Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Soudní poplatky související s řízením o drobných nárocích - Rakousko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Tato stránka poskytuje informace o rakouských soudních poplatcích.


Úvod

Jaké jsou poplatky?

Kolik je třeba zaplatit?

Co se stane v případě, že nebudu platit soudní poplatky včas?

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Jak postupovat poté, co byly poplatky zaplaceny?

Úvod

Podle nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, se návrh na zahájení řízení označuje jako „žaloba“, jak je rovněž stanoveno ve vnitrostátním právu. Rakouské právní předpisy týkající se soudních poplatků proto nestanoví samostatné vnitrostátní pravidlo pro opatření podle tohoto nařízení. Stížnost a následné řízení v prvním stupni se řídí tarifem 1 (TP 1) zákona o soudních poplatcích, který je určen pro všechna vnitrostátní občanskoprávní řízení.

Jaké jsou poplatky?

Podle poznámky 1 celního sazebníku 1 GGG se v řízení týkajícím se pohledávek v rámci evropského řízení o drobných nárocích použije v prvním stupni celní sazebník 1 soudních poplatků. Tento paušální poplatek je splatný bez ohledu na to, zda je postup ukončen, či nikoli. Došlo ke snížení pouze v případě okamžitého zrušení nebo odmítnutí žádosti před službou na straně, která podala námitky (na čtvrtinu; Poznámka 3 k TP 1 GGG) nebo pokud je případ právně porovnán během prvního slyšení (polovina; Poznámka 2 k TP 1 GGG). Pokud jde o rakouský systém soudních poplatků, v občanskoprávním řízení v řízení v prvním stupni v zásadě pouze návrh na zahájení řízení, v tomto případě žaloba v rámci evropského řízení o drobných nárocích, podléhá poplatku. Za další řízení v prvním stupni se nevybírají žádné další soudní poplatky.

V souladu s oddílem 2 (1) písm. a) GGG je poplatek splatný při předložení (přijetí) pohledávky v evropském řízení o drobných nárocích soudu (a v případě následného prodloužení pohledávky po obdržení spisu účastníka řízení nebo na jednání se zápisem z jednání o prodloužení nároku nebo o vypořádání nad rámec předmětu nároku). Poplatek musí být zaplacen k tomuto datu. Žádost o osvobození od soudního poplatku musí být podána nejpozději k uvedenému datu prostřednictvím právní pomoci (v Rakousku: Právní pomoc), pokud jsou splněny příslušné podmínky.

Žádost o přezkum podle čl. 18 nařízení je bezplatná.

Kolik je třeba zaplatit?

Výše soudních poplatků v řízení v prvním stupni je stanovena na základě hodnoty předmětu sporu (hodnota nároku uplatněného v řízení a poté rozšíření žaloby) a počet stran sporu. Pro ilustraci, sazba podle tarifního rozpětí GGG po roce 1 (od 1. srpna 2017; zde je úplný obrázek současné situace: Odkaz se otevře v novém okně.Zákon o soudních poplatcích):

Položka v sazebníku 1

Hodnota pohledávky

Výše poplatků

až do

150 EUR

23 EUR

prostřednictvím

150 EUR až

300 EUR

45 EUR

prostřednictvím

300 EUR až

700 EUR

64 EUR

prostřednictvím

700 EUR až

2 000 EUR

107 EUR

prostřednictvím

2 000 EUR až

3 500 EUR

171 EUR

prostřednictvím

3 500 EUR až

7 000 EUR

314 EUR

prostřednictvím

7 000 EUR až

35 000 EUR

743 EUR

prostřednictvím

35 000 EUR až

70 000 EUR

1 459 EUR

prostřednictvím

70 000 EUR až

140 000 EUR

2 919 EUR

prostřednictvím

140 000 EUR až

210 000 EUR

4 380 EUR

prostřednictvím

210 000 EUR až

280 000 EUR

5 840 EUR

prostřednictvím

280 000 EUR až

350 000 EUR

7 299 EUR

prostřednictvím

350 000 EUR

1,2 % hodnoty nároku plus 3 488 EUR

V případě více než dvou stran může být příplatek podle § 19a GGG doplněn o více než dvě strany (10 – -50 %).

Co se stane v případě, že nebudu platit soudní poplatky včas?

Podle § 31 GGG je v případě opožděných plateb v současnosti splatná paušální částka ve výši 22 EUR (od 1. srpna 2017). Opožděné zaplacení soudního poplatku však nemá vliv na průběh občanskoprávního řízení. Zásah soudu nezávisí na zaplacení soudních poplatků a je zcela nezávislý na něm.

Výběr soudních poplatků soudním orgánem se řídí zákonem o předávání soudních rozhodnutí (Judicial Transfer Act, JEG). Pokud je v důsledku nezaplacení nezbytné, aby soud vydal platební příkaz (exekuční titul pro soudní poplatky) podle § 6a GEG, činí poplatek za výběr v současné době (od 1. ledna 2014) 8 EUR.

Jak mohu zaplatit soudní poplatky?

Způsob úhrady poplatků je upraven v § 4 zákona o soudních poplatcích. Stanoví, že poplatky mohou být uhrazeny bankovními kartami s funkcí nebo kreditními kartami, a to převodem nebo zaplacením částkyna účet příslušnéhosoudu nebo v hotovosti u příslušného soudu. Příslušné bankovní údaje soudu jsou zveřejněny na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.spolkového ministerstva spravedlnosti (v rámci záložky „Soudy“).

Kromě toho je možné uhradit všechny poplatky také inkasem a výběrem, pokud je soud (nebo obecněji rakouské soudní orgány) oprávněn vybírat soudní poplatky na soudní účet ve vztahu k účtu, který má strana povinná zaplatit clo. Zápis (pohledávka v rámci evropského řízení o drobných nárocích) musí v tomto případě uvést účet, od něhož mají být poplatky vybírány, a oprávnění vybírat poplatky (např. uvedením zkratky „Sběr poplatků!“ nebo „AEV!“). Může také, pokud si to přeje, stanovit maximální částku, která má být odečtena, pokud má být povolení omezeno (oddíly 5 a 6 nařízení o kousnutí a obnově).

Pokud je v rámci evropského řízení o drobných nárocích zahájeno řízení prostřednictvím elektronické spravedlnosti, musí být poplatky zaplaceny prostřednictvím inkasa a inkasa. Oznámení maximální částky, která může být inkasována, v tomto případě není možné.

Jak postupovat poté, co byly poplatky zaplaceny?

Pokud je nárok spolkové vlády na soudní poplatky založen na předložení zápisu – v tomto případě v rámci evropského řízení o drobných nárocích – a v případě, že není vydáno povolení k využití, musí být doklad o zaplacení poplatků opatřen připojením dokladu o zaplacení (převod) na zápis (§ 4 GGG). Spolkový účetní orgán informuje justiční orgán o vstupu zboží na soudní účet, pokud jsou předepsané poplatky zaplaceny pomocí bankovních karet, kreditních karet, vkladu nebo převodu na účet příslušného soudu, jakož i odepsání a inkaso z účtu strany až v pozdější fázi. Důkaz o (plné) platbě končí řízení o uložení soudních poplatků.

V případě přeplatku existuje právo na náhradu soudních poplatků přeplacených (§ 6c (1) (1) GEG), které lze požadovat do pěti let.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 30/04/2020