Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu - Slovensko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Úvod

Jaké poplatky jsou použitelné?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane v případě, že nebudu platit soudní poplatek včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Co mám dělat po platbě?

Úvod

Zákon č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a poplatcích za výpisy z trestních rejstříků, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní poplatky mohou být rovněž uhrazeny platební kartou nebo převodem z bankovního účtu nebo pobočky zahraniční banky.

Jaké poplatky jsou použitelné?

V souladu s § 1 zákona č. 71/1992 Sb., o soudních poplatcích a o poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, jsou soudní poplatky vybírány u jednotlivých žalob nebo žalob ze strany soudů, jsou-li prováděny na základě žádosti a aktů správních a veřejných orgánů uvedených na seznamu soudních poplatků a poplatku za výpis z rejstříku trestů připojeného k zákonu.

Poplatky se vybírají rovněž za jednání a operace provedené v případě, že návrh není ve prospěch odpovědné osoby, je-li to výslovně stanoveno v listině.

Kolik je třeba zaplatit?

Sazba poplatku se stanoví jako procentní podíl na základě základu daně nebo pevné částky. Je-li sazba poplatku stanovena pro určitý postup, rozumí se, že se vztahuje na řízení v jednom stupni. Ve věci samé se vybírá poplatek ve stejné sazbě.

Žádost o řízení o evropském platebním rozkazu, není-li stanovena zvláštní sazba, činí 6 % ceny (od úhrady) předmětu sporu nebo předmětu sporu, ale nejméně 16,50 EUR. Totéž platí pro podání odporu.

Co se stane v případě, že nebudu platit soudní poplatek včas?

Pokud nebyl zaplacen poplatek, který má být zaplacen, vyzve soud osobu povinnou zaplatit poplatek ve lhůtě, kterou stanoví, obvykle do deseti dnů od obdržení výzvy; pokud nebyl poplatek navzdory výzvě zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení přeruší. Důsledky nezaplacení poplatku musí být osobě povinné k dani poskytnuty ve výzvě dopisem.

Za nezaplacení poplatku soud řízení nepřeruší, pokud:

  1. již bylo zahájeno řízení ve věci samé,
  2. návrh, prodloužení, uplatnění protinávrhu nebo protinávrhu v téže věci po zahájení řízení ve věci v původním řízení bylo prodlouženo;
  3. požaduje, aby byl zaplacen poplatek ve výši úpravy stanovené v tomto zákoně;
  4. dlužník je odpovědný za podání žádosti o opatření v případě mimořádné události;
  5. před uplynutím lhůty pro zaplacení soudního poplatku byla podána žádost o osvobození od soudních poplatků; pokud soud přijme žádost pouze částečně, vyzve osobu povinnou k úhradě soudního poplatku v rozsahu, v jakém se osvobození neuplatní.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Poplatky, které vybírají soudy, orgány veřejné moci a státní zastupitelství jsou placeny v hotovosti, kartou, poštou nebo bankovním účtem nebo v pobočce zahraniční banky. Prostřednictvím technického vybavení právnické osoby s 100 % účastí státu, který je provozovatelem systému, jsou poplatky hrazeny v hotovosti prostřednictvím platební karty nebo převodem z bankovního účtu nebo pobočky zahraniční banky, pokud k tomu má příslušný orgán. V hotovosti mohou být poplatky zaplaceny v případě, že soudy, správní orgány soudů a státní zastupitelství mají poplatek za tuto platební metodu, a pokud v konkrétním případě poplatek nepřesahuje 300 EUR, navíc k poplatku v položce 17 (v případech obchodního rejstříku), který může být zaplacen v hotovosti, i když přesahuje 300 EUR. pokud je soud, soud nebo státní zastupitelství zapojeno do centrálního systému evidence poplatků, jsou poplatky hrazené bankovním účtem, platební kartou, bankovním převodem nebo účtem hrazeny na účet provozovatele soustavy.

Co mám dělat po platbě?

Provedení platby lze prokázat obvyklým potvrzením o platbě použitým v rámci běžného platebního postupu v závislosti na formě použité platby, tj. potvrzení o platbě, potvrzení o vyúčtování, potvrzení o účtu atd.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 02/09/2019