Sodne takse v zvezi s postopkom v sporih majhne vrednosti - Avstrija

Restaurare

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Na tej strani so na voljo informacije o avstrijskih sodnih taksah.


Uvod

Kakšne so pristojbine?

Koliko moram plačati?

Kaj se zgodi, če ne plačujem sodnih taks?

Kako lahko plačam sodne takse?

Kaj moram storiti po plačilu pristojbin?

Uvod

V skladu z Uredbo (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti se pisanje o začetku postopka imenuje „tožba“, kot je določeno tudi v nacionalnem pravu. Avstrijska zakonodaja o sodnih taksah zato ne določa ločenega nacionalnega pravila za ukrep na podlagi te uredbe. Pritožbo in poznejši postopek na prvi stopnji ureja tarifna postavka 1 (TP 1) Zakona o sodnih taksah (GGG), ki je namenjena za vse nacionalne civilne postopke.

Kakšne so pristojbine?

V skladu z opombo 1 tarife po 1 GGG je treba v postopku v zvezi z zahtevki v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti na prvi stopnji uporabiti tarifno številko po 1 zakona o sodnih taksah. Ta pavšalna pristojbina se plača ne glede na to, ali je postopek končan ali ne. Zmanjšanja se izvedejo samo v primeru takojšnjega preklica ali zavrnitve zahtevka pred vročitvijo stranki, ki ugovarja (na eno četrtletje; Opomba 3 k DT 1 GGG) ali če je zadeva pravno primerjana na prvi obravnavi (polovica; Opomba 2 v DT 1 GGG). V avstrijskem sistemu sodne takse se načeloma v civilnem postopku na prvi stopnji za vložitev tožbe, v tem primeru tožbe v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, plača pristojbina. Za nadaljnje postopke na prvi stopnji se ne plačujejo dodatne sodne takse.

V skladu s členom 2 (1) (a) GGG se pristojbina plača ob predložitvi (prejem) zahtevka v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti sodišču (in v primeru naknadne razširitve zahtevka, ob prejemu vloge ali na zaslišanju z zapisnikom o podaljšanju zahtevka ali poravnave, ki presega predmet zahtevka). Pristojbino je treba plačati na ta datum. Najpozneje do tega datuma je treba zahtevek za oprostitev sodne takse vložiti tudi v obliki brezplačne pravne pomoči (v Avstriji: Pravna pomoč), če so izpolnjeni pogoji.

Zahteva za pregled v skladu s členom 18 Uredbe je brezplačna.

Koliko moram plačati?

Znesek sodne takse na prvi stopnji se določi na podlagi vrednosti predmeta spora (vrednost zahtevka, navedenega v tožbi, pozneje pa s podaljšanjem ukrepa) in števila strank. Za ponazoritev, tarifa v skladu s tarifno številko 1 GGG (od 1. avgusta 2017; na voljo je celotna slika trenutnega stanja: Povezava se odpre v novem oknuZakon o sodnih taksah):

Tarifna postavka 1

Vrednost terjatve

Znesek pristojbin

dokler ne bo

150 EUR

23 EUR

prek

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

prek

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

prek

700 EUR do

2 000 EUR

107 EUR

prek

2 000 EUR do

3 500 EUR

171 EUR

prek

3 500 EUR do

7 000 EUR

314 EUR

prek

7 000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

prek

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 459 EUR

prek

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 919 EUR

prek

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 380 EUR

prek

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 840 EUR

prek

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 299 EUR

prek

350 000 EUR

1,2 % vrednosti zahtevka plus 3 488 EUR

V primeru več kot dveh strank se lahko doda dodatna dajatev z več strankami v skladu s členom 19a GGG (10 – -50 %).

Kaj se zgodi, če ne plačujem sodnih taks?

V skladu s členom 31 GGG je v primeru zamude pri plačilu določen dodatni znesek v višini 22 EUR (od 1. avgusta 2017). Prepozno plačilo sodne takse pa ne vpliva na potek samega civilnega postopka. Posredovanje sodišča ni odvisno od plačila sodnih taks in je popolnoma neodvisno od tega.

Pobiranje sodnih taks s strani sodnega organa ureja Zakon o pravosodnem prenosu (Judicial Transfer Act, JEG). Če je zaradi neplačila potrebno, da sodišče izda nalog za plačilni nalog (izvršilni nalog za sodne takse) v skladu z oddelkom 6a GEG, trenutno (s 1. januarjem 2014) znesek za izterjavo znaša 8 EUR.

Kako lahko plačam sodne takse?

Načini plačila so določeni v oddelku 4 Zakona o sodnih taksah, V skladu s katerim se lahko pristojbine plačajo z bančnimi karticami s funkcijo bančnega računa ali s kreditnimi karticami, in sicer s prenosom ali plačilomzneska na račun pristojnega sodišča ali v gotovini pri pristojnem sodišču. Ustrezni podatki o banki so objavljeni na spletišču Povezava se odpre v novem oknuzveznega ministrstva za pravosodje (pod zavihkom „sodišča“).

Poleg tega se lahko vse pristojbine plačajo tudi z obremenitvijo in izterjavo, če je sodišče (ali splošneje avstrijsko sodstvo) pooblaščeno za pobiranje sodnih taks na sodišču v zvezi z računom, ki ga mora stranka, ki je dolžna plačati, razkriti. Vnos (zahtevek v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti) v tem primeru mora navajati račun, na katerem se pobirajo pristojbine, in dovoljenje za pobiranje pristojbin (npr. z navedbo kratice „collection!“ ali „AEV!“). Prav tako lahko, če to želi, določi najvišji znesek, ki se bremeni, če je odobritev omejena (oddelka 5 in 6 uredbe o zavračanju in izterjavi).

Če se v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti sproži postopek v elektronski obliki, se pristojbine plačajo s knjiženjem in pobiranjem. V tem primeru ni mogoče določiti najvišjega zneska, ki ga je treba umakniti.

Kaj moram storiti po plačilu pristojbin?

Če zahtevek zvezne vlade za sodne takse temelji na predložitvi vpisa – v tem primeru zahtevka v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti – in ni bilo izdano dovoljenje za vračilo, je treba dokazilo o plačilu pristojbine predložiti z dokazilom o plačilu (prenos) na vpis (oddelek 4 GGG). Zvezna računovodska agencija obvesti pravosodni organ o vnosu blaga na sodišče, kadar so predpisane pristojbine plačane z uporabo bančnih kartic, kreditnih kartic, vlog ali prenosov na račun pristojnega sodišča, ter jih bremeni in jih izterja od stranke samo v poznejši fazi. Postopek za naložitev sodnih taks je zaključen z dokazilom o (celotnem) plačilu.

V primeru preplačila obstaja pravica do povračila preplačanih sodnih taks (člen 6c (1) (1) GEG), ki se lahko zahteva v petih letih.


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 30/04/2020