Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Δικαστικά τέλη σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών - Αυστρία

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα τέλη των αυστριακών δικαστηρίων.


Εισαγωγή

Ποια είναι τα τέλη;

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή των τελών;

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο καλείται «δράση», όπως προβλέπεται επίσης στο εθνικό δίκαιο. Συνεπώς, η αυστριακή νομοθεσία για τα δικαστικά τέλη δεν προβλέπει χωριστό εθνικό κανόνα για τη λήψη μέτρων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Η καταγγελία και η επακόλουθη διαδικασία στον πρώτο βαθμό διέπονται από τη δασμολογική περίοδο μετά το 1 (TP 1) του νόμου περί δικαστικών τελών (GGG), που προορίζεται για όλες τις εθνικές αστικές διαδικασίες.

Ποια είναι τα τέλη;

Σύμφωνα με τη σημείωση 1 του τιμολογίου GGG 1, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά απαιτήσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, η δασμολογική κλάση μετά το 1 του νόμου περί δικαστικών τελών εφαρμόζεται στον πρώτο βαθμό. Το κατ’ αποκοπή αυτό τέλος καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Προβλέπονται μειώσεις μόνο σε περίπτωση άμεσης απόσυρσης ή απόρριψης της απαίτησης πριν από την επίδοση ή την κοινοποίηση στον αντίδικο (στο ένα τέταρτο· Σημείωση 3 στην TP 1 GGG) ή αν η υπόθεση συγκριθεί νομικά κατά την πρώτη ακρόαση (το ήμισυ, Σημείωση 2 στην ΤΡ 1 GGG). Στο αυστριακό σύστημα δικαστικών τελών, καταρχήν, μόνο στο πλαίσιο αστικής διαδικασίας μόνο το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, εν προκειμένω η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, υπόκειται στην καταβολή τέλους. Δεν καταβάλλονται πρόσθετα δικαστικά έξοδα για την περαιτέρω διαδικασία σε πρώτο βαθμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 (1) (a) του GGG, το τέλος καταβάλλεται κατά την υποβολή (απόδειξη) της απαίτησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών στο δικαστήριο (και, σε περίπτωση μεταγενέστερης παράτασης της απαίτησης, κατά την παραλαβή του υπομνήματος ή κατά την ακρόαση με τα πρακτικά της παράτασης της απαίτησης ή του διακανονισμού που υπερβαίνει το αντικείμενο της απαίτησης). Το τέλος πρέπει να καταβληθεί κατά την ημερομηνία αυτή. Το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αίτηση απαλλαγής από το δικαστικό τέλος πρέπει επίσης να υποβάλλεται μέσω νομικής συνδρομής (στην Αυστρία: Νομική συνδρομή) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρο 18 του κανονισμού είναι δωρεάν.

Πόσο πρέπει να πληρώσω;

Το ύψος των δικαστικών εξόδων σε πρώτο βαθμό καθορίζεται βάσει της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς (η αξία της απαίτησης που προβάλλεται στη δράση και, στη συνέχεια, με την επέκταση της δράσης) και ο αριθμός των διαδίκων. Για επεξηγηματικούς σκοπούς, το τιμολόγιο σύμφωνα με τη δασμολογική κλάση 1 GGG (από 1 Αυγούστου 2017· δείτε εδώ μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΝόμος περί δικαστικών τελών):

Πίνακας τελών 1

Αξία της απαίτησης

Ποσό των τελών

μέχρι

150 EUR

23 EUR

μέσω

150 EUR και έως

300 EUR

45 EUR

μέσω

300 EUR και έως

700 EUR

64 EUR

μέσω

700 EUR και έως

2 000 EUR

107 EUR

μέσω

2 000 EUR και έως

3 500 EUR

171 EUR

μέσω

3 500 EUR και έως

7 000 EUR

314 EUR

μέσω

7 000 EUR και έως

35 000 EUR

743 EUR

μέσω

35 000 EUR και έως

70 000 EUR

1 459 EUR

μέσω

70 000 EUR και έως

140 000 EUR

2 919 EUR

μέσω

140 000 EUR και έως

210 000 EUR

4 380 EUR

μέσω

210 000 EUR και έως

280 000 EUR

5 840 EUR

μέσω

280 000 EUR και έως

350 000 EUR

7 299 EUR

μέσω

350 000 EUR

1,2 % της αξίας της απαίτησης συν 3 488 EUR

Στην περίπτωση περισσοτέρων των δύο μερών, μπορεί να προστεθεί πολυμερής προσαύξηση σύμφωνα με την § 19α GGG (10-50 %).

