Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses Euroopa maksekäsumenetlusega - Slovakkia

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Sissejuhatus

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Kui palju ma maksan?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida teha pärast makse tegemist?

Sissejuhatus

Seadus nr 71/1992 kohtukulude ning karistusregistrist väljavõtete eest makstavate tasude kohta (muudetud kujul).

Kohtulõivu võib maksta ka maksekaardiga või ülekandega pangakontolt või välisriigi panga filiaalilt.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Vastavalt seaduse nr 71/1992 (kohtukulude kohta) paragrahvile 1 ja muudetud karistusregistrist väljavõtte tasuvusele kogutakse kohtulõivud üksikute kohtute tegevuse või meetmete kohta, kui need tehakse kohtu taotluse ja akti alusel, millele on viidatud kohtulõivude loendis, ja seadusega lisatud karistusregistri registrist väljavõtte tegemise tasu.

Tasu nõutakse ka toimingute ja toimingute eest, mida teostatakse juhul, kui tegemist ei ole ettepanekuga, mis on ette nähtud vastutava isiku jaoks, kui see on loendis selgesõnaliselt ette nähtud.

Kui palju ma maksan?

Tasu määr kehtestatakse protsendina maksustatavast väärtusest või kindlaksmääratud summast. Kui lõivu määr on kindlaks määratud menetluse jaoks, mõistetakse selle all ühe juhtumi menetlust. Sama määraga tasu võetakse kaebuse põhjendatuse korral.

Euroopa maksekäsumenetluse taotlus, kui erimäära ei ole ette nähtud, on 6 % vaidluse või vaidluse objekti hinnast (hüvitamisest), kuid vähemalt 16,50 eurot. Sama kehtib ka vastuväite esitamise kohta.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kui hagi, taotluse, edasikaebuse või kassatsiooni tõttu makstavat tasu ei ole makstud, teeb kohus isiku, kes on kohustatud tasuma lõivu tähtaja jooksul, mille ta tavaliselt kümne päeva jooksul alates ametliku kirja kättesaamisest peab kindlaks määrama; kui vaatamata konkursikutsele ei ole lõivu tasutud tähtaja jooksul, peatab kohus menetluse. Lõivu maksmata jätmise tagajärjed tuleb maksumaksjale teatavaks teha ametlikus kirjas.

Lõivu maksmata jätmise korral ei peata kohus menetlust, kui:

  1. on juba pöördunud selles küsimuses sisulise poole,
  2. pikendatud on taotluse esitamist, taotluse pikendamist, vastunõude või vastuhagi esitamist samas asjas pärast põhikohtuasjas menetluse algatamist;
  3. nõuab, et selle seadusega ettenähtud kohandamise summa eest makstaks tasu;
  4. tasuvõlgniku ees on tasu, esitades erakorralise meetme taotluse;
  5. kohtulõivudest vabastamise taotlus on esitatud enne kohtulõivu tasumise tähtaja lõppu; kui kohus aktsepteerib taotluse ainult osaliselt, kutsub ta isikut, kes on kohustatud tasuma kohtukulud, sel määral, mil erand ei kehti.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Kohtutes, kohtutes ja prokuratuurides kogutavaid tasusid makstakse sularahas, kaardi-, posti- või pangakontol või välispanga filiaalis. Juriidilise isiku tehnilise varustuse kaudu, mille osalus aktsiakapitalis on 100 % süsteemi käitajast riigis, makstakse tasu sularahas, maksekaardiga või ülekandega pangakontolt või välisriigi panga filiaalilt, kui pädeval asutusel on selleks vajalikud tingimused. Sularaha eest võib maksta tasu, kui kohtutel, kohtute haldusorganitel ja prokuratuuril on kõnealuse maksemeetodi eest tasu ja — juhul, kui tasu ei ületa 300 eurot — lisaks punkti 17 (äriregistrile) tasu, mida võib maksta sularahas, isegi kui see ületab 300 eurot. kui kohus, kohus või prokuratuur on seotud tasude andmike kesksüsteemiga, makstakse arveldusarve, maksekaardi, pangaülekandega või filiaali konto eest makstud tasu süsteemi käitaja kontole.

Mida teha pärast makse tegemist?

Makse tegemist saab tõendada tavapärase maksetõendiga, mida kasutatakse tavapärase maksemenetluse käigus, olenevalt kasutatud makse vormist, st maksekviitungil, kviitungil, arvelduskviitungil jne.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 02/09/2019