Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesas izdevumi Eiropas maksājuma procedūrā - Slovākija

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


Ievads

Kādas maksas ir piemērojamas?

Cik maksā?

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevu?

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Ko darīt pēc maksājuma?

Ievads

Likums Nr. 71/1992 par tiesas nodevām un maksām par izrakstiem no sodāmības reģistra ar grozījumiem.

Tiesas nodevas var segt arī ar maksājumu karti vai pārskaitījumu no bankas konta vai ārvalstu bankas filiāles.

Kādas maksas ir piemērojamas?

Saskaņā ar Likuma Nr. 71/1992 par tiesas nodevām 1. pantu un nodevas par izrakstu no sodāmības reģistra, kurā izdarīti grozījumi, tiesas nodevas iekasē par atsevišķām tiesām vai darbībām, ja tās veic, pamatojoties uz administratīvo un publisko iestāžu pieteikumiem un aktiem, kas minēti tiesas nodevu sarakstā, un nodevu par izrakstu no sodāmības reģistra reģistra, kas pievienots aktam.

Nodevas iekasē arī par darbībām un darbībām, kas veiktas, ja nav iesniegts priekšlikums par labu atbildīgajai personai, ja tas ir skaidri paredzēts sarakstā.

Cik maksā?

Maksas likmi nosaka procentos, ņemot vērā summu, kurai uzliek nodokli, vai fiksētu summu. Ja maksājuma likme ir noteikta procedūrai, to saprot kā atsauci uz tiesvedību vienā gadījumā. Maksu tādā pašā apmērā iekasē par pārsūdzību, ņemot vērā lietas būtību.

Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrai, ja nav noteikta īpaša likme, ir 6 % no strīda priekšmeta vai strīda priekšmeta cenas (no atlīdzinājuma), bet ne mazāk kā EUR 16,50. Tas pats attiecas uz iebilduma iesniegšanu.

Kas notiek, ja es laikus nemaksāju tiesas nodevu?

Ja maksa, kas maksājama par darbību, pieteikumu, pārsūdzību vai kasācijas sūdzību, nav samaksāta, tiesa aicina personu, kas ir atbildīga par šīs maksas nomaksu termiņā, ko tā nosaka, parasti — desmit dienu laikā pēc oficiāla paziņojuma vēstules saņemšanas; ja, neskatoties uz uzaicinājumu, maksa nav samaksāta noteiktajā termiņā, tiesa procedūru aptur. Sekas, kas izriet no nesamaksāšanas nodevas samaksas, ir jāpaziņo nodokļu maksātājam oficiālā paziņojuma vēstulē.

Par nodevas nesamaksāšanu tiesa neaptur tiesvedību, ja:

  1. tā jau ir saņēmusi prasību pēc būtības,
  2. pieteikums, prasības attiecināšana uz citu tipu, pretprasības vai pretprasības piemērošana vienā un tajā pašā lietā pēc tam, kad ir sākta darbība galvenajā procedūrā, ir pagarināta;
  3. prasa, lai saskaņā ar šo likumu paredzētās korekcijas summa tiktu samaksāta;
  4. maksājuma veicējam ir jāmaksā maksa, iesniedzot pieteikumu ārkārtas pasākumu veikšanai;
  5. pirms tiesas nodevas samaksas termiņa beigām ir iesniegts pieteikums par atbrīvojumu no tiesas nodevām; ja tiesa pieņem pieteikumu tikai daļēji, tā aicina personu samaksāt tiesas nodevu tādā apmērā, kādā atbrīvojums nav piemērojams.

Kā es varu maksāt tiesas nodevas?

Tiesas, tiesu un prokuratūras iekasēto maksu iekasē skaidrā naudā, izmantojot karti, pastu vai bankas kontu, vai ārvalstu bankas filiālē. Izmantojot tādas juridiskas personas tehnisko aprīkojumu, kurā 100 % ir valsts, kas ir sistēmas operators, līdzdalība kapitālā, maksas tiek maksātas naudā, izmantojot maksājumu karti vai pārskaitījumu no bankas konta vai ārvalstu bankas filiāles, ja kompetentajai iestādei ir šādi nosacījumi. Skaidrā naudā var maksāt, ja tiesas, tiesu administratīvās iestādes un prokuratūra maksā atlīdzību par šo maksāšanas metodi un, ja atsevišķā gadījumā šī maksa nepārsniedz EUR 300, papildus maksai 17. postenī (uzņēmumu reģistra lietās), kuru var maksāt skaidrā naudā, pat ja tā pārsniedz EUR 300. ja tiesa, tiesa vai prokuratūra ir iesaistīta centrālā uzskaites datu uzskaites sistēmā, bankas konta, maksājumu kartes, bankas pārveduma vai filiāles kontā samaksātās maksas sedz sistēmas operatora kontā.

Ko darīt pēc maksājuma?

Maksājuma izpildi var pierādīt ar parasto maksājumu apliecinājumu, kas izmantots parastajā maksāšanas kārtībā, atkarībā no izmantotā maksājuma veida, tas ir, maksājuma kvīts, pasta kvīts, konta izslīdēšana utt.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 02/09/2019