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του GGG, σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, ορίζεται ένα συμπληρωματικό ποσό ύψους 22 EUR (από 1 Αυγούστου 2017). Ωστόσο, η εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού τέλους δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή των αστικών δικών. Η παρέμβαση του δικαστηρίου δεν εξαρτάται από την καταβολή δικαστικών τελών και είναι εντελώς ανεξάρτητη.

Η είσπραξη δικαστικών τελών από την αρχή του δικαστηρίου διέπεται από τον νόμο για τη μεταφορά δικαστικών πράξεων (Judicial Transfer Act, JEG). Εάν, λόγω μη πληρωμής, η δικαστική αρχή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει εντολή πληρωμής (διαταγή πληρωμής για τα δικαστικά έξοδα) σύμφωνα με το άρθρο 6α του GEG, το επί του παρόντος (από την 1 Ιανουαρίου 2014) τέλος είσπραξης ανέρχεται σε 8 EUR.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα δικαστικά τέλη;

Ο τρόπος καταβολής των τελών ρυθμίζεται στο άρθρο 4 GGG, Ορίζει ότι τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται με τραπεζική κάρτα σε τράπεζα με Bankombat ή με πιστωτική κάρτα, με έμβασμα ή με καταβολή τουποσού στον λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε μετρητά στο αρμόδιο δικαστήριο. Τα σχετικά τραπεζικά στοιχεία του δικαστηρίου δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (στην καρτέλα «Δικαστήρια»).

Επιπλέον, όλα τα τέλη μπορούν επίσης να καταβάλλονται με χρέωση και είσπραξη, εάν το δικαστήριο (ή, γενικότερα, η αυστριακή δικαστική αρχή) είναι αρμόδιο για την είσπραξη των δικαστικών εξόδων σε δικαστικό λογαριασμό για λογαριασμό που πρέπει να γνωστοποιηθεί από τον υπόχρεο. Η εγγραφή (απαίτηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών) στην παρούσα υπόθεση πρέπει να αναφέρει τον λογαριασμό από τον οποίο πρέπει να εισπράττονται τα τέλη και την άδεια για την είσπραξη των τελών (π.χ. με αναφορά του ακρωνυμίου «Συλλογή τελών!» ή «AEV!»). Μπορεί επίσης, εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει ανώτατο ποσό που θα χρεωθεί εάν η άδεια πρόκειται να περιοριστεί (άρθρα 5 και 6 του κανονισμού για την απόσπαση και την ανάκτηση).

Όταν η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών ασκείται μέσω ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται με χρέωση και είσπραξή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσδιορισμός ανώτατου ποσού που μπορεί να χρεωθεί δεν είναι δυνατός.

Τι πρέπει να κάνω μετά την καταβολή των τελών;

Εάν η απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στα δικαστικά τέλη βασίζεται στην υποβολή της εγγραφής — στη συγκεκριμένη περίπτωση στην απαίτηση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών — και δεν χορηγείται άδεια ανάκτησης, η απόδειξη πληρωμής των τελών πρέπει να παρέχεται με την επισύναψη της απόδειξης πληρωμής (μεταβίβαση) στην εγγραφή (άρθρο 4 GGG). Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Λογιστικής ενημερώνει τη δικαστική αρχή για την είσοδο των εμπορευμάτων στη δικαστική αρχή, όταν τα προβλεπόμενα τέλη καταβάλλονται με τη χρήση τραπεζικών καρτών, πιστωτικών καρτών, κατάθεσης ή μεταφοράς στο λογαριασμό του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και τη χρέωση και ανάκτησή τους από τον λογαριασμό του διαδίκου μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο. Απόδειξη (πλήρους) κλεισίματος της διαδικασίας για την επιβολή δικαστικών τελών.

Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υπάρχει δικαίωμα επιστροφής των καθ’ υπέρβαση καταβληθέντων δικαστικών εξόδων (άρθρο 6c (1) (1) του GEG), το οποίο μπορεί να ζητηθεί εντός πέντε ετών.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/04/2020