Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Slovēnija

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Ko darīt, ja es nemaksātu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc maksājuma?

Ievads

Tiesas nodevas, kas samaksātas Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, ir noteiktas Likumā par nodevām (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 Saite atveras jaunā logā “Konstitucionālās maksas”. Saite atveras jaunā logā19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, ASV, 30/16 un 10/17 — ZPP-E; turpmāk ZST-1) kā vispārējs noteikums, kas reglamentē tiesas nodevas.

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā nauda un citi piemērojamie maksāšanas līdzekļi, tostarp maksa par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. Praksē tiesu nodevas var maksāt elektroniski, izmantojot atsevišķu banku tiešsaistes maksājumu pakalpojumu.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā par visu procedūru ir jāmaksā vienreizēja nodeva. Persona, kas ir atbildīga par minētās tiesas nodevas samaksu, ir pieteikuma iesniedzēja, un pieteikuma iesniedzējam tā ir jāmaksā Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikuma iesniegšanas brīdī.

Cik maksā?

Tiesas nodevas summa par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, kas pieteikuma iesniedzējam jāmaksā, iesniedzot pieteikumu tiesā, ir atkarīga no tiesvedības priekšmeta vērtības.

Šīs maksas aprēķina koeficients ir 1,2 (tarifa pozīcijas ZST-1301 tarifa pozīcijas numurs 1) un maksa ir aprēķināta saskaņā ar ZST-1 16. panta tabulu. Tā kā vērtības klases ir augstas, nav iespējams tos precīzi norādīt šajā punktā.

Ko darīt, ja es nemaksātu tiesas nodevas savlaicīgi?

Ja pieteikuma iesniedzējs nemaksā tiesas nodevu savlaicīgi, tiesa tomēr turpina tiesvedību un, ja nepieciešams, tiesas nodevu var izpildīt.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

ZST-1 (6. pants) nodrošina juridisko pamatu tiesas nodevu maksāšanai skaidrā naudā, elektroniskā nauda un citi piemērojamie maksāšanas līdzekļi, tostarp maksa par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

Praksē tiesu nodevas var maksāt elektroniski, izmantojot atsevišķu banku tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, un tās var samaksāt arī tieši maksājumu pakalpojumu sniedzēji vai arī tiesas kases aparāti (skaidras naudas vai POS termināļi).

Elektroniskā maksājuma nolūkā katrai atsevišķai bankai ir savs tiešsaistes maksājumu pakalpojums.

Nodokļa maksātājs var iepriekš maksāt tiesas nodevu, t. i., iesniedzot pieteikumu tiesā, bet tā var iesniegt pieteikumu tiesā un sagaidīt, līdz tiesa nosūta tiesai maksājuma rīkojumu, kurā papildus maksājamās tiesas nodevas summai tiek prasīta arī pārējā informācija, kas vajadzīga, lai veiktu maksājumu.

Ko darīt pēc maksājuma?

Ja tiesas nodeva ir samaksāta, atsaucoties uz attiecīgu atsauci (kas tiesai jāpaziņo parādniekam tiesas nodevas maksājuma rīkojumā), nodokļa maksātājam nav pienākuma sniegt tiesai pierādījumu par maksājumu. Šajā gadījumā tiesa ir informēta par maksājumu, kas veikts ar īpašas elektroniskās banku sistēmas (UJPnet) starpniecību, ja tam ir izšķiroša nozīme, identificējot konkrēto maksājumu kā pareizo atsauci.

Tomēr, ja tiesas nodeva ir samaksāta bez pienācīgas atsauces, nodokļa maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apstiprinājums. Šāda sertifikāta derīgumam nav paredzēti īpaši formāli nosacījumi. Pamatojoties uz šo apliecinājumu, tiesa vajadzības gadījumā pārbauda tiesas nodevas maksājumu UJnet (jo īpaši gadījumos, kad tiesas nodevu neatlīdzina tiesas plēnumā).


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019