Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt betalningsföreläggande

Här finns all information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m., för den som använder sig av europeiska betalningsförelägganden i EU-länderna.


Överväger du att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande? I så fall bör du vara uppmärksam på eventuella domstolsavgifter. Genom att klicka på flaggorna i högerkanten får du mer information om avgifter, betalningssätt, åtgärder efter betalning m.m.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 06/10/2020