Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебни такси за процедурата за искове с малък материален интерес - Кипър

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Въведение

Процедурният регламент регламент за изпълнение (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 11 юли 2007 г. в Кипър е Европейската процедура за уреждане на спорове, приложима от 1 януари 2009 г. година.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/09/2019