Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

  • Pradžia
  • ...
  • ...
  • ...
  • Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo atveju taikomi teismo mokesči

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega - Belgia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Sissejuhatus

Millised on kulud?

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Mida ma teen pärast seda, kui olete tasunud?

Sissejuhatus

See küsimus on reguleeritud kohtuseadustiku artiklitega 1017-1022, võttes arvesse kohtuseadustiku artiklis 953 sätestatud tunnistajat ja registreerimistasusid seoses registreerimise, hüpoteegi ja kohturegistri tasudega (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de gffe/Wetboek der registratsiooni-, hüpoteekimis- ja tulekerechten), eelkõige selle artiklit 142 ja sellele järgnevaid artikleid ning artiklit 268 ja sellele järgnevaid artikleid.

Millised on kulud?

Kohtute seadustiku artiklis 1018 on täpsustatud kulud:

1° Muu, transplantaadi ja registreerimistasu. Kohtulõivude hulka kuuluvad kohtudokumentide koostamise eest makstud lõivud ja kohtudokumentide koopiate tegemise tasud (vt registreerimis-, hüpoteeg- ja registreerimistasusid käsitleva seadustiku artikkel 268 jj). Olenevalt kohtuasjast, kellele hagi on esitatud, jääb arestimisõigus vahemikku 30-100 eurot. Kirjalik õigus on 35 eurot.

Registreerimistasud makstakse välja otsuste eest, mille põhisumma on suurem kui 12.500 eurot (välja arvatud kohtukulud) ja mille suurus on 3 % sellest summast. Seetõttu ei maksta neid väikeste nõuete eest.

2o kohtudokumentide kulud ja rahalised tasud;

3° Kohtuotsuse saatmise kulu: 0,85-5,75 eurot lehe kohta;

4o. kõik uurimismeetmed, sealhulgas tunnistajate ja ekspertide maksud. 27. juuli 1972. aasta kuninglikus korralduses on sätestatud, et see tasu on 200 franki tunnistaja kohta, mis on praegu umbes 5 eurot. Sellele summale lisatakse reisikulude hüvitis (0,0868 eurot kilomeetri kohta).

Ekspertidel on vabadus määrata ekspertide aruannete kulud ja tasud, kuigi arvutusmeetod peab olema selgelt osutatud ning lõplike õiguslike kulude hindamisel võib kohus vajaduse korral summat vähendada, näiteks juhul, kui on tekkinud tarbetuid kulusid.

5. kohtunike, kohtuametnike ja poolte sõidu- ja elamiskulud, kui nad on määranud nende reisi, ning menetluskulud, kui need on tehtud üksnes kohtulikust arutelust lähtuvalt;

6° menetluslikku hüvitist (kohtute seadustiku artikkel 1022); selle hüvitise maksab kaotanud pool ning see on kindlasummaline makse võitnud poole kulude ja advokaaditasude katteks. Summad on seotud tarbijahinnaindeksiga. kõik pluss või miinus 10 protsendipunkti suurused muutused põhjustavad vastavalt 10 % suuruse suurenemise või vähenemise.

Nõude väärtus


baasmäär


minimaalne summa


maksimaalne summa

Kuni 250,00 eurot

180,00 EUROT

90,00 EUROT

360,00 EUROT

250,01 kuni 750,00 eurot

240,00 EUROT

150,00 EUROT

600,00 EUROT

750,01 kuni 2.500,00 eurot

480,00 EUROT

240,00 EUROT

1.200,00 EUROT

Töökohus (eriskeem)

Nõude väärtus


baasmäär


minimaalne summa


maksimaalne summa

Kuni 250,00 eurot

43,75 EUROT

31,75 EUROT

55,75 EUROT

Kuni 620,00 eurot

87,43 EUROT

69,43 EUROT

105,43 EUROT

Kuni 2.500,00 eurot

131,18 EUROT

107,18 EUROT

155,18 EUROT

7o Kohtuseadustiku artikli 1734 kohaselt ametisse nimetatud ombudsmani tasud, tasud ja kulud.

Kui palju pean kaebuse menetlemise eest maksma?

Ülaltoodust tulenevalt on makstav summa iga juhtumi puhul erinev, sõltudes sellistest teguritest nagu see, kas olete edukas osapool ja kas on tellitud eksperte, tunnistajaid on kutsutud, kohtuametnikud on pidanud reisima välismaale, on määratud vahendaja jne.

Mis juhtub, kui ma ei maksa kohtulõivu õigeaegselt?

Registreerimistasu tuleb tasuda ette, muul juhul ei kanta selle põhjuse loetellu.

Eksperdid nõuavad alati ettemaksu tasumist enne, kui nad oma tööd teevad.

Kui Te taotlete tunnistaja küsitlemist, peate oma kulud eelnevalt maksma hoiule ka registripidajale. Kui te seda makset ei tee, eeldatakse, et olete tunnistaja ärakuulamise taotluse rahuldamata jätnud.

Kuidas ma saan tasuda kohtukulud?

Makse võib teha kreeditkorralduse või maksetellimislehe, sularaha elektroonilise ülekandmise, sularaha või tšeki teel (viimati nimetatud meetod on reserveeritud advokaatidele ja kohtutäituritele).

Mida ma teen pärast seda, kui olete tasunud?

Kõiki maksetõendeid tuleb hoolikalt säilitada, et neid oleks võimalik taotluse korral viivitamata esitada.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 20/09/2019