Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • ...
  • ...
  • ...
  • A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Belgicko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Úvod

Aké sú príslušné náklady?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Čo mám urobiť po tom, ako ste zaplatili?

Úvod

Táto otázka sa riadi článkami 1017 až 1022 Súdneho poriadku, článkom 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o platenie poplatkov za svedkov, ako aj Zákonníkom o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä článkami 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké sú príslušné náklady?

V článku 1018 Súdneho poriadku stanovujú podrobnosti o nákladoch:

1° rôznych, štepných a registračných poplatkov. Poplatky za register súdov zahŕňajú poplatky za zápis do zoznamu poplatkov za vyhotovenie súdnych dokumentov a poplatky za poskytovanie kópií súdnych dokumentov (pozri článok 268 a nasl. kódexu o registračných, hypotekárnych a registračných poplatkoch). Právo na zablokovanie je v rozmedzí od 30 EUR do 100 EUR v závislosti od súdu, ktorý začal konanie. Toto právo na písanie je 35 EUR.

Registračné poplatky sú splatné pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12,500 EUR (bez súdnych trov) a sú stanovené vo výške 3 % z tejto sumy. Nie sú preto splatné v rámci konania s nízkou hodnotou sporu.

2° nákladov a funkčných požitkov súdnych písomností;

3° náklady na zaslanie rozsudku: medzi 0,85 EUR a 5,75 EUR na hárok;

4° nákladov na všetky opatrenia týkajúce sa vyšetrovania vrátane daní svedkov a znalcov. V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá približne 5 eurám. K tejto sume sa pripočíta príspevok na cestovné výdavky (0,0868 EUR na kilometer).

Súdny znalec stanoví svoje vyúčtovanie nákladov a poplatkov, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení sumy konečných poplatkov za všetky súdne trovy v prípade potreby (napr. ak náklady vznikli zbytočne) znížiť.

5° cestovné výdavky a výdavky na pobyt sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak ich cestovanie nariadil sudca, a náklady na konanie, ak boli uskutočnené výhradne na účely súdneho konania;

6o procesné odškodnenie (článok 1022 súdneho poriadku); platí ju neúspešná strana a predstavuje jednorazový príspevok v súvislosti a nákladmi a poplatkami za právne zastúpenie úspešnej strany. Všetky sumy sú spojené s indexom spotrebiteľských cien. každá zmena vo výške plus alebo mínus 10 bodov má za následok zvýšenie alebo zníženie o 10 % sumy.

Hodnota pohľadávky


základná suma


minimálna suma


maximálna suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR až 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR až 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota pohľadávky


základná suma


minimálna suma


maximálna suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° poplatkov, požitkov a výdavkov ombudsmana vymenovaných v súlade s článkom 1734 súdneho poriadku.

Koľko budem musieť zaplatiť?

Vzhľadom na skutočnosti uvedené vyššie sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Súdne poplatky musia byť zaplatené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako mám zaplatiť súdny poplatok?

Platba sa môže uskutočniť prevodom alebo peňažnou poukážkou, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom na pokyn súdneho úradníka (posledné riešenie je vyhradené pre právnikov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po tom, ako ste zaplatili?

Všetky doklady o zaplatení musia byť starostlivo vedené tak, aby mohli byť predložené okamžite na požiadanie.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/09/2019