Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Bulgarija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?


Introduzzjoni

X’inhuma r-rati applikabbli?

Kemm għandi tħallas?

X’jiġri jekk ma jkollokx tħallas il-miżati fil-ħin?

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament ta’ tariffi?

Introduzzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-ħlas tal-miżati tal-qorti u l-ispejjeż fi proċedimenti ċivili huma regolati mill-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u fit-tariffa dwar it-tariffi tal-istat miġbura mill-qrati taħt il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (tal-GPK).

Il-kodiċi ta’ proċedura ċivili:

“KAPITOLU осма — miżati u spejjeż, Taqsima I — Valur tal-pretensjoni

Il-prezz искачл. 68.
Valutazzjoni monetarja tas-suġġett tal-kawża huwa l-valur tal-pretensjoni.

Ammont tal-prezz искачл. 69.
(1) l-ammont tal-valur tal-kawża huwa: 1. f’azzjonijiet għal talbiet monetarji — l-ammont;

Issettjar tal-prezz искачл. 70.
(1) l-ammont għandu jkun mistqarr mis-socjetà rikorrenti. Mistoqsijiet dwar l-ammont tal-applikazzjoni jistgħu jitqajmu mill-konvenut jew ex officio mill-Qorti tal-Ġustizzja mhux aktar tard minn l-ewwel seduta. Jekk l-ammont indikat mhijiex realistika, il-Qorti tispeċifika l-ammont tal-applikazzjoni. (2)
Ordni tal-qorti li żżid il-kost tat-talba jista’ jkun soġġett għal appell inċidentali. (3)
F’dawk l-azzjonijiet fejn l-evalwazzjoni hija diffikultà fil-ħin li kienu qegħdin jagħmlu l-pretensjoni tagħhom, il-valur tat-talba għandha tiġi stmata mill-Qorti u sussegwentement jitolbu miżata addizzjonali jew li jirritorna lura l-eċċess fil-prezz li ġie ddefinit mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tiġi deċiża l-kawża.

Taqsima II — tariffi u ħlasijiet

Obbligu għal miżati u spejjeż Art. 71.
(1) Meta l-ammont tal-applikazzjoni ma tistax tiġi vvalutata, il-miżati tal-qorti huma ddeterminati mill-qorti. Fejn talba ma tkunx неоценяем, l-ammont tal-pagament Statali hija determinata minn съда.държавни таксичл. 73.


(3) l-ammont huwa miġbur fuq sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-protezzjoni jew rimedju u dwar il-ħruġ ta’ dokumenti li għalihom jitħallsu l-miżati, skont l-iskeda ta’ tariffi approvat mill-Kunsill tal-Ministri.

l-Annessi għal dan молбачл. 128.
l-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn: 1. prokura meta l-applikazzjoni tiġi sottomessa bi prokura, 2 dokument li jikkonferma l-ħlas ta’ miżati u spejjeż; 3. kopji tal-applikazzjoni u l-annessi tiegħu, wieħed għal kull konvenut.


Il-verifika молбачл. 129.
(1) Il-Qorti tivverifika l-eżattezza tal-applikazzjoni. (2)
Fejn l-applikazzjoni ma tissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 1 tal- Artikolu 127 u l- Artikolu 128 tar-rikorrent għandhom jiġu kkomunikati fi żmien ġimgħa biex tirrimedja kwalunkwe irregolaritajiet, u l-possibbiltà li tingħata għajnuna legali jekk ikun hemm bżonn u dritt dan. Meta ma jkunx indikat indirizz tar-rikorrent u mhuwiex magħruf mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-messaġġ huwa magħmul billi jwaħħlu avviż fit-taqsima riservata għal dak l-għan mill-qorti waqt ġimgħa. (3)
l-istess japplika meta diskrepanzi fl-applikazzjoni jiġu aċċertati matul il-proċedimenti. Ir-rikors jitiqies ippreżentat fid-data ta’ meta tasal l-applikazzjoni emendata. Kontra r-ritorn tal-applikazzjoni jista’ jiġi ppreżentat ilment privati li kopja li tiġi nnotifikata ma għandiex tiġi presentata.”

Tariffa t-tariffi tal-istat miġbura mill-qrati taħt il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili “Taqsima itakcи miġbura f’proċedura ġudizzjarja ART. 1.


Fuq applikazzjoni, l-applikazzjoni u t-talba ta’ drittijiet ta’ partijiet terzi bi ħlas ieħor għandu jkun ta’ 4 fil-mija tal-valur fir-riskju, iżda mhux inqas minn BGN 50.”

Il-Qorti такси може hija possibbli biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti.

X’inhuma r-rati applikabbli?

l-ammont tinġabar fuq preżentazzjoni tat-talba. Huwa meħtieġ li l-applikazzjoni, l-applikant għandu jehmeż dokument li jikkonferma l-ħlas ta’ miżati u spejjeż.

Kemm għandi tħallas?

It-tariffa tal-Istat biex tali pretensjonijiet mir-Repubblika tal-Bulgarija għandu jkun ta’ 4 fil-mija tal-valur fir-riskju, iżda mhux inqas minn BGN 50.

X’jiġri jekk ma jkollokx tħallas il-miżati fil-ħin?

F’każ li l-applikant meta t-talba ma tkunx jehmeż mal-applikazzjoni prova dokumentata li tkun ħallset it-taxxa dovuta mill-Istat, it-Tribunal jibgħat lill-applikant komunikazzjoni bi struzzjoni biex tħallas fi żmien ġimgħa. Meta ma jkunx indikat indirizz tar-rikorrent u mhuwiex magħruf mill-Qorti tal-Ġustizzja, il-messaġġ huwa magħmul billi jwaħħlu avviż fit-taqsima riservata għal dak l-għan f’qorti waħda седмица.ако il-pretendent ma tħallas it-tariffa tal-Istat b’il-perjodu ta’ ġimgħa ċ-ċitazzjoni bid-Dokumenti jintbagħat lura iżda jekk l-indirizz mhuwiex magħruf, għandu jitħalla f’il-Kanċellerija tal-Qorti għad-dispożizzjoni tal-applikant.
F’każijiet bħal dawn għandha tintemm.

Kif nista’ tħallas id-drittijiet tal-qorti?

Ħlas ta’ miżati tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti, mad-dokument ta’ referenza għandha tiġi mressqa quddiem l-imħallef/imħallfin tal-kawża mir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-miżata tal-qorti ma jistax jitħallas fi flus fil-qorti. Kull qorti li għandha kuntratt ma’ bank li tittratta l-Qorti. Il-kontijiet tal-bank huma ppubblikati fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-qrati.

X’għandi nagħmel wara l-pagament ta’ tariffi?

Ħlas ta’ miżati tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ trasferiment bankarju fil-kont tal-qorti, mad-dokument ta’ referenza għandha tiġi mressqa quddiem l-imħallef/imħallfin tal-kawża mir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 03/02/2016