Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Awstrija

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar it-tariffi tal-qorti Awstrijaka.


Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara li jitħallsu l-miżati?

Introduzzjoni

Skont ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, id-dokument li jistitwixxi l-proċedimenti huwa msejjaħ bħala ‘azzjoni’, kif previst ukoll fil-liġi nazzjonali. Il-liġi Awstrijaka dwar it-tariffi tal-qorti għalhekk ma tipprevedix regola nazzjonali separata għal azzjoni skont dan ir-Regolament. L-ilment u l-proċedimenti sussegwenti fl-ewwel istanza huma rregolati minn tariffi wara l-1 (TP 1) tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti (GGG), li huwa maħsub għall-proċedimenti ċivili nazzjonali kollha.

X’inhuma t-tariffi?

Skont in-nota 1 ta’ tariffi ta’ wara l-1, fi proċedura dwar talbiet fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, it-tariffa wara l-1 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti għandha tiġi applikata fl-ewwel istanza. Dik it-tariffa b’rata fissa għandha titħallas irrispettivament minn jekk il-proċedura hijiex kompluta jew le. Hemm tnaqqis biss fil-każ ta’ rtirar jew rifjut immedjat tat-talba qabel in-notifika lill-parti opposta (għal kwart; Nota 3 għal TP 1 GGG) jew jekk il-każ ikun legalment imqabbel fl-ewwel seduta ta’ smigħ (nofs; Nota 2 għal TP 1 GGG). Fis-sistema Awstrijaka ta’ drittijiet tal-qorti, fil-prinċipju, fil-proċeduri ċivili fl-ewwel istanza huma biss is-sottomissjoni li jagħtu bidu għall-proċedimenti, f’dan il-każ l-azzjoni fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, hija soġġetta għal tariffa. L-ebda miżati tal-qorti addizzjonali ma huma pagabbli għal proċedimenti ulterjuri fil-prim’ istanza.

F’konformità mat-Taqsima 2 (1) (a) tal-GGG, it-tariffa għandha titħallas malli tiġi ppreżentata (riċevuta) tat-talba fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar lill-qorti (u, fil-każ ta’ estensjoni sussegwenti tat-talba, minn meta tasal it-talba jew waqt is-seduta ta’ smigħ b’minuti ta’ estensjoni tat-talba jew ta’ soluzzjoni li tmur lil hinn mis-suġġett tat-talba). It-tariffa għandha titħallas f’dik id-data. Sa mhux aktar tard minn dik id-data, għandha ssir ukoll applikazzjoni għal eżenzjoni mit-tariffa tal-qorti bħala għajnuna legali (fl-Awstrija: Għajnuna legali) sakemm il-kundizzjonijiet ikunu ssodisfati.

It-talba għal reviżjoni skont l-Artikolu 18 tar-Regolament għandha tkun bla ħlas.

Kemm ikolli nħallas?

L-ammont tat-tariffi tal-qorti fl-ewwel istanza huwa ddeterminat fuq il-bażi tal-valur tas-suġġett tat-tilwima (il-valur tat-talba mqajma fir-rikors u sussegwentement permezz tal-estensjoni tal-azzjoni) u n-numru ta’ partijiet. Għal skopijiet illustrattivi, it-tariffa skont it-tariffa wara l-1 GGG (mill-1 ta’ Awwissu 2017; din hija stampa sħiħa tas-sitwazzjoni attwali: AttIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida dwar it-Tariffi tal-Qorti):

Entrata tat-tariffa 1

Il-valur tat-talba

Ammont ta’ miżati

sal —

EUR 150

EUR 23

permezz

EUR 150 sa

EUR 300

EUR 45

permezz

EUR 300 sa

EUR 700

EUR 64

permezz

EUR 700 sa

EUR 2000

EUR 107

permezz

EUR 2000 sa

EUR 3500

EUR 171

permezz

EUR 3500 sa

EUR 7000

EUR 314

permezz

EUR 7000 sa

EUR 35000

EUR 743

permezz

EUR 35000 sa

EUR 70000

EUR 1459

permezz

EUR 70000 sa

EUR 140000

EUR 2919

permezz

EUR 140000 sa

EUR 210000

EUR 4380

permezz

EUR 210000 sa

EUR 280000

EUR 5840

permezz

EUR 280000 sa

EUR 350000

EUR 7299

permezz

EUR 350000

1.2 % tal-valur tat-talba flimkien ma’ EUR 3488

Fil-każ ta’ aktar minn żewġ partijiet, jista’ jiżdied ħlas addizzjonali b’aktar minn żewġ partijiet skont § 19a GGG (ta’ 10 — -50 %).

