Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Kipra

Wiederherstellen

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Ievads

Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes procedūras regula (2007. gada 11. jūlijs) Kiprā ir 2008. gada Eiropas strīdu izšķiršanas procedūra, kas piemērojama kopš 2009. gada 1. janvāris.


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 17/09/2019