Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar - Bulgarija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Introduzzjoni

X’inhuma l-imposti applikabbli?

Kemm ikolli nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti sad-data ta’ skadenza?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’nagħmel wara li jkunu tħallsu l-miżati?

Introduzzjoni

Id-dispożizzjonijiet għall-ħlas ta’ drittijiet tal-qorti u spejjeż fi proċedimenti ċivili huma stabbiliti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u, bħala riżultat, fit-Tariffa ta’ Drittijiet tal-Istat, li jinġabru mill-qrati skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (CCP).

Il-kodiċi tal-Proċedura Ċivili:

“Kapitolu 8 — Tariffi u ħlasijiet, Taqsima I — Prezz tat-talba

Il-prezz
tat-talba 68 Il-valutazzjoni monetarja tas-suġġett tal-każ hija l-ispiża tat-talba.

L-ammont tal-valur
tat-talba 69 (1) L-ammont tal-azzjoni għandu jkun:
1. għal talbiet għal pretensjonijiet pekunarji, l-ammont mitlub;

Determinazzjoni tal-prezz
tat-talba 70 (1) Il-prezz tat-talba huwa indikat mir-rikorrent. L-intimat jew il-qorti ex officio jistgħu jqajmu mistoqsijiet dwar l-ammont tar-rikors mhux aktar tard mill-ewwel seduta. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità tal-prezz speċifikat mal-qorti attwali,
(2) L-ordni tal-qorti li żżid l-ammont tat-talba għandha tkun is-suġġett ta’ appell f’appell privat.
(3) Fit-talbiet li fir-rigward tagħhom il-valutazzjoni tikkostitwixxi diffikultà fiż-żmien li fih titressaq l-azzjoni, l-ammont tat-talba għandu jiġi determinat minn ammont approssimattiv tal-qorti, fejn għandha tkun meħtieġa imposta addizzjonali, jew l-eċċess għandu jiġi mgħoddi skont il-prezz iddeterminat mill-qorti fl-aġġudikazzjoni tal-każ.

Taqsima II — Tariffi u imposti tal-gvern

Obbligu ta’ miżati u imposti
l-Artikolu 71. (1) Il-miżati tal-gvern għandhom jiġu imposti fuq l-ammont tat-talba u l-ispejjeż tal-proċedimenti. Meta l-ammont tar-rikors ma jkunx jista’ jiġi vvalutat, it-tariffi tal-qorti jiġu ddeterminati mill-qorti.


Drittijiet tal-gvern 73 (3) Il-miżata ta’ l-Istat għandha tintalab għall-preżentazzjoni ta’ talba għal protezzjoni jew assistenza u l-ħruġ tat-tariffa li għaliha titħallas tariffa, skont tariffa adottata mill-Kunsill tal-Ministri.

Annessi
mar-rikors 128 L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn:
(1) il-prokura meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn aġent;
(2. dokument dwar it-tariffi u l-imposti li tkun saret applikazzjoni għalihom, fejn dan ikun dovut;
3. kopji tal-applikazzjoni u tal-annessi tiegħu skont in-numru ta’ konvenuti.

Verifika ta’
l-applikazzjoni 129 L-Artikolu (1) Il-Qorti għandha tivverifika l-korrettezza tal-applikazzjoni.
(2) Fejn l-applikazzjoni ma tikkonformax mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 127(1) u l-Artikolu 128, ir-rikorrent għandu jiġi infurmat, fi żmien ġimgħa, dwar l-irregolaritajiet imwettqa u dwar il-possibbiltà li jikseb għajnuna legali jekk ikun hemm bżonn. Meta l-indirizz tal-applikant ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni ssir billi jitqiegħed avviż fil-post magħżul għal dak il-post fil-qorti f’ġimgħa waħda.
(3) Fejn l-applikant ma jirregolarizzax is-sitwazzjoni fil-limitu taż-żmien, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lura lill-applikazzjoni, flimkien mal-annessi, u, jekk l-indirizz ma jkunx magħruf, għandha titħalla fir-reġistru tal-qorti għad-dispożizzjoni tal-applikant. Jista’ jsir appell kontra r-ritorn tal-applikazzjoni, li kopja tiegħu ma tiġix innotifikata.”

Tariffi għal tariffi tal-istat imposti mill-qrati skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili
“Taqsima I Tariffi
miġbura fi proċedimenti tal-qorti
l-Artikolu 1. Fil-każ ta’ applikazzjoni, kontrotalba li titlob applikazzjoni minn terza persuna li jkollha drittijiet awtonomi għandha timponi ħlas ta’ 4 fil-mija fuq il-prezz tat-talba, iżda mhux inqas minn BGN 50.”

Il-miżati tal-qorti jistgħu jsiru biss permezz ta’ kont bankarju għad-detriment tal-qorti.

X’inhuma l-imposti applikabbli?

Id-dritt tal-Istat jintalab meta titressaq l-azzjoni. Huwa meħtieġ li l-applikant japplika għall-applikazzjoni għall-ħlas tat-tariffi u l-imposti tal-Istat meta jkunu dovuti.

Kemm ikolli nħallas?

It-tariffa tal-Istat għal dawn il-pretensjonijiet fir-Repubblika tal-Bulgarija hija ta’ 4 % fuq il-prezz tat-talba, iżda ta’ mhux inqas minn BGN 50.

X’ jiġri jekk ma nħallsux it-tariffi tal-qorti sad-data ta’ skadenza?

Fil-każ li, f’każ ta’ rikors ippreżentat mir-rikorrent, ir-rikorrent ma jehmeż mar-rikors dokument li jipprova li huwa ħallas it-tariffa tal-Istat meħtieġa, din tal-aħħar għandha tibgħat lir-rikorrenti komunikazzjoni ta’ istruzzjoni sabiex tħallasha fi żmien ġimgħa. Meta l-indirizz tar-rikorrent ma jkunx indikat u ma jkunx magħruf mill-qorti, il-komunikazzjoni ssir billi jitqiegħed avviż fil-post magħżul fil-qorti għal ġimgħa waħda. jekk
ir-rikorrent ma jħallasx il-ħlas tal-Istat dovut sal-iskadenza ta’ ġimgħa, l-applikazzjoni għandha tintbagħat lura flimkien mal-hemżiet, u jekk l-indirizz ma jkunx magħruf, din għandha titħalla fir-reġistru tal-qorti lill-pretendent. Il-każ f’dawn il-każijiet jingħalaq.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

Il-ħlas tat-tariffi tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ kont bankarju, u d-dokument ta’ pagament jiġi ppreżentat lill-imħallef/qorti fil-każ li jgħaddi mir-reġistru tal-qorti. It-tariffa tal-qorti ma tistax titħallas f’każ fil-qorti. Kull qorti jkollha kuntratt ma’ bank li jservi l-qorti. Il-kontijiet tal-bank jitħabbru fuq is-sit elettroniku uffiċjali tal-qorti.

X’nagħmel wara li jkunu tħallsu l-miżati?

Il-ħlas tat-tariffi tal-qorti jista’ jsir biss permezz ta’ kont bankarju, u d-dokument ta’ pagament jiġi ppreżentat lill-imħallef/qorti fil-każ li jgħaddi mir-reġistru tal-qorti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2019