X’ jiġri jekk ma nħallsux il-miżati tal-qorti fil-ħin?

Skont l-Artikolu 31 tal-GGG, fil-każ ta’ ħlas tard, ammont addizzjonali fiss ta’ EUR 22 (mill-1 ta’ Awwissu 2017) huwa attwalment dovut. Madankollu, il-ħlas tard tad-dritt tal-qorti ma għandux effett fuq l-iżvolġiment tal-proċedura ċivili stess. L-intervent tal-qorti ma jiddependix fuq il-ħlas ta’ drittijiet tal-qorti u huwa kompletament indipendenti minnha.

Il-ġbir tat-tariffi tal-qorti mill-awtorità tal-qorti huwa rregolat mill-Att dwar it-Trasferimenti Ġudizzjarji (l-Att dwar it-Trasferimenti Ġudizzjarji (Judicial Transfer Act, JEG). Jekk, bħala riżultat ta’ nuqqas ta’ ħlas, huwa meħtieġ li l-awtorità tal-qorti toħroġ ordni ta’ ħlas (ordni ta’ eżekuzzjoni għal drittijiet tal-qorti) f’konformità mat-Taqsima 6a tal-GEG, tariffa għall-ġbir ta’ bħalissa (mill-1 ta’ Jannar 2014) tammonta għal EUR 8.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-metodi ta’ ħlas huma stabbiliti fl-Artikolu 4 tal-Att dwar it-Tariffi tal-Qorti, Li jipprovdi li l-miżati jistgħu jitħallsu minn karti bankarji b’ funzjoni ta’ Bankodat jew karti ta’ kreditu, bi trasferiment jew ħlasfl-ammont fil-kont tal-qorti kompetenti, jew fi flus kontanti fil-qorti kompetenti. Id-dettalji tal-bank rilevanti tal-qorti jiġu ppubblikati fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (taħt it-tab “qrati”).

Barra minn hekk, it-tariffi kollha jistgħu jitħallsu wkoll permezz ta’ debitu u ġbir jekk il-qorti (jew, b’mod aktar ġenerali, il-ġudikatura Awstrijaka) tkun awtorizzata li tiġbor it-tariffi tal-qorti fuq kont ġudizzjarju fir-rigward ta’ kont li għandu jiġi żvelat mill-parti responsabbli għall-ħlas. L-entrata (talba fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar) f’dan il-każ trid tindika l-kont li minnu għandhom jinġabru t-tariffi u l-awtorizzazzjoni biex jinġabru l-miżati (eż. billi jiġi indikat l-akronimu ‘Ġbir ta’ ħlas!’ jew ‘AEV!’). Hija tista’ wkoll, jekk hekk tixtieq, tiffissa ammont massimu li għandu jiġi ddebitat jekk l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata (Taqsimiet 5 u 6 tar-Regolament dwar it-Tluq u l-Irkupru).

Meta titressaq azzjoni fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar permezz ta’ ġustizzja elettronika, it-tariffi jridu jitħallsu bl-iddebitar u l-ġbir tagħhom. F’dan il-każ, ma jista’ jkun speċifikat l-ebda ammont li għandu jinġibed.

X’għandi nagħmel wara li jitħallsu l-miżati?

Jekk it-talba tal-Gvern Federali għat-tariffi tal-qorti tkun ibbażata fuq is-sottomissjoni tad-dħul — f’dan il-każ it-talba fil-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar — u ma tingħata l-ebda awtorizzazzjoni ta’ rkupru, trid tiġi pprovduta prova tal-ħlas tat-tariffi billi tiġi mehmuża l-prova tal-ħlas (trasferiment) mad-dħul (Taqsima 4 GGG). L-Aġenzija Federali tal-Kontabbiltà għandha tinforma lill-awtorità ġudizzjarja bid-dħul ta’ merkanzija fil-kont tal-qorti meta t-tariffi preskritti jitħallsu bl-użu ta’ kards tal-bank, karti ta’ kreditu, depożitu jew trasferiment fil-kont tal-qorti kompetenti, kif ukoll li dawn jiġu ddebitati u rkuprati mill-kont ta’ partit fi stadju aktar tard biss. Prova ta’ ħlas (sħiħ) tagħlaq il-proċedura għall-impożizzjoni ta’ tariffi tal-qorti.

Fil-każ ta’ ħlas żejjed, hemm dritt għal rimbors ta’ miżati tal-qorti mħallsa żejda (Taqsima 6c (1) (1) tal-GEG), li tista’ tintalab fi żmien ħames snin.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 10/03/2020