Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

  • Accueil
  • ...
  • ...
  • ...
  • Frais de justice applicables à la procédure européenne d'injonction de payer

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Slovenja

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

It-tariffi tal-qorti mħallsa fil-proċedura tal-ordni ta’ ħlas Ewropea huma stabbiliti fl-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja, Nri 37/08, 97/10, 63/13, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida58/14 — Tariffi Kostituzzjonali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida19/15 — Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, L-Istati Uniti, 30/16 u 10/17 — ZPP-E; minn hawn’ il quddiem: ZST-1) bħala regola ġenerali li tirregola l-miżati tal-qorti.

Iż-ZST-1 (l-Artikolu 6) jipprovdi l-bażi legali għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti fi flus kontanti, flus elettroniċi u mezzi oħra ta’ ħlas applikabbli, inkluż il-ħlas ta’ tariffi fil-proċedura tal-ordni ta’ ħlas Ewropea. Fil-prattika, it-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu elettronikament permezz tas-servizzi ta’ pagament onlajn ta’ banek individwali.

X’tariffi huma applikabbli?

Fil-proċedura tal-ordni ta’ ħlas Ewropea, trid titħallas tariffa tal-qorti ta’ darba għall-proċedura kollha. Il-persuna responsabbli għall-ħlas ta’ dik it-tariffa tal-qorti hija l-applikant u għandha titħallas mill-applikant meta ssir l-applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea lill-qorti.

Kemm se nħallas?

L-ammont tat-tariffi tal-qorti għall-finijiet tal-proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea li għandha titħallas mir-rikorrenti fil-mument tal-preżentata tar-rikors quddiem il-qorti jiddependi fuq il-valur tas-suġġett tal-kawża.

Il-fattur ta’ kalkolu għal din it-tariffa huwa 1,2 (numru tat-tariffa tal-prodott 1301 tal-entrata tariffarja ZST-1) u t-tariffa tiġi kkalkulata skont it-tabella fl-Artikolu 16 ZST-1. Peress li l-klassijiet tal-valur huma għoljin, mhuwiex possibbli li jiġu indikati b’mod preċiż f’dan il-punt.

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Jekk l-applikant ma jħallasx id-dritt tal-qorti f’waqtu, il-qorti għandha madankollu tipproċedi bil-proċedimenti u t-tariffa tal-qorti tista’ tiġi infurzata, jekk meħtieġ.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Iż-ZST-1 (l-Artikolu 6) jipprovdi l-bażi legali għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti fi flus kontanti, flus elettroniċi u mezzi oħra ta’ ħlas applikabbli, inkluż il-ħlas ta’ tariffi għall-proċedura tal-ordni ta’ ħlas Ewropea.

Fil-prattika, it-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu elettronikament permezz ta’ servizzi ta’ ħlas onlajn ta’ banek individwali u jistgħu jitħallsu wkoll direttament mill-fornituri ta’ servizzi ta’ ħlas jew mir-reġistri ta’ flus ġudizzjarji (flus jew terminals POS).

Għall-fini ta’ ħlas elettroniku, kull bank individwali għandu s-servizz tiegħu tal-ħlas online.

Tariffa tal-qorti tista’ titħallas bil-quddiem mill-persuna taxxabbli, jiġifieri fil-mument tal-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni lill-qorti, iżda tista’ tippreżenta rikors quddiem il-qorti u tistenna li l-qorti tibgħat ordni ta’ ħlas, li fiha, minbarra l-ammont tat-tariffi tal-qorti pagabbli, l-informazzjoni l-oħra meħtieġa biex isir il-ħlas.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Fejn it-tariffa tal-qorti titħallas b’referenza għal referenza xierqa (li għandha tiġi kkomunikata lid-debitur mill-qorti tal-ordni għall-ħlas tat-tariffa tal-qorti), il-persuna taxxabbli ma għandhiex tkun obbligata tipprovdi l-prova tal-ħlas lill-qorti. F’dan il-każ, il-qorti tiġi infurmata bil-ħlas magħmul permezz ta’ sistema bankarja elettronika speċjali (UJPnet) fejn hija ta’ importanza deċiżiva fl-identifikazzjoni tal-pagament konkret bħala r-referenza korretta.

Madankollu, jekk it-tariffa tal-qorti titħallas mingħajr referenza xierqa, il-persuna taxxabbli trid tissottometti lill-qorti l-prova tal-ħlas. L-ebda kondizzjoni formali speċjali ma hija preskritta għall-validità ta’ dan iċ-ċertifikat. Fuq il-bażi ta’ dan iċ-ċertifikat, il-qorti għandha, jekk meħtieġ, tivverifika l-ħlas tad-dritt tal-qorti f’UJPnet (b’mod partikolari f’każijiet fejn it-tariffa tal-qorti ma titħallasx mill-kaxxier tal-qorti).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019