Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

A kis értékű követelésekre vonatkozó eljárással kapcsolatos bírósági illetékek - Bulgária

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Bevezetés

Melyek az alkalmazandó díjak?

Mennyit kell fizetnem?

Mi történik, ha nem fizetnék meg a bírósági illetéket a határidőn belül?

Hogyan fizethetek a bírósági illetékekért?

Mit tegyek, ha a díjakat megfizették?

Bevezetés

A polgári eljárásokban a bírósági illetékek és költségek megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartás, és ennek következtében az állami illetékek vámtarifája határozza meg, amelyeket a polgári perrendtartás keretében a bíróságok szednek be.

Polgári perrendtartás:

„8. fejezet – Díjak és díjak, I. szakasz – a követelés ára

A
követelés ára 68 Az ügy tárgyának monetáris értékelése a követelés költsége.

A
követelés értékének összege 69 (1) A cselekvés összege:
1. a pénzkövetelés iránti igény esetén a kérelmezett összeg;

A
követelés árának meghatározása 70 (1) A követelés árát az igénylő jelzi. A kérelem összegével kapcsolatos kérdéseket az alperes vagy a bíróság legkésőbb az első közmeghallgatáson felemelheti. Abban az esetben, ha a meghatározott ár nem felel meg a tényleges bíróságnak,
(2) A követelés összegét növelő bírósági határozat ellen magánfellebbezésben van helye
(3). Az olyan igénylésekben, amelyeknél az értékelés a kereset benyújtásának időpontjában nehézséget jelent, a követelés összegét a bíróság megközelítő összege határozza meg, amely után a követelés összegét a bíróság által az ügy elbírálása során meghatározott árnak megfelelően kell megfizetni, vagy a különbözetet a bíróság által az ügy elbírálása során meghatározott árnak megfelelően kell megfizetni.

II. szakasz – Kormányzati díjak és díjak

A díjak kötelezettsége és a 71.
cikk.
(1) A követelés összegére és az eljárás költségeire vonatkozóan állami díjat kell fizetni. Amennyiben a kérelem összegét nem lehet megállapítani, a bírósági illetéket a bíróság állapítja meg.

Állami
díjak 73 (3) A védelmi vagy segítségnyújtási igény benyújtására, valamint a díjazásért fizetendő díj kérdésére – a Miniszterek Tanácsa által elfogadott díjjal összhangban – az állami illetéket kell felszámítani.

A
keresetlevél mellékletei 128 A kérelemhez csatolni kell a következőket:
(1) meghatalmazás a kérelem meghatalmazott általi benyújtása esetén;
(2) a kérelem benyújtása esetén alkalmazott díjakról szóló dokumentum;
3. a kérelem és a mellékletek száma az alperesek száma szerint.

A
kérelem ellenőrzése 129 § (1) A bíróság ellenőrzi a kérelem helyességét.
(2) Ha a kérelem nem felel meg a 127. cikk (1) bekezdés és a 128. cikk meghatározott követelményeknek, a kérelmezőt egy héten belül tájékoztatni kell az elkövetett szabálytalanságokról és szükség esetén a költségmentesség lehetőségéről. Ha a kérelmező címe nem ismert és a bíróság előtt nem ismert, a tájékoztatást úgy kell megtenni, hogy az erre a célra a bíróság által egy héten át kijelölt helyre egy értesítést kell küldeni
(3). Amennyiben a kérelmező nem orvosolja a helyzetet a határidőn belül, a kérelmet a mellékletekkel együtt vissza kell küldeni a kérelemhez, és ha a cím nem ismert, a kérelmező rendelkezésére kell állnia a bírósági nyilvántartásban. A kérelem visszaküldése ellen fellebbezésnek van helye, amelynek egy példányát nem kézbesítik.”

A bíróságok által a polgári perrendtartás szerinti „
I. szakasz: bírósági eljárás során
beszedett díjak
1. cikk. Kérelem esetén a viszontkereset, amelyben független jogokkal rendelkező harmadik fél kérelmet nyújt be, a követelés árának 4% -át, de legalább 50 BGN összegű díjat vet ki.”

A bírósági illetékek megfizetése kizárólag a bíróság költségére történhet.

Melyek az alkalmazandó díjak?

A kereset benyújtásakor az állami illetéket számítják fel. A kérelmezőnek az esedékes állami illetékek és díjak megfizetése iránti kérelmet kell benyújtania.

Mennyit kell fizetnem?

A Bolgár Köztársaságban az ilyen követelésekért fizetendő állami díj a követelés 4% -a, de legalább 50 BGN.

Mi történik, ha nem fizetnék meg a bírósági illetéket a határidőn belül?

Abban az esetben, ha a kérelmező által benyújtott kereset esetén a kérelmező nem csatolja a kérelemhez egy olyan dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a szükséges állami díjat fizette, a bíróság értesítést küld a kérelmezőnek, amelyben utasítást ad, hogy azt egy héten belül fizesse ki. Abban az esetben, ha a felperes címe nem ismert és a bíróság előtt nem ismert, a közlést az erre kijelölt helyen a bíróságon egy héten keresztül kell megtenni. ha az
igénylő az egyhetes határidőn belül nem fizeti meg az esedékes állami illetéket, a kérelmet a mellékletekkel együtt vissza kell küldeni, és ha a cím nem ismert, azt a bírósági nyilvántartásban az igénylőre kell hagyni. Ezekben az esetekben az ügy le van zárva.

Hogyan fizethetek a bírósági illetékekért?

A bírósági illetékek megfizetése csak bankszámlán történhet, és a fizetési iratot az ügyben eljáró bíró/bíróság elé terjesztik a bírósági nyilvántartáson keresztül. A bírósági illetéket nem lehet bíróság előtt megfizetni. Minden bíróság rendelkezik a bíróságot szolgáló bankkal kötött szerződéssel. A bankszámlák bejelentése a bíróság hivatalos honlapján történik.

Mit tegyek, ha a díjakat megfizették?

A bírósági illetékek megfizetése csak bankszámlán történhet, és a fizetési iratot az ügyben eljáró bíró/bíróság elé terjesztik a bírósági nyilvántartáson keresztül.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 18/09/2019