Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn oikeuskulut - Slovakia

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Johdanto

Mitä kuluja peritään?

Mikä on kulujen suuruus?

Mitä tapahtuu, jos en maksa tuomioistuinmaksua ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Johdanto

Laki N:o 71/1992 oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotteiden palkkioista, sellaisena kuin se on muutettuna.

Oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa myös maksukortilla tai pankkisiirtona pankkitililtä tai ulkomaisen pankin sivukonttorilta.

Mitä kuluja peritään?

Oikeudenkäyntimaksuista ja rikosrekisteriotteesta annetun lain nro 71/1992, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 §: n mukaan tuomioistuinmaksut peritään tuomioistuinten yksittäisistä toimista tai kanteista, jos ne tehdään tuomioistuinmaksujen erääntymisaikataulun mukaisesti, sekä laissa tarkoitettujen hallinnollisten ja julkisten viranomaisten toimesta ja rekisteriotteesta perittävästä maksusta annetun lain liitteenä.

Maksuja peritään myös sellaisten tekojen ja toimien osalta, jotka on tehty ilman, että tästä on esitetty korvausvastuussa oleva henkilö, jos siitä on nimenomaan säädetty kyseisessä luettelossa.

Mikä on kulujen suuruus?

Maksun määrä on laskettava prosenttiosuutena suhteessa veron perusteeseen tai kiinteään määrään. Jos maksun määrä on vahvistettu menettelyä varten, sen katsotaan tarkoittavan eräässä tapauksessa menettelyä. Oikeustapauksen tosiseikkoja koskevasta muutoksenhausta perittävä maksu on perittävä takaisin samalla maksulla.

Eurooppalaista maksusuoritusmääräysmenettelyä koskeva hakemus, jos siihen ei liity erityistä maksua, on 6 % riita-asian tai riidan kohteen hinnasta (korvauksesta), mutta vähintään 16,50 euroa. Sama koskee vastineen jättämistä.

Mitä tapahtuu, jos en maksa tuomioistuinmaksua ajoissa?

Jos kanteen, hakemuksen, valituksen tai kassaatiotuomioistuimen maksua ei ole suoritettu, tuomioistuimen on kehotettava kyseistä henkilöä maksamaan maksu määräajassa, jonka se tavallisesti tekee kymmenen päivän kuluessa virallisen ilmoituksen vastaanottamisesta; jos maksua ei ole suoritettu määräajassa, tuomioistuin keskeyttää asian käsittelyn. Maksun laiminlyönnistä aiheutuvat seuraukset on ilmoitettava verovelvolliselle virallisessa ilmoituksessa.

Jos maksua ei suoriteta, tuomioistuin ei keskeytä menettelyä, jos

  1. asia on jo pantu vireille asiassa,
  2. kannekirjelmän, kanteen laajentamista, vastakanteen tai vastakanteen esittämistä samassa asiassa sen jälkeen, kun pääasiaa koskeva kanne on pantu vireille, on jatkettu;
  3. pyytää maksamaan tämän lain mukaisen oikaisun määrän;
  4. maksuvelvolliselle peritään maksu hätätoimenpidettä koskevan hakemuksen jättämisestä;
  5. käsittelymaksusta vapauttamista koskeva hakemus on tehty ennen kuin oikeudenkäyntimaksu on suoritettu; jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen vain osittain, se pyytää henkilöä maksamaan oikeudenkäyntimaksun siltä osin kuin vapautusta ei sovelleta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Tuomioistuinten, viranomaisten ja syyttäjälaitoksen keräämät maksut suoritetaan käteisellä, korteilla, postilla, pankkitilillä tai ulkomaisen pankin sivukonttorilla. Sellaisen oikeushenkilön teknisillä laitteilla, jolla on 100 %: n osuus järjestelmän toimijasta, maksut suoritetaan käteisenä maksukortilla, pankkisiirtona pankkitililtä tai ulkomaisen pankin sivukonttorilta, jos toimivaltaisella viranomaisella on siihen edellytykset. Maksut voidaan maksaa käteisenä, jos tuomioistuimet, tuomioistuinten hallintoviranomaiset ja yleisen syyttäjän virasto perivät maksua kyseisestä maksutavasta, ja jos maksu on yksittäistapauksessa enintään 300 euroa, maksun lisäksi, joka peritään käteisenä ja joka voidaan maksaa käteisenä, vaikka se ylittäisi 17 euroa. jos tuomioistuin, tuomioistuin tai yleinen syyttäjä osallistuu maksujen keskusjärjestelmään, maksukortti, maksukortti, pankkisiirto tai sivukonttori on maksettu verkonhaltijan tilille.

Mitä maksamisen jälkeen on tehtävä?

Maksun suorittaminen voidaan osoittaa tavanomaisella maksutodisteella, jota käytetään tavanomaisessa maksumenettelyssä, riippuen käytetyn maksun muodosta, toisin sanoen maksulaskelmasta, postitaulusta, tililuistosta jne.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2019