Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Belġju

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Introduzzjoni

X’inhuma l-ispejjeż applikabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara li tkun ħallast?

Introduzzjoni

Din il-kwistjoni hija rregolata mill-Artikoli 1017 sa 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, fir-rigward tal-miżata tax-xhieda mill-Artikolu 953 tal-Kodiċi Ġudizzjarju u fir-rigward tal-miżati tar-reġistrazzjoni mill-Kodiċi dwar ir-reġistrazzjoni, id-drittijiet ipotekarji u t-tariffi tar-reġistru tal-qorti (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten), b’mod partikolari l-Artikoli 142 et seq. u l-Artikoli 268 et seq.

X’inhuma l-ispejjeż applikabbli?

L-Artikolu 1018 tal-Kodiċi tal-Ġustizzja jagħti l-ispejjeż fid-dettall:

1° tariffi mixxellanji, għat-tilqim u għar-reġistru. It-tariffi tar-reġistru tal-qorti jinkludu tariffi għad-dħul fil-lista tal-kawżi, tariffi għall-abbozzar tad-dokumenti tal-qorti u tariffi biex isiru l-kopji tad-dokumenti tal-qorti (ara l-Artikolu 268 et seq tal-Kodiċi dwar ir-reġistrazzjoni, tariffi għal ipoteki u tar-reġistru). Id-dritt ta’ sekwestru huwa bejn EUR 30 u EUR 100, skont il-qorti invokata. Id-dritt tal-kitba huwa ta’ EUR 35.

It-tariffi ta’ reġistrazzjoni huma pagabbli għal deċiżjonijiet li jirrigwardaw ammont prinċipali ta’ aktar minn EUR 12.500 (esklużi l-ispejjeż legali) u huma stabbiliti għal 3 % ta’ dak l-ammont. Għalhekk mhumiex pagabbli għal talbiet żgħar.

2° l-ispiża u l-emolumenti ta’ dokumenti ġudizzjarji;

3° l-ispiża biex tibgħat is-sentenza: bejn EUR 0,85 u EUR 5,75 għal kull folja;

4° l-ispejjeż tal-miżuri ta’ inkjesta kollha, inkluża t-taxxa tax-xhieda u ta’ l-esperti. Id-digriet Irjali tas-27 ta’ Lulju 1972 jistabbilixxi din it-tariffa għal 200 franc għal kull xhud, li llum jikkorrispondu għal madwar EUR 5. Ma’ dan l-ammont tiżdied allowance għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (EUR 0,0868 għal kull kilometru).

L-esperti għandhom il-libertà li jistabbilixxu l-ispejjeż u t-tariffi tagħhom għar-rapporti esperti, però l-metodu tal-kalkolu jrid ikun indikat b’mod ċar u fil-valutazzjoni finali tat-total tal-ispejjeż legali l-qorti tista’ tnaqqas l-ammont, fejn xieraq, pereżempju fejn ikunu saru spejjeż bla bżonn.

5° spejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza għall-imħallfin, l-iskrivani tal-qorti u l-partijiet, meta l-vjaġġ tagħhom ikun ġie ordnat mill-imħallef, u l-ispejjeż tal-proċedimenti, fejn ikunu saru biss fil-każ tal-prova;

6° l-indennizz proċedurali (l-Artikolu 1022 tal-Kodiċi Ġudizzjarju); dan il-kumpens jitħallas mill-parti telliefa u hija kontribuzzjoni ta’ rata fissa għall-ispejjeż u t-tariffi tal-avukati tal-parti rebbieħa. Kwalunkwe bidla ta’ 10 punti miżjuda jew inqas tagħti lok għal żieda jew tnaqqis, rispettivament, ta’ 10 % tal-ammont.

Il-valur tat-talba

L-ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

Sa EUR 250,00

EUR 180,00

EUR 90,00

EUR 360,00

EUR 250,01 sa EUR 750,00

EUR 240,00

EUR 150,00

EUR 600,00

EUR 750,01 sa EUR 2.500,00

EUR 480,00

EUR 240,00

EUR 1.200,00

Tribunal Industrijali (skema speċjali)

Il-valur tat-talba

L-ammont
bażiku

Ammont
minimu

Ammont
massimu

Sa EUR 250,00

EUR 43,75

EUR 31,75

EUR 55,75

Sa EUR 620,00

EUR 87,43

EUR 69,43

EUR 105,43

Sa EUR 2.500,00

EUR 131,18

EUR 107,18

EUR 155,18

7° it-tariffi, l-emolumenti u l-ispejjeż tal-Ombudsman maħtura skont l-Artikolu 1734 tal-Kodiċi Ġudizzjarju.

Kemm ikolli nħallas?

Abbażi ta’ dan ta’ hawn fuq, l-ammont pagabbli jvarja minn każ għal każ skont fatturi bħal jekk intix il-parti li tirbaħ jew jekk ġewx kummissjonati esperti, jekk issejħux xhieda, jekk l-uffiċjali ġudizzjarji kellhomx jivvjaġġaw barra mill-pajjiż, jekk kienx appuntat medjatur, eċċ.

X’ jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

It-tariffi tar-reġistru jridu jitħallsu bil-quddiem, inkella l-kawża ma tidħolx fil-lista tal-kawżi.

L-esperti dejjem ikun jeħtieġu l-ħlas ta’ depożitu qabel ma jwettqu x-xogħol tagħhom.

Jekk titlob li jsir eżami ta’ xhud, trid tiddepożita l-ispejjeż dovuti bil-quddiem mar-reġistratur. Jekk dan il-ħlas ma jsirx, wieħed jassumi li int waqqajt it-talba għal eżami tax-xhud.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas jista’ jsir permezz ta’ trasferiment ta’ kreditu jew ordni ta’ pagament, permezz ta’ trasferiment elettroniku, fi flus kontanti jew b’ċekk pagabbli lir-reġistru (dan il-metodu tal-aħħar huwa riżervat għall-avukati u l-marixxalli).

X’nagħmel wara li tkun ħallast?

Il-provi kollha tal-ħlas għandhom jinżammu b’attenzjoni sabiex ikunu jistgħu jiġu ppreżentati immedjatament fuq talba.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 20/09/2019