Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sudske pristojbe u sporovima male vrijednosti - Bugarska

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Uvod

Koje su naknade?

Koliko moram platiti?

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe do roka?

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Što učiniti nakon isplate naknada?

Uvod

Odredbe o plaćanju sudskih troškova i troškovima u građanskim postupcima utvrđene su Zakonom o parničnom postupku i, kao rezultat toga, Tarife o državnim pristojbama koje prikupljaju sudovi na temelju Zakona o parničnom postupku.

Zakonik o parničnom postupku:

Poglavlje 8. – Naknade i pristojbe, odjeljak I. – Cijena potraživanja

Cijena
potraživanja 68 Monetarna procjena predmeta spora je trošak tužbe.

Iznos vrijednosti
potraživanja 69 (1) Iznos tužbe je:
1. za potraživanja za novčana potraživanja, traženi iznos;

Određivanje cijene
potraživanja 70 (1) Cijena tvrdnje navodi tužitelj. Pitanja u vezi s iznosom tužbe može postaviti tuženik ili sud po službenoj dužnosti najkasnije do prvog ročišta. U slučaju neusklađenosti određene cijene sa stvarnim sudom
(2) Rješenje suda kojim se povećava iznos potraživanja predmet je žalbe u okviru privatne žalbe.
(3) U zahtjevima za koje je procjena razlog poteškoće u trenutku podnošenja tužbe, iznos potraživanja određuje se približnom iznosu suda, nakon čega se zahtijeva dodatna pristojba ili se prekoračenje prenosi u skladu s cijenom koju je odredio sud u postupku.

Odjeljak II. – Vladine naknade i pristojbe

Obveza plaćanja pristojbi i davanja
iz članka 71.. (1) Porezne pristojbe naplaćuju se na iznos potraživanja i troškove postupka. Ako se ne može procijeniti iznos zahtjeva, sud određuje naknade.

Državne
naknade 73 (3) Državna naknada za podnošenje zahtjeva za zaštitu ili pomoć i za izdavanje naknade za koju se plaća naknada, u skladu s tarifom koju je donijelo Vijeće ministara.

Prilozi
tužbi 128 Zahtjevu se prilaže
(1) punomoć kada zahtjev podnosi zastupnik;
2. dokument o pristojbama i naknadama za koje je podnesen zahtjev, ako je opravdan;
3. preslike zahtjeva i njegovih priloga broju tuženika.

Provjera
zahtjeva 129 Članak (1) Sud provjerava ispravnost zahtjeva.
(2) Ako zahtjev nije u skladu sa zahtjevima iz članka 127. stavak 1. i članka 128.., tužitelj se u roku od jednog tjedna obavješćuje o nepravilnostima koje su počinjene i o mogućnosti dobivanja pravne pomoći ako je to potrebno. Ako adresa podnositelja nije označena i nije poznata sudu, šalje se obavijest na mjestu koje je određeno za to mjesto na sudu.
(3) Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi situaciju unutar roka, prijava se vraća na zahtjev zajedno s prilozima i, ako adresa nije poznata, ostavlja se u sudskom registru na raspolaganju podnositelju zahtjeva. Protiv vraćanja zahtjeva može se podnijeti žalba čija preslika nije dostavljena.”

Tarifa za državne naknade koju naplaćuju sudovi u skladu s odjeljkom I. Zakona o parničnom postupku
„Naknade za pristojbe
prikupljene u sudskim postupcima članak
1.. U slučaju podnošenja zahtjeva protutužbom kojom se traži zahtjev treće osobe koja ima neovisna prava naplaćuje pristojbu od 4 posto po cijeni potraživanja, ali ne manjom od 50 BGN.”

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na račun suda.

Koje su naknade?

Državna naknada naplaćuje se prilikom podnošenja tužbe. Potrebno je da se podnositelj zahtjeva primjenjuje na zahtjev za plaćanje državnih pristojbi i naknada u trenutku njihova dospijeća.

Koliko moram platiti?

Državna naknada za takva potraživanja u Republici Bugarskoj iznosi 4 % cijene potraživanja, ali ne manja od 50 BGN.

Što se događa ako ne plaćam sudske pristojbe do roka?

U slučaju da, u slučaju tužbe koju je podnio tužitelj, tužitelj zahtjevu ne priloži dokument kojim se dokazuje da je platio potrebnu državnu naknadu, sud će mu poslati obavijest s uputom da je plati u roku od tjedan dana. Ako adresa podnositelja nije navedena i nije poznata sudu, komunikacija se vrši slanjem obavijesti danu na sudu jednom u tjednu. ako
podnositelj zahtjeva ne plati državnu naknadu u roku od jednog tjedna, zahtjev se vraća zajedno s privicima i ako adresa nije poznata, zahtjev se prepušta podnositelju zahtjeva. Predmet u tim predmetima je zatvoren.

Kako mogu platiti sudske pristojbe?

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na bankovnim računima, dok se platni dokument u postupku podnosi sucu/sudu putem sudskog registra. Sudska pristojba ne može se platiti sudu. Svaki sud ima ugovor s bankom koja mu služi. Bankovni računi objavljuju se na službenim internetskim stranicama suda.

Što učiniti nakon isplate naknada?

Plaćanje sudskih pristojbi može se izvršiti samo na bankovnim računima, dok se platni dokument u postupku podnosi sucu/sudu putem sudskog registra.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2019