Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut - Belgia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Johdanto

Mitkä ovat sovellettavat kustannukset?

Paljonko käsittely maksaa?

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Mitä teen sen jälkeen, kun olet maksanut?

Johdanto

Tätä asiaa säännellään oikeudenkäyntilain 1017–1022 §: llä, joka koskee todistajamaksua oikeudenkäyntilain 953 artiklan mukaisesti ja rekisteröintimaksujen osalta rekisteröinti-, kiinnitys- ja rekisterimaksujen osalta (code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek der registratitieten, hypoteettisten grillite- en Rithuffiechten), ja erityisesti sen 142 §: n ja sitä seuraavien pykälien sekä 268 artiklan ja sitä seuraavien pykälien nojalla.

Mitkä ovat sovellettavat kustannukset?

Oikeudenkäyntilain 1018 artiklassa säädetään yksityiskohtaisesti kustannuksista:

1 a Muut varttamis- ja rekisterimaksut. Oikeudenkäyntimaksut sisältävät oikeudenkäyntimaksuja koskevia maksuja, jotka peritään oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisesta ja oikeudenkäyntiasiakirjojen jäljennösten toimittamisesta (ks. rekisteröinti-, kiinnitys- ja rekisterimaksut, ks. 268 artikla ja sitä seuraavat kohdat). Takavarikointioikeus on 30–100 euroa sen mukaan, mistä tuomioistuimesta on kyse. Kirjoitusoikeus on 35 euroa.

Rekisteröintimaksu peritään sellaisista päätöksistä, joiden pääoma on enintään 12.500 euroa (ilman oikeudenkäyntikuluja) ja joiden suuruus on 3 % kyseisestä määrästä. Vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa ei peritä rekisteröintimaksua.

2° oikeudellisten asiakirjojen kustannukset ja palkkiot;

3° tuomion lähettämisestä aiheutuvat kustannukset: 0,85–5,75 euroa/sivu

4° kaikista tutkintatoimista, mukaan lukien todistajien ja asiantuntijoiden verotus, aiheutuvat kustannukset. Kuninkaallisessa 27. heinäkuuta 1972 annetussa asetuksessa tämä maksu on 200 frangia todistajaa kohti, mikä on nykyisin noin 5 euroa. Tähän summaan lisätään matkakulukorvaus (0,0868 euroa kilometriltä).

Oikeudellinen asiantuntija voi määrittää palkkionsa itse, kunhan sen laskutapa on selkeästi eritelty. tuomari voi tarvittaessa alentaa lopullisten oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää (jos on esimerkiksi laskutettu aiheettomista toimenpiteistä).

5° tuomareiden, tuomioistuinvirkailijoiden ja asianosaisten matka- ja oleskelukulut, kun heidän matkansa on määrätty tuomarin toimesta, sekä oikeudenkäyntikustannukset, jos ne on suoritettu yksinomaan oikeudenkäyntiä varten;

6° oikeudenkäymismenettely (prosessilain 1022 artikla); hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneelle osapuolelle kiinteämääräisen korvauksen tämän asianajokuluista. Määrät liittyvät kuluttajahintaindeksiin, ja mahdolliset plus tai miinus 10 kohdistuvat muutokset johtavat 10 %: n kasvuun tai laskuun.

Vaateen arvo


perusmäärät


vähimmäismäärä


enimmäismäärä

Enintään 250,00 euroa

180,00 EUROA

90,00 EUROA

360,00 EUROA

250,01endash 750,00 euroa

240,00 EUROA

150,00 EUROA

600,00 EUROA

750,01endash 2.500,00 euroa

480,00 EUROA

240,00 EUROA

1.200,00 EUROA

Työtuomioistuin (poikkeusjärjestely)

Vaateen arvo


perusmäärät


vähimmäismäärä


enimmäismäärä

Enintään 250,00 euroa

43,75 EUROA

31,75 EUROA

55,75 EUROA

Enintään 620,00 euroa

87,43 EUROA

69,43 EUROA

105,43 EUROA

Enintään 2.500,00 euroa

131,18 EUROA

107,18 EUROA

155,18 EUROA

7°: oikeudenkäyntilain 1734 artiklan mukaisesti nimetyn oikeusasiamiehen palkkiot ja kulut.

Paljonko käsittely maksaa?

Edellä esitetyn mukaisesti maksettava oikeudenkäynnistä aiheutuvien kustannusten määrä vaihtelee sen mukaan, onko osapuoli hävinnyt vai voittanut jutun, onko tarvittu asiantuntijoiden apua tai kutsuttu todistajia, ovatko tuomari ja syyttäjä joutuneet matkustamaan ulkomaille, onko turvauduttu sovittelijan apuun ja niin edelleen.

Mitä tapahtuu, jos en maksa oikeudenkäyntimaksuja ajoissa?

Kirjaamomaksut on maksettava etukäteen, muuten asiaa ei oteta käsiteltäväksi.

Asiantuntija vaatii aina palkkiostaan etumaksun, muuten hän ei ota toimeksiantoa vastaan.

Jos pyydetään todistajan kuulemista, kirjaamolle on maksettava etukäteen ennakkomaksu siitä aiheutuvia kuluja varten. Jos maksua ei suoriteta, osapuolen katsotaan kieltäytyvän todistajan kuulemisesta.

Kuinka oikeuskulut voi maksaa?

Maksun voi suorittaa pankkisiirtona, myös verkkopankissa, tai käteisenä tai kirjaamolle osoitetulla sekillä (viimeinen vaihtoehto on varattu ainoastaan asianajajille ja ulosottomiehille).

Mitä teen sen jälkeen, kun olet maksanut?

Kaikki maksutositteet on pidettävä huolellisesti, jotta ne voidaan esittää pyydettäessä välittömästi.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 20/09/2019