Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande - Slovenien

Stabilixxi mill-ġdid

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Inledning

Vilka avgifter gäller?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad ska jag göra efter betalningen?

Inledning

De domstolsavgifter som betalas i det europeiska betalningsföreläggandet fastställs i lagen om domstolsavgifter (Republiken Sloveniens officiella tidning, nr 37/08, 97/10, 63/13, Länken öppnas i ett nytt fönster58/14 — Konstitutionella avgifter Länken öppnas i ett nytt fönster19/15 — författningsdomstolens beslut, Förenta staterna, 30/16 och 10/17 – ZPPE; nedan kallad: ZST-1) som en allmän regel om domstolsavgifter.

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för betalning av domstolsavgifter i kontanter, elektroniska pengar och andra tillämpliga betalningsmedel, inbegripet betalning av avgifter i det europeiska betalningsföreläggandet. I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via onlinebetalningstjänsten hos enskilda banker.

Vilka avgifter gäller?

I det europeiska betalningsföreläggandet ska en engångsavgift betalas för hela förfarandet. Den person som är skyldig att betala denna domstolsavgift är sökanden och ska betalas av sökanden vid tidpunkten för ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande till domstolen.

Hur mycket ska jag betala?

Domstolsavgifterna för det europeiska betalningsföreläggande som ska betalas av sökanden vid tidpunkten för ingivandet av ansökan till domstolen beror på föremålet för talan.

Beräkningsfaktorn för denna avgift är 1,2 (nummer 1301 i tulltaxan ZS-1) och avgiften beräknas enligt tabellen i artikel 16 ZST-1. Eftersom värdeklasserna är höga är det inte möjligt att exakt ange dem i denna punkt.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Om sökanden inte betalar domstolsavgiften i tid ska domstolen ändå gå vidare med förfarandet och domstolsavgiften kan i förekommande fall verkställas.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

ZST-1 (artikel 6) utgör den rättsliga grunden för betalning av domstolsavgifter i kontanter, elektroniska pengar och andra tillämpliga betalningsmedel, inklusive betalning av avgifter för det europeiska betalningsföreläggandet.

I praktiken kan domstolsavgifterna betalas elektroniskt via onlinebetalarna i enskilda banker och kan också betalas direkt av betaltjänstleverantörer eller av rättsliga kassaapparater (kassa- eller kassaterminaler).

När det gäller elektronisk betalning har varje enskild bank sin egen betaltjänst.

En domstolsavgift får betalas i förskott av den beskattningsbara personen, dvs. vid tidpunkten för ingivandet av ansökan till domstol, men får lämna in en ansökan till domstolen och vänta på att domstolen skickar en betalningsorder, utöver de domstolsavgifter som ska betalas samt övriga upplysningar som behövs för att betalningen ska kunna göras.

Vad ska jag göra efter betalningen?

Om domstolsavgiften utgår genom hänvisning till en lämplig hänvisning (som domstolen ska meddela gäldenären i beslutet om betalning av domstolsavgiften), ska den beskattningsbara personen inte vara skyldig att förse domstolen med bevis på betalning. I förevarande mål är domstolen informerad om den betalning som sker genom ett särskilt elektroniskt banksystem (UJPnet), där det är av avgörande betydelse vid fastställandet av den konkreta betalningen som korrekt referens.

Om domstolsavgiften betalas utan korrekt hänvisning måste den beskattningsbara personen emellertid lämna in bevis på betalning till domstolen. För att ett sådant intyg ska vara giltigt krävs inga särskilda formella villkor. På grundval av detta intyg ska domstolen, vid behov, kontrollera betalningen av domstolsavgiften i UJPnet (särskilt om domstolsavgiften inte betalas vid domstolens kassa).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/09/2019