Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα τέλη, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, τις ενέργειες μετά την εξόφληση κ.λπ. στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών σε κάθε κράτος μέλος.


Πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών; Εάν ναι, σημειώστε τα ισχύοντα δικαστικά τέλη. Για να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα τέλη, τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής, τις ενέργειες μετά την πληρωμή, κ.λπ. επιλέξτε μία από τις σημαίες που εμφανίζονται δεξιά.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Ελλάδα


Εισαγωγή

Τι τέλη επιβάλλονται;

Πόσο θα πληρώσω;

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Εισαγωγή

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών έχει ως κύριο σκοπό την απλούστευση και την επίσπευση της εκδίκασης των διασυνοριακών μικροδιαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα των διαδικασιών αυτών μεταξύ των κρατών μελών.

Τι τέλη επιβάλλονται;

Προκειμένου να κατατεθεί στο δικαστήριο μια αγωγή που θα συζητηθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαδικασία των μικροδιαφορών, είναι απαραίτητο να καταβληθούν δικαστικά τέλη, τα οποία υπολογίζονται σε ένα (μικρό) ποσοστό επί του κεφαλαίου, την επιδίκαση του οποίου ζητεί ο ενάγων. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται μαζί με την κατάθεση της αγωγής.

Πόσο θα πληρώσω;

Το σχετικό ποσό προσδιορίζεται από το Δικαστήριο και είναι ανάλογο προς το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικείται από τον ενάγοντα. Εάν ο ενάγων διεκδικεί ποσό 5.000 ευρώ επί παραδείγματι, τα δικαστικά του έξοδα θα είναι περίπου 65 ευρώ.

Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη έγκαιρα;

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των δικαστικών τελών, το δικαστήριο έχει την διακριτική ευχέρεια είτε α) να τάξει προθεσμία προκειμένου να προσκομισθεί από τον ενάγοντα η σχετική απόδειξη καταβολής των τελών, είτε β) να απορρίψει την αγωγή.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Συνήθως τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται μετρητοίς σε δημόσιο ταμείο. Οι δικαστικοί γραμματείς μπορούν να εξηγήσουν την διαδικασία πληρωμής στους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει (προς το παρόν) δυνατότητα καταβολής των δικαστικών τελών μέσω πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού.

Τι πρέπει να κάνω αφού πληρώσω;

Η  χορηγούμενη απόδειξη καταβολής των δικαστικών τελών από το δημόσιο ταμείο, επισυνάπτεται στο φάκελο της δικογραφίας μαζί με την αγωγή.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2019

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Κύπρος


Εισαγωγή

Ο Διαδικαστικός Κανονισμός για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Ιουλίου 2007 στην Κύπρο είναι ο Περί Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Επίλυσης Μικροδιαφορών Διαδικαστικός Κανονισμός του 2008 ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/02/2017