Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sodne takse v zvezi z evropskim plačilnim nalogom - Slovaška

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Uvod

Katere sodne takse je treba plačati?

Koliko moram plačati?

Kaj se zgodi, če ne plačam sodne takse?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj je treba storiti po plačilu?

Uvod

Zakon št. 71/1992 o sodnih taksah in pristojbinah za izpiske iz kazenskih evidenc, kakor je bil spremenjen.

Sodne takse se lahko plačajo tudi s plačilno kartico ali s prenosom z bančnega računa ali podružnice tuje banke.

Katere sodne takse je treba plačati?

V skladu s členom 1 Zakona št. 71/1992 o sodnih taksah in pristojbini za izpisek iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen, se sodne takse pobirajo za posamične tožbe ali tožbe sodišč, če se izvršijo na podlagi zahtevkov in aktov upravnih in javnih organov, ki so navedeni v seznamu sodnih taks, in pristojbine za izpisek iz kazenske evidence, ki je priloga k aktu.

Pristojbine se zaračunajo tudi za dejanja in dejavnosti, ki se izvedejo, če ni predloga v korist zavezanca, če je to izrecno določeno v seznamu.

Koliko moram plačati?

Stopnja pristojbine se določi kot odstotek glede na davčno osnovo ali določen znesek. Kadar je stopnja dajatve določena za postopek, se razume kot sklicevanje na postopek v enem primeru. Taksa po isti stopnji se zaračuna od pritožbe glede na vsebino zadeve.

Če ni predvidena nobena posebna obrestna mera, je vloga za evropski postopek za plačilni nalog 6 % cene (od povračila) predmeta spora ali predmeta spora, vendar najmanj 16,50 EUR. Enako velja za vložitev ugovora.

Kaj se zgodi, če ne plačam sodne takse?

Če pristojbina, ki se plača na podlagi tožbe, zahtevka, pritožbe ali kasacijske pritožbe ni bila plačana, sodišče povabi osebo, ki je dolžna plačati pristojbino, v roku, ki ga določi, običajno v desetih dneh po prejemu uradnega opomina; če kljub pozivu pristojbina ni bila plačana v roku, sodišče prekine postopek. Posledice neplačila pristojbine je treba davčnemu zavezancu pripisati v pisnem opominu.

Če pristojbina ni plačana, sodišče postopka ne prekine, če:

  1. je že začel postopek v glavni stvari,
  2. je bila vloga, razširitev tožbe, nasprotna tožba ali nasprotna tožba v isti zadevi, po sprožitvi postopka v glavni stvari, podaljšana;
  3. poziva, naj se v znesku prilagoditve, predvidene v tem zakonu, plača pristojbina;
  4. zaračuna se zavezancu za plačilo nadomestila, tako da vloži zahtevek za nujni ukrep;
  5. zahtevek za oprostitev sodne takse je bil vložen pred koncem roka za plačilo sodne takse; če sodišče zahtevek sprejme le delno, pozove osebo, ki je zavezana plačilu sodne takse, v obsegu, v katerem izjema ne velja.

Kako lahko plačam sodne takse?

Pristojbine, ki jih zberejo sodišča, javni organi sodišč in tožilstvo, se plačajo v gotovini, s kartico, pošto ali na bančni račun ali v podružnici tuje banke. S tehnično opremo pravne osebe s 100 % udeležbo v kapitalu države, ki upravlja ta sistem, se dajatve plačajo v gotovini, s plačilno kartico ali s prenosom z bančnega računa ali podružnice tuje banke, če je za to pristojen pristojni organ. V gotovini se lahko plačajo dajatve, če imajo sodišča, upravni organi sodišč in državnega tožilstva pristojbino za to metodo plačila in, če v posameznem primeru pristojbina ne presega 300 EUR, poleg pristojbine iz postavke 17 (za poslovni register), ki se lahko plača v gotovini, tudi če presega 300 EUR. če sodišče, sodišče ali državno tožilstvo sodeluje v osrednjem sistemu evidenc pristojbin, se pristojbine, ki se plačajo na bančni račun, na plačilni kartici, bančnem nakazilu ali računu podružnice, plačajo na račun sistemskega operaterja.

Kaj je treba storiti po plačilu?

Izvršitev plačila se lahko dokaže z običajnim dokazilom o plačilu, ki se uporablja v rednem plačilnem postopku, glede na uporabljeno obliko plačila, to je potrdilo o plačilu, potrdilo o plačilu, potrdilo o računu itd.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 02/09/2019