de gerechtskosten niet tijdig betaalt?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten die in de Europese betalingsbevelprocedure worden betaald, zijn vastgelegd in de Wet inzake de gerechtskosten (Staatsblad van de Republiek Slovenië, nrs. 37/08, 97/10, 63/13, De link wordt in een nieuw venster geopend.58/14 — Grondwettelijke vergoedingen). De link wordt in een nieuw venster geopend.19/15 — Beslissing van het Grondwettelijk Hof, US, 30/16 en 10/17 — ZPP-E; hierna: ZST-1) als algemene regel voor griffierechten.

ZST-1 (artikel 6) vormt de rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten in geld, elektronisch geld en andere toepasselijke betaalmiddelen, met inbegrip van de betaling van vergoedingen in de Europese betalingsbevelprocedure. In de praktijk kunnen de gerechtskosten via de onlinebetaaldienst van individuele banken elektronisch worden betaald.

Welke vergoedingen zijn van toepassing?

In de Europese betalingsbevelprocedure moet een eenmalige rechterlijke vergoeding worden betaald voor de gehele procedure. De vergoedingsplichtige is de verzoeker en moet door de verzoeker worden betaald op het tijdstip van het verzoek om een Europees betalingsbevel aan de rechter.

Hoeveel moet ik betalen?

Het bedrag van de gerechtskosten voor de Europese betalingsbevelprocedure die de verzoeker op het tijdstip van de indiening van het verzoek bij de rechter moet betalen, hangt af van de waarde van het voorwerp van het geschil.

De berekeningsfactor voor deze vergoeding is 1,2 (tariefposten nummer 1301 van tariefpost ZST-1) en de vergoeding wordt berekend volgens de tabel in artikel 16 ZST-1. Aangezien de waardeklassen hoog zijn, is het niet mogelijk om deze precies op dit punt aan te geven.

Wat als ik de gerechtskosten niet tijdig betaalt?

Indien de eiser de gerechtskosten niet tijdig betaalt, wordt de zaak door de rechtbank gevolgd en kan de gerechtskosten worden afgedwongen, zo nodig.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

ZST-1 (artikel 6) vormt de rechtsgrondslag voor de betaling van gerechtskosten in geld, elektronisch geld en andere toepasselijke betaalmiddelen, met inbegrip van de betaling van vergoedingen voor de Europese betalingsbevelprocedure.

In de praktijk kunnen de gerechtskosten via de onlinebetaaldienst van individuele banken elektronisch worden betaald en kan deze ook rechtstreeks worden betaald door de betalingsdienstaanbieders of door gerechtelijke kassa’s (kassaterminals of kassaterminals).

Elke individuele bank beschikt met het oog op elektronische betaling over een eigen online betaaldienst.

Een rechterlijke vergoeding kan vooraf door de belastingplichtige worden betaald, dat wil zeggen op het tijdstip van indiening van een verzoek tot het gerecht, maar kan een verzoek bij de rechter indienen en moet wachten tot de rechter een betalingsopdracht moet versturen, waarbij, naast het bedrag van de verschuldigde gerechtskosten, de andere gegevens die nodig zijn om de betaling te verrichten, moeten worden verricht.

Wat moet ik na de betaling doen?

Indien de gerechtskosten worden betaald op basis van een passende referentie (die door de rechter in het bevel tot betaling van de gerechtskosten aan de schuldenaar moet worden meegedeeld), is de belastingplichtige niet verplicht het bewijs van betaling aan de rechter voor te leggen. In casu wordt de rechter in kennis gesteld van de betaling via een speciaal elektronisch banksysteem (UJPnet), wanneer het bij de identificatie van de concrete betaling als de juiste referentie van doorslaggevend belang is.

Indien de gerechtskosten worden betaald zonder de juiste referentie, dient de belastingplichtige echter het bewijs van betaling aan het gerecht voor te leggen. Voor de geldigheid van een dergelijk certificaat zijn geen bijzondere vormvereisten gesteld. Op basis van dit certificaat controleert de rechtbank zo nodig de betaling van de gerechtskosten in het UJPnet (met name wanneer de gerechtskosten niet ten laste van de kas van het gerecht komen).


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 02/09/2019