Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Austrija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na ovoj su stranici navedene informacije o austrijskim sudskim pristojbama.


Uvod

Koje su naknade?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe u bilo kojem trenutku?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što moram učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Uvod

U skladu s Uredbom (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti, akt kojim se pokreće postupak naziva se „mjera”, kako je predviđeno i nacionalnim pravom. Austrijskim pravom o sudskim pristojbama stoga nije predviđeno zasebno nacionalno pravilo za tužbu u skladu s ovom Uredbom. Povodom pritužbe i prvostupanjskog postupka tarifno se mjesto 1. (TP 1) Zakona o sudskim pristojbama, koje se odnosi na sve nacionalne građanske postupke.

Koje su naknade?

U skladu s Napomenom 1. tarifnog broja nakon 1 GGG, u postupcima koji se odnose na zahtjeve u europskom postupku za sporove male vrijednosti, tarifa nakon 1. zakona o sudskim pristojbama primjenjuje se u prvom stupnju. Ta paušalna naknada plaća se neovisno o tome je li postupak završen ili ne. Smanjenja su moguća samo u slučaju neposrednog povlačenja ili odbijanja zahtjeva prije dostave protivnoj stranci (na jednu četvrtinu; Bilješka 3. uz TP 1 GGG) ili ako je predmet pravno uspoređen na prvom saslušanju (polovina; Napomena 2. uz TP 1 GGG). U austrijskom sustavu sudskih pristojbi, u načelu, u parničnim postupcima u prvostupanjskom postupku samo je podnesak kojim se pokreće postupak, u ovom slučaju u europskom postupku za sporove male vrijednosti, podložan naknadi. Za daljnji prvostupanjski postupak ne plaćaju se dodatne sudske pristojbe.

U skladu s odjeljkom 2 (1) (a) GGG-a pristojba se plaća nakon podnošenja (primitka) zahtjeva u europskom postupku za sporove male vrijednosti sudu (a u slučaju naknadnog produljenja zahtjeva, po primitku podneska ili na ročištu sa zapisnikom o produljenju zahtjeva ili nagodbi koja nadilazi predmet tužbe). Naknada se mora platiti na taj datum. Najkasnije do tog datuma zahtjev za oslobođenje od sudske pristojbe mora se podnijeti i putem pravne pomoći (u Austriji: Pravna pomoć) ako su ispunjeni uvjeti.

Zahtjev za preispitivanje u skladu s člankom 18. Uredbe je besplatan.

Koliko moram platiti?

Iznos sudskih pristojbi u prvom stupnju određuje se na temelju vrijednosti predmeta spora (vrijednost tužbe istaknute u tužbi, a zatim proširenja tužbe) i broj stranaka. Radi ilustracije, tarifa u skladu s tarifom nakon 1 GGG (od 1. kolovoza 2017.; slijedi cjelovita slika trenutačnog stanja: Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o sudskim pristojbama):

Tarifna oznaka 1

Vrijednost tvrdnje

Iznos pristojbi

do

150 EUR

23 EUR

preko

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

preko

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

preko

700 EUR do

2 000 EUR

107 EUR

preko

2 000 EUR do

3 500 EUR

171 EUR

preko

3 500 EUR do

7 000 EUR

314 EUR

preko

7 000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

preko

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 459 EUR

preko

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 919 EUR

preko

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 380 EUR

preko

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 840 EUR

preko

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 299 EUR

preko

350 000 EUR

1,2 % vrijednosti potraživanja plus 3 488 EUR

U slučaju više od dvije strane može se dodati višestrana dodatna naknada u skladu s člankom 19.a GGG-a (od 10 do -50 %).

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe u bilo kojem trenutku?

U skladu s odjeljkom 31. GGG-a, u slučaju kašnjenja u plaćanju trenutačno dospijeva fiksni dodatni iznos od 22 EUR (od 1. kolovoza 2017.). Međutim, zakašnjelo plaćanje sudske pristojbe ne utječe na sam tijek građanskog postupka. Intervencija suda ne ovisi o plaćanju sudskih pristojbi i o tome je potpuno neovisna.

Naplata sudskih pristojbi od strane sudskog tijela uređena je Zakonom o sudskom transferu (Zakon o sudskom transferu, JEG). Ako je zbog neplaćanja potrebno da sudsko tijelo izda platni nalog (nalog za izvršenje sudskih troškova) u skladu s člankom 6.a GEG-a, naknada za naplatu trenutačno (od 1. siječnja 2014.) iznosi 8 EUR.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Načini plaćanja utvrđeni su u odjeljku 4. zakona o sudskim pristojbama, Kojim se predviđa da se naknade mogu platiti bankovnim karticama s funkcijom bankomata ili kreditnim karticama, prijenosom ili plaćanjem iznosana račun nadležnogsuda ili u gotovini kod nadležnog suda. Relevantni bankovni podaci suda objavljeni su na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog ministarstva pravosuđa (pod karticom „Sudovi”).

Osim toga, sve pristojbe mogu se platiti i terećenjem ili naplatom ako je sud (ili, općenitije, austrijsko sudstvo) ovlašten naplatiti sudske pristojbe za račun koji objavljuje stranka koja je odgovorna za plaćanje. U unosu (tvrdnja u europskom postupku za sporove male vrijednosti) u ovom slučaju mora se navesti na koji se način naplaćuju naknade i ovlaštenje za prikupljanje naknada (npr. navođenjem kratice „Prikupljanje pristojbi!” ili „NEV!”). Također može, ako to želi, odrediti najviši iznos koji će se teretiti ako je odobrenje za rad ograničeno (odjeljci 5. i 6. Uredbe o razgraničenju i oporavku).

Kada se tužba u europskom postupku za sporove male vrijednosti podnosi elektroničkim pravosuđem, pristojba se mora platiti terećenjem i naplatom nagrada. U tom slučaju nije moguće odrediti najviši iznos koji treba povući.

Što moram učiniti nakon plaćanja pristojbi?

Ako se zahtjev savezne vlade koji se odnosi na sudske pristojbe temelji na podnošenju prijave – u ovom slučaju zahtjeva u europskom postupku za sporove male vrijednosti – i ako nije dano odobrenje za naplatu, potrebno je priložiti dokaz o plaćanju (prijenos) uz upis (članak 4. GGG-a). Savezna računovodstvena agencija obavješćuje sudsko tijelo o knjiženju robe na sudski račun kada se propisane pristojbe plaćaju bankovnim karticama, kreditnim karticama, deponiranjem ili prijenosom na račun nadležnog suda, kao i o terećenju i naplati s računa stranke tek u kasnijoj fazi. Dokazom o (potpunom) plaćanju zaključuje se postupak određivanja sudskih pristojbi.

U slučaju preplate postoji pravo na povrat preplaćenih sudskih troškova (članak 6.c (1) (1) GEG-a), koji se mogu zatražiti u roku od pet godina.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 30/04/2020