Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura tal-ħlas Ewropea - Slovakkja

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Introduzzjoni

X’tariffi huma applikabbli?

Kemm se nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx tariffa tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

L-att Nru 71/1992 dwar it-tariffi tal-qorti u t-tariffi għal siltiet minn rekords kriminali, kif emendat.

It-tariffi tal-qorti jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ kard tal-ħlas jew permezz ta’ trasferiment minn kont bankarju jew fergħa ta’ bank barrani.

X’tariffi huma applikabbli?

Skont it-Taqsima 1 tal-Att Nru 71/1992 dwar it-tariffi tal-qorti u t-tariffa għall-estratt mir-rekord kriminali, kif emendat, it-tariffi tal-qorti jinġabru għal azzjonijiet individwali jew għal azzjonijiet mill-qrati, jekk jitwettqu fuq il-bażi tal-applikazzjoni u l-atti tal-awtoritajiet amministrattivi u pubbliċi msemmija fl-iskeda tat-tariffi tal-qorti u t-tariffa għall-estratt mir-reġistru tar-rekords kriminali anness mal-Att.

Għandhom jiġu imposti wkoll tariffi għal atti u operazzjonijiet imwettqa fin-nuqqas ta’ proposta għall-benefiċċju tal-persuna responsabbli fejn din tkun espressament prevista fl-iskeda.

Kemm se nħallas?

Ir-rata tat-tariffa għandha tiġi stabbilita bħala perċentwali b’referenza għall-ammont taxxabbli jew ammont fiss. Meta r-rata tat-tariffa tkun iffissata għal proċedura, għandha tinftiehem li qed tirreferi għall-proċedimenti f’każ wieħed. It-tariffa bl-istess rata għandha tiġi imposta fuq l-appell fuq il-merti tal-każ.

L-applikazzjoni għal proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea, jekk ma tiġi pprovduta ebda rata speċjali, hija ta’ 6 % tal-prezz (mir-rimborż) tas-suġġett tat-tilwima jew tas-suġġett tat-tilwima, iżda ta’ mill-inqas EUR 16,50. L-istess japplika għall-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni.

X’jiġri jekk ma nħallasx tariffa tal-qorti fil-ħin?

Jekk it-tariffa li għandha titħallas minn azzjoni, applikazzjoni, appell jew kassazzjoni ma tkunx tħallset, il-qorti għandha tistieden lill-persuna responsabbli biex tħallas il-miżata f’limitu ta’ żmien li hi għandha tiddetermina, normalment fi żmien għaxart ijiem minn meta tirċievi l-ittra ta’ intimazzjoni; jekk, minkejja s-sejħa, it-tariffa ma tkunx tħallset fil-limitu ta’ żmien, il-qorti għandha tissospendi l-proċedimenti. Il-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ ħlas tat-tariffa għandhom jingħataw lill-persuna taxxabbli fl-ittra ta’ intimazzjoni.

Għal nuqqas ta’ ħlas ta’ tariffa, il-qorti ma tissospendix il-proċedimenti jekk:

  1. tkun diġà ġiet invokata dwar is-sustanza tal-kwistjoni,
  2. l-applikazzjoni, l-estensjoni tal-applikazzjoni, l-applikazzjoni ta’ kontrotalba jew talba inċidentali fl-istess każ, wara l-bidu tal-azzjoni fil-proċedimenti prinċipali, tkun ġiet estiża;
  3. jitlob li titħallas tariffa fl-ammont tal-aġġustament previst skont din il-liġi;
  4. hemm ħlas lid-debitur tariffarju billi tiġi ppreżentata applikazzjoni għal miżura ta’ emerġenza;
  5. applikazzjoni għal eżenzjoni mit-tariffi tal-qorti tkun saret qabel tmiem il-perjodu għall-ħlas tat-tariffa tal-qorti; jekk il-qorti taċċetta l-applikazzjoni parzjalment biss, hija tistieden lill-persuna responsabbli tħallas it-tariffa tal-qorti sal-punt li l-eżenzjoni ma tapplikax.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

It-tariffi miġbura mill-qrati, l-awtoritajiet pubbliċi tal-qrati u s-servizzi tal-prosekuzzjoni jitħallsu fi flus kontanti, permezz ta’ karta, posta jew kont bankarju jew f’fergħa ta’ bank barrani. Permezz ta’ tagħmir tekniku ta’ persuna ġuridika b’parteċipazzjoni azzjonarja ta’ 100 % tal-Istat li huwa l-operatur tas-sistema, l-imposti jitħallsu fi flus kontanti, permezz ta’ kard tal-ħlas jew trasferiment minn kont bankarju jew fergħa ta’ bank barrani jekk l-awtorità kompetenti jkollha l-kundizzjonijiet biex tagħmel dan. Fi flus kontanti, il-ħlasijiet jistgħu jitħallsu jekk il-qrati, l-awtoritajiet amministrattivi tal-qrati u l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jkollhom miżata għal dak il-metodu ta’ ħlas u, jekk f’każ individwali l-miżata ma taqbiżx il-EUR 300, b’żieda mal-miżata tal-punt 17 (għall-kawżi tar-reġistru tan-negozju) li jistgħu jitħallsu fi flus, anke jekk dan jaqbeż il-EUR 300. jekk il-qorti, il-qorti jew l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jkunu involuti f’sistema ċentrali ta’ rekords tat-tariffi, il-miżati mħallsa mill-kont tal-bank, il-karta tal-ħlas, it-trasferiment bankarju jew il-kont tal-fergħa jitħallsu fil-kont tal-operatur tas-sistema.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

L-eżekuzzjoni tal-ħlas tista’ tintwera permezz tal-prova normali tal-ħlas użat fil-proċedura ta’ ħlas ordinarja, skont il-forma tal-pagament użat, jiġifieri formola ta’ ħlas, dikjarazzjoni ta’ rendikont, karta tal-kont, eċċ.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 02/09/2019