Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Austria

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Sellel lehel on teave Austria kohtukulude kohta.


Sissejuhatus

Millised on tasud?

Kui palju ma pean maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid õigeaegselt?

Kuidas maksta kohtukulusid?

Mida pean tegema pärast tasude maksmist?

Sissejuhatus

Määruse (EÜ) nr 861/2007 (millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus) kohaselt nimetatakse menetluse algatamist käsitlevat dokumenti „hagiks“, nagu on sätestatud ka siseriiklikus õiguses. Austria riigilõivuseaduses ei ole seega ette nähtud eraldi siseriiklikku eeskirja käesoleva määruse kohase hagi jaoks. Kaebus ja sellele järgnev menetlus esimeses astmes on reguleeritud kohtulõivude seaduse (GGG) tariifiga pärast 1. aastat (TP 1), mis on ette nähtud kõigi siseriiklike tsiviilkohtumenetluste jaoks.

Millised on tasud?

Vastavalt tariifipunkti 1 GGG märkusele 1 kohaldatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses nõuete menetlemisel kohtulõivude seaduse tariifipunkti 1 esimeses astmes. Kõnealune kindlasummaline lõiv tuleb tasuda olenemata sellest, kas menetlus on lõpetatud või mitte. Vähendamisi kohaldatakse ainult juhul, kui nõue võetakse kohe tagasi või lükatakse tagasi enne vastaspoolele kättetoimetamist (üks neljandik; GGG 1 TP märkus 3) või kui kohtuasja esimesel kohtuistungil õiguslikult võrreldakse (pool; TP 1 GGG märkus 2). Austria kohtulõivude süsteemis on esimese astme tsiviilkohtumenetluses põhimõtteliselt tasuline üksnes hagi esitamine, käesoleval juhul hagi esitamine Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses. Esimese astme menetluse eest ei tule tasuda täiendavaid kohtulõivusid.

Vastavalt GGG § 2 lõike 1 punktile a tuleb tasu maksta Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses nõude kohtule esitamisel (vastuvõtmisel) (ja hilisema laiendamise korral nõude kättesaamisel või kohtuistungil, kus on esitatud nõude laiendamise või kokkuleppe protokoll, mis on nõude esemest ulatuslikum). Lõiv tuleb tasuda sellel kuupäeval. Hiljemalt selleks kuupäevaks tuleb kohtulõivust vabastamise taotlus esitada ka tasuta õigusabi vormis (Austrias: Õigusabi) osas, milles tingimused on täidetud.

Määruse artikli 18 kohane läbivaatamistaotlus on tasuta.

Kui palju ma pean maksma?

Esimese astme kohtukulude summa määratakse kindlaks vaidluse eseme väärtuse (hagis ja seejärel hagi laiendamisel esitatud nõude väärtus) ja poolte arvu alusel. Näitlikustamise eesmärgil tariifid vastavalt tariifile pärast 1. aastat GGG (alates 1. augustist 2017; ülevaade praegusest olukorrast: Lingil klikates avaneb uus akenKohtulõivude seadus):

Tariifirubriik 1

Nõude väärtus

Tasude suurus

kuni

150 EUROT

23 EUROT

kasutades

Kuni 150 eurot

300 EUROT

45 EUROT

kasutades

Kuni 300 eurot

700 EUROT

64 EUROT

kasutades

Kuni 700 eurot

2000 EUROT

107 EUROT

kasutades

Kuni 2000 eurot

3500 EUROT

171 EUROT

kasutades

Kuni 3500 eurot

7000 EUROT

314 EUROT

kasutades

Kuni 7000 eurot

35000 EUROT

743 EUROT

kasutades

Kuni 35000 eurot

70000 EUROT

1459 EUROT

kasutades

Kuni 70000 eurot

140000 EUROT

2919 EUROT

kasutades

Kuni 140000 eurot

210000 EUROT

4380 EUROT

kasutades

Kuni 210000 eurot

280000 EUROT

5840 EUROT

kasutades

Kuni 280000 eurot

350000 EUROT

7299 EUROT

kasutades

350000 EUROT

1,2 % nõude väärtusest pluss 3488 eurot

Rohkem kui kahe osapoole puhul võib GGG paragrahvi 19a alusel lisada mitmepoolse lisatasu (10-50 %).

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtukulusid õigeaegselt?

GGG § 31 kohaselt kuulub maksmisega hilinemise korral tasumisele kindlaksmääratud lisasumma 22 eurot (1. augusti 2017. aasta seisuga). Kohtulõivu hilinenud maksmine ei mõjuta siiski tsiviilkohtumenetluse kulgu ennast. Kohtu sekkumine ei sõltu kohtulõivude tasumisest ja on sellest täiesti sõltumatu.

Kohtuvõimu poolt kohtulõivude kogumist reguleerib kohtuliku üleandmise seadus (kohtuliku üleandmise seadus). Kui maksmata jätmise tõttu on kohtuasutusel vaja välja anda maksekorraldus (kohtulõivu täitekorraldus) vastavalt GEG §-le 6a, on praegu (1. jaanuari 2014. aasta seisuga) sissenõudmislõiv 8 eurot.

Kuidas ma saan kohtulõivu tasuda?

Makseviisid on sätestatud kohtulõivude seaduse §-s 4, Selles on sätestatud, et tasusid võib maksta pangakaardi või krediitkaardiga, kandes või makstes summa pädeva kohtukontole, või sularahas pädevas kohtus. Kohtu asjakohased pangaandmed on avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenföderaalse justiitsministeeriumi veebisaidil (vahekaardil „Kohtud“).

Lisaks võib kõiki tasusid maksta ka debiteerimise ja sissenõudmise teel, kui kohtul (või üldisemalt Austria kohtutel) on õigus koguda kohtukontolt kohtukulusid seoses kontoga, mille tasumise eest vastutav pool peab avalikustama. Sellisel juhul tuleb kandes (nõue Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses) märkida konto, millelt lõive kogutakse, ja luba lõive koguda (nt märkides akronüümi „Fee collection!“ või „AEV!“). Samuti võib ta soovi korral määrata kindlaks maksimaalse debiteeritava summa, kui luba on piiratud (debiteerimise ja sissenõudmise määruse paragrahvid 5 ja 6).

Kui Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses esitatakse hagi elektroonilise õigusemõistmise kaudu, tuleb tasud tasuda debiteerimise ja sissenõudmise teel. Sellisel juhul ei või tagasivõetavat maksimumsummat kindlaks määrata.

Mida pean tegema pärast tasude maksmist?

Kui föderaalvalitsuse kohtulõivunõue põhineb kande esitamisel – käesoleval juhul nõude esitamisel Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluses – ja sissenõudmisluba ei anta, tuleb kohtulõivu tasumist tõendada kandele maksetõendi lisamisega (GGG § 4). Föderaalne raamatupidamisamet teavitab kohtuasutust kauba kohtukontole kandmisest, kui ettenähtud lõivud tasutakse pangakaartide, krediitkaartide, deposiidi või ülekandega pädeva kohtu kontole, samuti debiteeritakse ja nõutakse need poole kontolt sisse alles hiljem. (Täieliku) maksmise tõend lõpetab kohtulõivude määramise menetluse.

Enammaksmise korral on õigus enammakstud kohtukulude hüvitamisele (GEG § 6c lõike 1 punkt 1), mida saab nõuda viie aasta jooksul.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 30/04/2020