Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u postupku europskog platnog naloga - Slovačka

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Uvod

Koje se naknade primjenjuju?

Koliko plaćaju?

Što se događa ako ne plaćam sudsku pristojbu na vrijeme?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što ću učiniti nakon plaćanja?

Uvod

Zakon br. 71/1992 o sudskim pristojbama i naknadama za izvatke iz kaznene evidencije, kako je izmijenjen.

Sudske pristojbe također se mogu platiti platnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa ili podružnice inozemne banke.

Koje se naknade primjenjuju?

U skladu s odjeljkom 1. zakona br. 71/1992 o sudskim pristojbama i naknadi za izvadak iz kaznene evidencije, kako je izmijenjena, sudske pristojbe naplaćuju se za pojedinačne radnje ili radnje sudova ako se one provode na temelju zahtjeva i akata upravnih i javnih tijela navedenih u popisu sudskih pristojbi i pristojbi za izvadak iz registra kaznenih evidencija priložen Zakonu.

Pristojbe se također naplaćuju za radnje i radnje izvršene bez prijedloga u korist dužnika, ako je to izričito predviđeno u rasporedu.

Koliko plaćaju?

Stopa naknade određuje se kao postotak na temelju oporezivog iznosa ili fiksnog iznosa. Ako je stopa naknade fiksna za postupak, smatra se da se upućuje na postupak u jednom stupnju. Naknada po istoj stopi naplaćuje se po žalbi na meritum predmeta.

Ako nije predviđena posebna stopa, u zahtjevu za postupak europskog platnog naloga iznosi 6 % (od nadoknade) predmeta spora ili predmeta spora, ali najmanje 16,50 eura. Isto vrijedi i za podnošenje prigovora.

Što se događa ako ne plaćam sudsku pristojbu na vrijeme?

Ako pristojba koja se plaća na temelju tužbe, zahtjeva, žalbe ili kasacije nije plaćena, sud može pozvati osobu odgovornu za plaćanje naknade u roku koji ona odredi, obično u roku od deset dana od primitka službene opomene; ako unatoč pozivu pristojba nije plaćena u roku, sud suspendira postupak. Posljedice neplaćanja naknade poreznom obvezniku moraju snositi porezni obveznik u pismu opomene.

Za neplaćanje pristojbe sud ne suspendira postupak ako:

  1. već je pred njim pokrenut postupak o meritumu stvari,
  2. produljenje primjene, primjenu protutužbe ili protutužbe u istom predmetu, nakon pokretanja postupka u glavnom postupku;
  3. poziva na plaćanje naknade u iznosu koji je predviđen ovim zakonom;
  4. obveznik plaćanja naplaćuje naknadu podnošenjem zahtjeva za hitnu mjeru;
  5. da je zahtjev za izuzeće od sudskih troškova podnesen prije isteka roka za plaćanje sudske pristojbe; ako sud prihvati zahtjev, on poziva osobu koja je odgovorna platiti sudsku pristojbu u onoj mjeri u kojoj se izuzeće ne primjenjuje.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Naknade koje naplaćuju sudovi, javna tijela sudova i državno odvjetništvo plaćaju se u gotovini, putem kartice, pošte ili bankovnog računa ili u podružnici inozemne banke. Putem tehničke opreme pravne osobe uz 100 % udjela u kapitalu države koja je operator sustava, troškovi se plaćaju u novcu, platnom karticom ili prijenosom s bankovnog računa ili podružnice inozemne banke ako nadležno tijelo to ima za to. U gotovini se pristojbe mogu platiti ako sudovi, upravna tijela sudova i ured javnog tužitelja imaju naknadu za tu metodu plaćanja i, ako u pojedinačnom slučaju pristojba ne prelazi 300 EUR, uz naknadu za stavku 17. (za slučajeve poslovnog registra) koja se može platiti gotovinom, čak i ako je viša od 300 EUR. ako sud, sud ili ured javnog tužitelja bude uključen u središnji sustav evidencija naknada, pristojbe koje se plaćaju na račun, platnu karticu, bankovni prijenos ili račun podružnice plaćaju se na račun operatora sustava.

Što ću učiniti nakon plaćanja?

Izvršenje plaćanja može se dokazati uobičajenim dokazom o plaćanju koji se upotrebljava u redovnom postupku plaćanja, ovisno o obliku isplate, to jest, računu za plaćanje, potvrdi o računu, potvrdi o računu itd.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2019