Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Domstolsavgifter vid europeiskt småmålsförfarande - Belgien

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?


Inledning

Vilka är de tillämpliga kostnaderna?

Hur mycket ska jag betala?

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Vad gör jag när du har betalat?

Inledning

Denna fråga regleras i artiklarna 1017–1022 i processlagen, i fråga om vittnesavgiften enligt artikel 953 i processlagen och i fråga om registreringsavgifterna enligt Code des droits d’enregistrement (Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe/Wetboek der registratie-, hypotek- en griffierechten), särskilt artikel 142 och följande artiklar samt artikel 268 och följande artiklar.

Vilka är de tillämpliga kostnaderna?

I artikel 1018 i processlagen anges följande:

1° Okt-, ymp- och registeravgifter. Domstolsavgifterna omfattar avgifter för införande i listan över avgifter för utarbetande av domstolshandlingar och avgifter för tillhandahållande av kopior av domstolshandlingar (se artikel 268 och följande artiklar i kodexen om registrerings-, intecknings- och registeravgifter). Rätten till utmätning ligger mellan 30 och 100 EUR beroende på vilken domstol vid vilken talan väckts. Skrivrättigheten är 35 EUR.

Registreringsavgifter ska betalas för beslut som avser ett kapitalbelopp på mer än 12,500 EUR (exklusive rättsliga kostnader) och fastställs till 3 % av detta belopp. De ska därför inte betalas för små fordringar.

2° Kostnad och ersättning för rättsliga handlingar,

3° kostnader för att skicka domen: mellan 0,85 och 5,75 EUR per blad.

4° kostnader för alla åtgärder för bevisupptagning, inklusive skatt på vittnen och sakkunniga. Den kungliga förordningen av den 27 juli 1972 fastställer denna avgift till 200 franc per vittne, som i dag motsvarar cirka 5 EUR. Till detta belopp läggs en ersättning för resekostnader (0,0868 EUR per kilometer).

Det står experterna fritt att fastställa sina kostnader och arvoden för expertrapporter, även om beräkningsmetoden tydligt måste anges och vid den slutliga beräkningen av de totala rättsliga kostnaderna kan domstolen minska beloppet, där så är lämpligt, till exempel när onödiga kostnader har uppstått.

5° kostnader för resa och uppehälle för domare, domstolstjänstemän och rättegångsdeltagarna, när deras resor har beslutats av domaren, och rättegångskostnader, om de har gjorts uteslutande för rättegången,

6° processgottgörelse (artikel 1022 i processlagen), denna ersättning betalas av den förlorande parten och är ett schablonmässigt bidrag till den vinnande partens kostnader och advokatarvoden. Beloppen är kopplade till konsumentprisindex. alla ändringar av plus eller minus 10 punkter ger upphov till en ökning eller minskning på 10 % av beloppet.

Fordringsbeloppet


grundbelopp


minsta belopp


högsta belopp

Upp till 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01–750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01–2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Arbetsdomstolen (särskild ordning)

Fordringsbeloppet


grundbelopp


minsta belopp


högsta belopp

Upp till 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Upp till 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Upp till 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° De arvoden, arvoden och utgifter för ombudsmannen som utsetts i enlighet med artikel 1734 i processlagen.

Hur mycket ska jag betala?

Mot bakgrund av ovanstående varierar det belopp som ska betalas från fall till fall beroende på faktorer som om ni är den vinnande parten och huruvida experter har beställts, vittnen har kallats, stämningsmän har varit tvungna att resa utomlands, en medlare har utsetts osv.

Vad händer om jag inte betalar domstolsavgifterna i tid?

Avgifter till kansliet måste betalas i förskott, annars kommer ärendet inte att föras upp på listan.

Experter måste alltid betala en deposition innan de utför sitt arbete.

Om du begär en utfrågning av ett vittne ska du deponera de kostnader som i förväg har betalats in till kansliet. Om du inte gör denna betalning kommer det att antas att du har lämnat tillbaka förfrågan om granskning av vittnet.

Hur kan jag betala domstolsavgifterna?

Betalning kan göras genom överföring eller betalningsorder, genom elektronisk överföring, kontant eller med check till registerordningen (den senare metoden är förbehållen advokater och stämningsmän).

Vad gör jag när du har betalat?

Alla bevis på betalning ska hållas noggrant så att de kan visas upp omedelbart på begäran.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/09/2019